EISZ
Evangélikus Információs Szolgálat
 
Luther Kiadó
Luther Kiadó
 
Rovatoló
Fundamentum
Élő víz
Egyházunk egy-két hete
Keresztutak
e-világ
Kultúrkörök
Keresztény szemmel
Nem mi írtuk...
A hét témája
Evangélikusok
EvÉlet - Lelki segély
A közelmúlt krónikája
Gyermekvár
Szószóró
evél&levél
Közlemények, nyilatkozatok
On-line plusz
E heti Luther-idézet
Útitárs
Presbiteri
 
Evangélikus Egyház - Online újságok - Evangélikus Élet - Archívum - 2005 - 21 - Iskolaigazgatókat választottak

Egyházunk egy-két hete

Hozzászólás a cikkhez

Iskolaigazgatókat választottak

Ülésezett az Országos Presbitérium

A legnagyobb érdeklődésre az oktatási ügyek tarthattak számot az Országos Presbitérium (OP) legutóbbi ülésén, a testületnek ugyanis több evangélikus oktatási intézmény igazgatójának a kinevezéséről kellett döntenie. Az OP tagjai természetesen nem csak ezért találkoztak egymással május 13-án a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának budapesti székházában: az anyagi ügyek tárgyalása, valamint a május 20-án tartandó Országos Közgyűlés előkészítése mellett határozatot hoztak arról, hogy a június 19-i vasárnap offertóriumát egyházunk az árvízkárosultak megsegítésére ajánlja fel.

Egyházi grémiumról lévén szó, az ülés kezdetén nem az emberek kaptak szót, hanem Isten igéje szólalt meg. A Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület püspöke, Ittzés János Jn 12,32 alapján tartott áhítatában a keresztre szegezett Krisztust állította a középpontba, kérve, hogy kinek-kinek a személyes és a közösségi életében is a megfeszített Jézus legyen a fókuszban.

A tanácskozást megnyitó D. Szebik Imre püspök tájékoztatta az Országos Presbitériumot, hogy a közelmúltban látogatást tett nála dr. Gulyás Kálmán egyházügyi államtitkár, és jelezte, hogy a kormány a költségvetési összegek tíz százalékát visszatartja. Ugyancsak érvényes az egyházakra, hogy megváltoznak a féléves pénzügyi ütemezés arányai. Az elnök-püspök azt is bejelentette, hogy a napokban Bozóki András kultuszminiszter is látogatást tesz egyházunknál.

A napirendi pontok élén az iskolaügyek szerepeltek. Mint arra előterjesztésében a MEE Oktatási Osztályának vezetője, Mihályi Zoltánné emlékeztetett: az idei tanév végén egyházunk öt középfokú oktatási intézményében jár le az igazgatók megbízatása.

Az Oktatási Osztály által meghirdetett pozíciókra benyújtott pályázatok alapján a presbitérium - az eddigi igazgatók munkáját megköszönve - jóváhagyta, hogy a Budapest-Deák Téri Evangélikus Gimnáziumban a hat évre szóló megbízást Gadóné Kézdy Edit kapja. A Fasor új igazgatója - dr. Tárnok Dezső megbízási szerződésének lejártával - dr. Ódor László lett. A presbitérium úgy döntött, hogy Roncz Béla személyében az eddigi igazgató állhat az Evangélikus Egyház Aszódi Petőfi Gimnáziuma és Kollégiuma élén. A testület újra Ónodi Szabolcsot választotta meg a Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégium igazgatójának, miként a Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnáziumban is az eddigi igazgató, Tar Jánosné kapott bizalmat újabb hat esztendőre.

Az oktatási ügyekről szóló beszámoló köszönetnyilvánítással zárult. Az Országos Presbitérium tagjai elismeréssel szóltak a középfokú evangélikus oktatási intézmények vezetőinek és pedagógusainak - az érettségi körüli mizériák közepette tanúsított - helytállásáról.

Az ülés folytatásaként Illés Kamilla gazdasági igazgató az anyagi kérdések - a 2004-es zárszámadás, valamint a néhány ponton szükséges költségvetés-módosítás - ismertetésére tért rá.

Az összejövetel végén a résztvevők egyperces néma főhajtással adóztak a néhány napja elhunyt teológiai professzor, dr. Prőhle Károly emlékének, majd arról határoztak, hogy nyilatkozatban kérik a gyülekezeteket: a Szentháromság ünnepe utáni negyedik vasárnap offertóriumát az árvízkárosultak javára ajánlják fel.

Gazdag Zsuzsanna

Regionális hozzárendelés: Országos Presbitérium


::Nyomtatható változat::

E számunk tartalma
Napról napra
Új nap - új kegyelem
Liturgikus sarok
Istentisztelet és kegyesség
Élő víz
A szeretet ereje
Kemény szeretet...
Heti útravaló
Megbízhatónak tartanak?
Egyházunk egy-két hete
Új egyházközség létesült
Pünkösd csendes csodái
Iskolaigazgatókat választottak
Csővári reprodukció
Szubjektív
Új kezdetek pünkösd böjtjében
Keresztutak
Varadinum
Pünkösdhétfői protestáns csendesnap
Svéd-magyar lelkészkonferencia
Evangélikusok
A börtön angyala
Mindenki testvére
e-világ
Változik a klíma...
Keresztény szemmel
Ugrás a biztosba
Mosolygó kék szemek
A hét témája
Bálványosi "csúcs"
Időszerű egyházpolitikai kérdések
Egy elárvult templom sóhajai
Válasz mindig aktuális hitkérdésekre
Prédikáló templomok
Építsünk egy templomot...
evél&levél
Kihelyezett lelkészi értekezlet Erdélyben
A közelmúlt krónikája
"Éretlenségi"
Kránitz Mihály, Bölcskei Gusztáv és Fabiny Tamás pünkösd ünnepéről
Fair play díjas a PRÚSZ elnöke
Megújult a Ferihegyi repülőtér kápolnája
Auschwitzba zsidókkal kell menni!
E heti Luther-idézet
Luther-idézet
Kultúrkörök
Akit a zene mindig elvarázsol
Hit és menedzsment
A vasárnap igéje
Egyedül a Szentháromság Isten
Oratio oecumenica
Oratio oecumenica
EvÉlet - Lelki segély
Szedhet-e gyógyszert a hívő?
Szószóró
Ifjúsági munka a svéd evangélikus egyházban
 
A lapról
Impresszum
Fórum
Kapcsolatok
Evangélikus portál
Déli Egyházkerület
Északi Egyházkerület
Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület
 


Evangélikus Egyház Online újságok Evangélikus Élet Archívum 2005 21 Iskolaigazgatókat választottak

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport, 2003–2017
© Luther Kiadó, Evangélikus Információs Szolgálat, 2015–2017
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster