EISZ
Evangélikus Információs Szolgálat
 
Luther Kiadó
Luther Kiadó
 
Rovatoló
Fundamentum
Élő víz
Egyházunk egy-két hete
Keresztutak
e-világ
Kultúrkörök
Keresztény szemmel
Nem mi írtuk...
A hét témája
Evangélikusok
EvÉlet - Lelki segély
A közelmúlt krónikája
Gyermekvár
Szószóró
evél&levél
Közlemények, nyilatkozatok
On-line plusz
E heti Luther-idézet
Útitárs
Presbiteri
 

Evangélikus Egyház - Online újságok - Evangélikus Élet - Archívum - 2004 - 7

7. szám – 2004/02/15

   Hatvanad vasárnapja

Napról napra

Új nap - új kegyelem
Nekem olyan jó Isten közelsége! Uramat, az Urat tartom oltalmamnak. Hirdetem minden tettedet. Zsolt 73,28 (1Tim 3,13; Lk 8,4-8/9-15/; Zsid 4,12-13; Zsolt 125) Ki gondolná, hogy a most Isten hatalmát dicsőítő zsoltáros néhány versszakkal ezelőtt még az Úrral perelt? Látva a "bűnösök jólétét" - hogy azok gonoszságaik ellenére is gondtalan gazdagságban élnek -, feltámad benne a kétség: érdemes istenfélőnek lenni? Hányszor bizonytalanodunk el mi is. Nem látunk túl napi gondjainkon, betegségeinken... Isten közelségében viszont helyesen kezdünk látni. Felismerjük, hogy Urunk többet tartogat számunkra a földi javaknál. >>

Liturgikus sarok

A koráltól a korálfeldolgozásig
Mielőtt témánkat közelebbről megvizsgálnánk, szokásunkhoz híven tisztázzuk, mit is jelent a korál szó. A cantus choralis (a kórus éneke) a középkorban a nyugati kereszténység egyszólamú, latin nyelvű tételeinek - vagyis a gregorián, ambrozián és ... >>

Élő víz

Botrány
Apokaliptikus időket élünk. Mintha minden mozgásba lendült volna. A bizonytalanság érzése tölt el mindenkit. "Szélfútta levél a világ" - ahogyan a költő, Zelk Zoltán írja. Didergünk ebben a huzatos világban, nem melegít, nem lelkesít semmiféle új ... >>

Nagytakarítás
Egy rendetlen lakásban, ahol minden a feje tetején áll, az ember önkéntelenül is azt kérdezi: Hol is kezdjem a rendrakást? Mihez fogjak először? Az élet kuszaságának láttán, amikor úgy tűnik, hogy semmi sincs igazán a helyén, amikor mosatlan ... >>

Heti útravaló
Ma, ha az ő hangját halljátok, ne keményítsétek meg a szíveteket. (Zsid 3,15) >>

Egyházunk egy-két hete

Hullámokat keltő élmény
A továbbképzés szó hallatán lelki szemeink előtt megjelenik a jól ismert, korántsem vonzó - ám sokszor igen hasznos - szereposztás: az aktív előadó és a passzív hallgatóság. Ha őszinték vagyunk magunkhoz, be kell vallanunk: oktatással, tanítással ... >>

Ifjúsági hétvége Révfülöpön
Révfülöpön 1999 óta minden nyáron történik valami. Minden évben egy hetet töltünk ott együtt, hogy olyan előadásokat hallgassunk meg, olyan beszélgetéseken vegyünk részt, amelyek mélyen, a lelkünkben érintenek meg, Istenhez és egymáshoz is közelebb visznek minket. Isten áldását sokkal intenzívebben érezzük az ifjúsági konferencián. Talán ezért is van az, hogy a találkozó résztvevői évről évre visszajárnak, sőt a közösséghez újabb és újabb tagok is csatlakoznak. >>

Kedves Barátom!
Múltkori leveledben panaszkodtál, hogy úgy érzed, mintha átnéznének rajtad, mintha csak egy tárgy lennél, csak egy akadály mások előbbre jutásában. Hogy megalázónak érzed, amikor a tanulmányi osztályon órákig vársz egy pecsétre vagy aláírásra, míg ... >>

Gondolatok a könyvtárban
Az elmúlt héten igényes tudományos munkával örvendeztette meg a régmúlt korok iránt érdeklődőket a Luther Kiadó. A "Hungari et Transylvani. Kárpát-medencei egyetemjárók Tübingenben (1523-1918)" címmel megjelent kötetet az ELTE Egyetemi Könyvtárában ismertette dr. Szögi László, az intézmény igazgatója. A szerzőt, Gémes István stuttgarti lelkészt dr. Hafenscher Károly nyugalmazott teológiai tanár mutatta be. >>

Zsinati ülésszak előtt
Három zsinati bizottság ülésezett az elmúlt hetekben, hogy előkészítse a következő ülésszakon megtárgyalandó témákat. A jogi bizottság az új intézményi törvény általános részét, az ideiglenes munkajogi bizottság pedig a lelkészek szolgálati ... >>

Keresztutak

Luther-szeminárium egy norvég-kelta kereszt árnyékában
A Chicagóban eltöltött napok után október másodikán indultam el vonattal a Minnesota államban lévő Minneapolis-St. Paul ikervárosok kereszteződésében fekvő Luther-szemináriumba. Vendéglátóim úgy gondolták, hogy a hoszszú, kilencórás út alkalmat kínál arra is, hogy benyomásokat gyűjtsek az amerikai tájak, városok helyzetéről. Igazuk volt. Több nagyváros, majd a gyönyörű Mississippi folyó és a Minnesotában lévő tízezer tó némelyikének a látványa valóban felejthetetlen élmény maradt. >>

Finn ökumenikus küldöttség a pápánál
Az észak-európai országból ökumenikus küldöttség érkezett Rómába Szent Henriknek, Finnország védőszentjének ünnepe alkalmából. A küldöttséget január 19-én fogadva II. János Pál pápa örömmel szólt arról az előrehaladásról, amely a katolikusok és az ... >>

Evangélikusok a Hajléktalanokért Baráti Kör
"Indul egy új nap! Vajon mit hoz? Folytatja a régit - Vagy hoz valami újat? Kérdésre válasz: Te válassz!..." Margó: Reggel (Fedél Nélkül, X. évf. 247. szám) Hetilapunk január 18-ai számában jelent meg az Evangélikusok a hajléktalanokért című ... >>

"álmaimban ágyban alszom..."
Helyszín: XIII. kerület, a Babér utcai katolikus templom kertje, egy bérbe adott épület hátsó lépcsője mint éjszakai "hajlék". A lépcső alján kis dobozokban jó szándékú emberek által odakészített ételek, alufóliába csomagolt szendvicsek. - Mióta ... >>

Panama a mában
Bár Panama kivívta függetlenségét (először Spanyolországgal, majd Kolumbiával kellett szembeszállnia), és világgazdasági helyzete is rendkívül kedvező, mégis számos nehézséggel kell megküzdenie. Az ország ugyanis nem tudott egészségesen fejlődni, mivel az Egyesült Államok mind a kül-, mind a belpolitikába többször beleavatkozott. >>

Evangélikusok

In memoriam Komjáthy Lajosné sz. Varga Ilona
Szerettei és tisztelői január 24-én vettek végső búcsút Komjáthy Lajosné sz. Varga Ilona lelkészözvegytől. A józsefvárosi templomban tartott gyászistentiszteleten Kertész Géza józsefvárosi lelkész hirdette Isten igéjét. 1Kor 10,13 alapján mondott ... >>

Egy elveszett és megtalált juh
A Stuttgartban élő evangélikus lelkész, Gémes István tudományos munkásságának legújabb gyümölcse a Luther Kiadó gondozásában "Hungari et Transylvani. Kárpát-medencei egyetemjárók Tübingenben (1523-1918)" címmel most megjelent kötet. A lapunkban is gyakran publikáló szerzővel művének budapesti bemutatója után beszélgettünk. >>

e-világ

Hittel élni és dolgozni - a médiában is
Református testvéreinké az érdem, hogy egy különleges alkalom megszervezésével megteremtették az evangélikus "médiakörökben" régóta szorgalmazott protestáns újságíró-szövetség létrejöttének esélyét. A Magyarországi Református Egyház (MRE) Zsinatának székházában az írott és elektronikus sajtó területén dolgozók közül a baptista, evangélikus, metodista és református felekezethez kötődők adtak randevút egymásnak a protestáns újságírók és médiamunkások első találkozóján. A házigazdák által eltervezett program hatására állt össze az a felekezetközi újságírócsoport, melynek tagjait a február 5-i találkozó mintegy félszáz résztvevője hivatalosan is megbízta az újságíró-szövetség megalakításának előkészítésével, miután a jelenlévők alapítói szándéknyilatkozatot tettek a társadalmi szervezet létrehozása mellett. >>

A mandula
Korábban e rovat hasábjain ajánlottuk dr. Kereszty Zoltán "Nézzétek a mező liliomait..." című könyvét. A könyvben számos, a Szentírásban előforduló növény leírása szerepel. A mű célja azonban elsősorban nem a botanikai ismeretek bővítése, hanem az, hogy segítséget nyújtson Isten igében kinyilatkoztatott üzenetének a megértéséhez. Az előttünk álló esztendőben e könyv alapján időről időre bemutatunk egy-egy növényt, remélve, hogy hasznos és érdekes információkkal szolgálunk olvasóinknak. >>

Keresztény szemmel

Értjük-e a figyelmeztetést?
Nézem, hallom, olvasom a híreket, s miközben ereimben a vér hol gyorsabban, hol lassabban lüktet, próbálom feldolgozni, megérteni az információtömeget, melyet a média közvetít felém. Nézem, hallom, olvasom, amint tombolnak a természeti és ... >>

Szórakoztató egyháztörténetek
Valdens teológus Sopronban Nincs nagyobb úr a frissen érettségizett városi fiatalembernél. Tudták ezt a soproni evangélikus teológián is, így a felsőbb éves hallgatók - vagyis az "atyák" - sok mindent kitaláltak, csak hogy letörjék az ifjú titánok ... >>

Téli történet
Erősen havazott. A kövér hópelyhek rátelepedtek mindenre, s fehérré varázsolták a tájat. Igaz, ezt csak ott lehetett látni, ahol az ostorlámpák szórt fényükkel kimetszettek a hajnali sötétségből egy-egy területet. Szinte üres volt az utca, még a ... >>

102
- Még egy kicsit! Még egy kicsit! Már majdnem százzal megyünk! Egy Trabant hátsó ülésén ültünk, egymás mellett négy gyerek. A Trabant Emil bácsié volt, aki miközben nyomta a gázt, velünk együtt nézte autójának kilométeróráját, és férfias ... >>

A hét témája

Tükör
Úgy kell élnünk, döntenünk, cselekednünk - tartja az egészséges közvélekedés -, hogy reggel fésülködés, borotválkozás közben legyen erőnk a tükörbe nézni. Ne riasszon el a látvány, a háborgó lelkiismeret, bűntudat terhe. Közösségek is átélik olykor ... >>

Kisszótár
Agnus Dei (Isten Báránya) A Jézus megkeresztelésekor elhangzott mondat arra utal, hogy Jézus az egyetlen és tökéletes áldozat az emberekért, ő az úrvacsorában testét és vérét kínálja gyülekezete számára. Az ének szövege az énekeskönyv 78. oldalán ... >>

Az Agendaszerkesztő és Liturgiai Bizottság közleménye
A félreértések tisztázása, a főbb hibák javítása Az új istentiszteleti rend 2005 adventjében történő bevezetése olyan határidő, amelyet a Liturgiai Bizottság önmaga számára tűzött ki. Ez módosulhat a munka készültségi fokától, a gyülekezetek ... >>

Agendareform előtt
"Számomra mint magyarországi evangélikus számára ez a liturgia egy idegen gondolkodásmód, egy idegen kegyesség rám (ránk) kényszerítését jelentené, amit képtelen lennék valaha is elfogadni, és bevezetése esetén csak azt tudnám érezni, hogy ... >>

Még egy pár szó a liturgiáról...
Schulek Tibor lelkész, teológiai és irodalomtudományi doktor, egyháztörténész 100 éve, 1904. február 3-án született. Egyik legfőbb feladatának a régi magyar istenes énekek kutatását tekintette. Ezekből 1945-ben Sulyok Imrével együtt egy 127 énekből ... >>

Hűtlenné vált egyházunk?
Néhány évvel ezelőtt - amikor még gyülekezeti lelkész voltam - az ökumenikus imahét egyik istentisztelete után a római katolikus plébános tágra nyílt szemmel így szólt hozzám a sekrestyében: Most döbbentem rá, hogy a ti úrvacsorai tanításotok és ... >>

Elidegenítették tőlünk a sajátunkat - elidegenedtünk attól, ami a miénk?
A tervezett liturgiareformmal kapcsolatban elhangzó kritikákban vissza-visszatér az idegenszerűség vádja: a reform tervezői idegen kegyességet akarnak gyülekezeteinkre erőltetni. De lehet-e idegen a lutheri reformáció egyházától az - akarata ... >>

evél&levél

Szolgálhatnak-e az istentiszteleten laikusok?!
Amikor a laikusok istentiszteleti szerepvállalásának kérdését firtatom, konkrétan a bizonyságtételre, néhány perces igehirdetésre, igei megtapasztalások elmondására, tanúskodásra gondolok, s nem a ma is lehetséges ige- és imádságolvasásokra, a ... >>

A közelmúlt krónikája

Orgonahangversenyek Pestszentlőrincen
A pestszentlőrinci templom egyik fő ékessége a 18. század elején készült, gyönyörű Angster orgona. A remekművön azonban nyomot hagyott az elmúlt kétszáz esztendő, ezért a gyülekezet úgy határozott, hogy a hangszer megmentésére jótékonysági ... >>

E heti Luther-idézet

Luther-idézet
"Mikor a Szentírás lényege a legnagyobb világosságban tárul ki előttünk, mily balgaság és istentelenség néhány homályos kifejezés miatt az egészet érthetetlennek minősíteni! Lehet ugyan, hogy egyes szavak adott esetben valóban homályosak, ugyanakkor ... >>

Kultúrkörök

Erdélyi és székelyföldi festmények a Vármegye Galériában
A költő mintha csak a festőművész képeihez írta volna a fenti sorokat. Hiszen az is áhítattal torpan meg Maszelka János egy-egy szép tájképe előtt, aki csupán egyszer járt Erdélyben... A Küküllő mente, a Hargita, a Téli reggel vagy éppen a Fohász láttán sokan sóhajtanak fel emlékeiket idézve, és bizony akadnak olyanok is, akik azt mondják magukban: ez volt a gyermekkorom... >>

Akarsz-e játszani?
"A játszótársam, mondd, akarsz-e lenni, akarsz-e mindig, mindig játszani..." - Kosztolányi gyönyörű verse jutott eszembe, amikor a budai Várban meglátogattuk a Történeti Múzeum Játszani jó! Barangolás a játékok birodalmában című kiállítását. Öröm volt nézni az apákat, amint karon ülő gyermekeiknek magyarázták, hogy mit látnak, az izgatottan futkosó nagyobbakat, amint érdekes tárgyakat fedeztek fel maguknak, vagy az idősebbeket, amint ráeszméltek, hogy a vitrinben látható, a gyermekkorukat idéző játékok ma már bizony muzeális darabok. A barangolás a messzi múltban kezdődik: láthatunk "játékszereket" Kr. e. 6000-ből is... >>

József és testvérei
A prédikátor könyve szerint "nincs semmi új a nap alatt" (1,9). Ha azonban a gyanútlan mozilátogató a 35. Magyar Filmszemle idején engedett egy bibliai tartalmat sejtető cím csábításának, kétségbe kellett, hogy vonja ezt az állítást. Jeles András ... >>

Vár a gumivár
Adrian Plass negyedszerre - "kegyes kétbalkezes"-ként írt két naplója és a Növekedésem kínjai című önéletrajza után - is épp olyan, mint harmadszor, ugyanakkor mégis más. Sikerének titka egyszerű: tehetsége van a saját műfajához. >>

A vasárnap igéje

Hallottad a hírt?
"Hallottad a hírt?" "Milyen hírt kellett volna hallanom?" Ugye milyen idegesítő tud az lenni, ha nem hallunk meg egy fontos közleményt időben? Boszszankodunk, hogy lemaradtunk egy sokat jelentő találkozásról. Bánt minket, hogy elmulasztottunk egy ... >>

Oratio oecumenica

Oratio oecumenica
Urunk, Istenünk, aki sokszor és sokféleképpen szóltál és szólsz ma is hozzánk, engedd meg nekünk, hogy Fiad, Jézus Krisztus nevében szólítsunk meg téged! Adj nekünk erőt ahhoz, hogy ne fáradjunk meg a te keresésedben, és mindenkor benned ... >>

EvÉlet - Lelki segély

EvÉlet - Lelki segély
"Jómódú ember vagyok, de mindenért, amim van, keményen megdolgoztam. Bizalmatlan vagyok azokkal az alapítványokkal szemben, amelyek megkeresnek, hogy támogassam a rászorulókat. Vajon eljut hozzájuk a pénz? Nem értem: hogyha az egyház tevékenysége ingyenes, akkor miért kérnek folyton adományokat a híveiktől? Nagyon zavar az is, hogy most már fővárosszerte mindenütt könyöradományokért zaklatnak a hajléktalanok. Úgy tapasztalom, hogy többségében csak alkoholra kell nekik a pénz. Őszintén megmondom, nem szívesen adok pénzt senkinek. Dolgozzon meg érte más is úgy, mint én. A feleségem hozta haza a templomból az evangélikus újságot. Ha nem haragszik meg a lelkésznő, kérem, írja meg, hogy függ-e az üdvösség az alamizsnálkodástól." >>

E számunk tartalma
Napról napra
Új nap - új kegyelem
Liturgikus sarok
A koráltól a korálfeldolgozásig
Élő víz
Botrány
Nagytakarítás
Heti útravaló
Egyházunk egy-két hete
Hullámokat keltő élmény
Ifjúsági hétvége Révfülöpön
Kedves Barátom!
Gondolatok a könyvtárban
Zsinati ülésszak előtt
Keresztutak
Luther-szeminárium egy norvég-kelta kereszt árnyékában
Finn ökumenikus küldöttség a pápánál
Evangélikusok a Hajléktalanokért Baráti Kör
"álmaimban ágyban alszom..."
Panama a mában
Evangélikusok
In memoriam Komjáthy Lajosné sz. Varga Ilona
Egy elveszett és megtalált juh
e-világ
Hittel élni és dolgozni - a médiában is
A mandula
Keresztény szemmel
Értjük-e a figyelmeztetést?
Szórakoztató egyháztörténetek
Téli történet
102
A hét témája
Tükör
Kisszótár
Az Agendaszerkesztő és Liturgiai Bizottság közleménye
Agendareform előtt
Még egy pár szó a liturgiáról...
Hűtlenné vált egyházunk?
Elidegenítették tőlünk a sajátunkat - elidegenedtünk attól, ami a miénk?
evél&levél
Szolgálhatnak-e az istentiszteleten laikusok?!
A közelmúlt krónikája
Orgonahangversenyek Pestszentlőrincen
E heti Luther-idézet
Luther-idézet
Kultúrkörök
Erdélyi és székelyföldi festmények a Vármegye Galériában
Akarsz-e játszani?
József és testvérei
Vár a gumivár
A vasárnap igéje
Hallottad a hírt?
Oratio oecumenica
Oratio oecumenica
EvÉlet - Lelki segély
EvÉlet - Lelki segély
 
A lapról
Impresszum
Fórum
Kapcsolatok
Evangélikus portál
Déli Egyházkerület
Északi Egyházkerület
Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület
 


Evangélikus Egyház Online újságok Evangélikus Élet Archívum 2004 7

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport, 2003–2017
© Luther Kiadó, Evangélikus Információs Szolgálat, 2015–2017
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster