EISZ
Evangélikus Információs Szolgálat
 
Luther Kiadó
Luther Kiadó
 
Rovatoló
Fundamentum
Élő víz
Egyházunk egy-két hete
Keresztutak
e-világ
Kultúrkörök
Keresztény szemmel
Nem mi írtuk...
A hét témája
Evangélikusok
EvÉlet - Lelki segély
A közelmúlt krónikája
Gyermekvár
Szószóró
evél&levél
Közlemények, nyilatkozatok
On-line plusz
E heti Luther-idézet
Útitárs
Presbiteri
 
Evangélikus Egyház - Online újságok - Evangélikus Élet - Archívum - 2005 - 21 - Új kezdetek pünkösd böjtjében

Egyházunk egy-két hete

Hozzászólás a cikkhez

Új kezdetek pünkösd böjtjében

A gyülekezetépítő Lélek szele fúj Nyíregyházán

Nem lehet véletlen, hogy a Szentlélek kitöltetésének és az anyaszentegyház születésnapjának ünnepét megelőző tíz napban két új és életképes hagyomány születésének lehettek szem- és fültanúi a gyülekezet megújulásért és lelki ébredésért könyörgő tagjai. Ugyanis ekkor indult útjára két, általuk már régóta várt alkalom, amely szélesre tárja a kapukat a pünkösdi Lélek kiáradása előtt. Az ország második (?) legnagyobb lélekszámú evangélikus gyülekezetében gyülekezetépítő bibliaóra-sorozat kezdődött el, illetve "léleképítő" evangélizációs esték első alkalmait tartották pünkösd böjtjében.

Évtizedek óta élő hagyomány, hogy adventben és böjtben, valamint a reformáció ünnepének és az esztendőnek az első hetében is esténként tematikus istentisztelet-sorozatot tartanak a nyíregyházi nagytemplomi gyülekezetben. De pünkösd ünnepéről és jelentőségéről eddig mintha kevesebb tanítás hangzott volna el, pedig éppen a mi időnkben, a Szentlélek korszakában nem nélkülözhetik a hívek a Szentháromság harmadik személyéről és munkájáról való világos, tévtanításoktól mentes ismereteket.

Az elnökség ezt a gyülekezeti igényt felismerve döntött úgy, hogy pünkösd böjtjében most első ízben vendég igehirdető szóljon a Szentlélek munkájáról. A gyülekezeti terem kicsinek bizonyult, ezért a Nyíregyházi Evangélikus Általános Iskola dísztermét töltötték meg május 9-e és 11-e között mindazok, akiket a Lélek ide "űzött". Az egyházkerületből meghívott Ittzés István érdi lelkész missziós igehirdetés-sorozatában a Léleknek a világban, a gyülekezetben és a hívő emberekben végzett mai munkájáról adott világos tanítást a Szentírás fényében. Isten gyermekei - az országszerte ismert igehirdető személyes hangú bizonyságtételeit hallgatva - bizony sok esetben találva érezhették magukat; a Lélek friss szele reménység szerint megújulást hozott a szívekbe. A vendég igehirdető az igazság Lelkének eljöveteléről (Jn 16,13), a Lélek szerint való járás lehetőségéről (Róm 8,4) szólt, illetőleg Pálnak arról a tanításáról beszélt, amely szerint a kegyelmi ajándékok sokféleképpen nyilvánulhatnak meg a gyülekezetben, amely a Krisztus teste (1Kor 12,12).

Ugyancsak pünkösd böjtjében indult el az az új gyülekezetépítő bibliaóra-sorozat, amely kéthetente csütörtök esténként - a bibliatanulmányozó órával felváltva - elsősorban az egyházközségben a különféle (tisztséggel vagy tisztség nélkül) szolgálatokat végző hittestvérek felkészítését és megerősítését tartja fő feladatának. A sorozat keretében ez évben a Mester terve szerinti gyülekezetről mondja el gondolatait az Újszövetség tanításaira alapozva Labossa Péter Mihály igazgató lelkész. A ma még maroknyi, de "lelkes" tanítványi csapat tagjai ezt a "tervet" próbálják alkalmanként kötetlen beszélgetés formájában a saját tapasztalataikkal "ütköztetni". Mert bizony a gyakorló presbiternek, gyülekezeti munkásnak a pünkösdi Lélek fényében őszintén fel kell ismernie, hogy a Mester terve szerinti gyülekezethez képest sok tekintetben le vagyunk maradva. De hogy mégsem kilátástalan Isten mai népének a helyzete, annak bizonyítéka lehet e két, reménység szerint élő hagyománnyá váló és folytatódó kezdeményezés is, mert a Seregek Ura az ő népe között ma sem "hatalommal és nem erőszakkal" munkálkodik, hanem az ő Szent Lelke és igéje által (Zak 4,6)!

Amíg a gyülekezetépítő Lélek szele fúj, egyet tehetnek a keresztények - nem csak Nyíregyházán: "Kitárom előtted szívem..." (EÉ 147,1)

Garai András

Regionális hozzárendelés: Nyíregyházi Evangélikus Egyházközség


::Nyomtatható változat::

E számunk tartalma
Napról napra
Új nap - új kegyelem
Liturgikus sarok
Istentisztelet és kegyesség
Élő víz
A szeretet ereje
Kemény szeretet...
Heti útravaló
Megbízhatónak tartanak?
Egyházunk egy-két hete
Új egyházközség létesült
Pünkösd csendes csodái
Iskolaigazgatókat választottak
Csővári reprodukció
Szubjektív
Új kezdetek pünkösd böjtjében
Keresztutak
Varadinum
Pünkösdhétfői protestáns csendesnap
Svéd-magyar lelkészkonferencia
Evangélikusok
A börtön angyala
Mindenki testvére
e-világ
Változik a klíma...
Keresztény szemmel
Ugrás a biztosba
Mosolygó kék szemek
A hét témája
Bálványosi "csúcs"
Időszerű egyházpolitikai kérdések
Egy elárvult templom sóhajai
Válasz mindig aktuális hitkérdésekre
Prédikáló templomok
Építsünk egy templomot...
evél&levél
Kihelyezett lelkészi értekezlet Erdélyben
A közelmúlt krónikája
"Éretlenségi"
Kránitz Mihály, Bölcskei Gusztáv és Fabiny Tamás pünkösd ünnepéről
Fair play díjas a PRÚSZ elnöke
Megújult a Ferihegyi repülőtér kápolnája
Auschwitzba zsidókkal kell menni!
E heti Luther-idézet
Luther-idézet
Kultúrkörök
Akit a zene mindig elvarázsol
Hit és menedzsment
A vasárnap igéje
Egyedül a Szentháromság Isten
Oratio oecumenica
Oratio oecumenica
EvÉlet - Lelki segély
Szedhet-e gyógyszert a hívő?
Szószóró
Ifjúsági munka a svéd evangélikus egyházban
 
A lapról
Impresszum
Fórum
Kapcsolatok
Evangélikus portál
Déli Egyházkerület
Északi Egyházkerület
Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület
 


Evangélikus Egyház Online újságok Evangélikus Élet Archívum 2005 21 Új kezdetek pünkösd böjtjében

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport, 2003–2017
© Luther Kiadó, Evangélikus Információs Szolgálat, 2015–2017
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster