EISZ
Evangélikus Információs Szolgálat
 
Luther Kiadó
Luther Kiadó
 
Rovatoló
Fundamentum
Élő víz
Egyházunk egy-két hete
Keresztutak
e-világ
Kultúrkörök
Keresztény szemmel
Nem mi írtuk...
A hét témája
Evangélikusok
EvÉlet - Lelki segély
A közelmúlt krónikája
Gyermekvár
Szószóró
evél&levél
Közlemények, nyilatkozatok
On-line plusz
E heti Luther-idézet
Útitárs
Presbiteri
 
Evangélikus Egyház - Online újságok - Evangélikus Élet - Archívum - 2005 - 21 - Csővári reprodukció

Egyházunk egy-két hete

Hozzászólás a cikkhez

Csővári reprodukció

Pünkösdhétfő óta a karzaton új padsor, a megújult oltártérben pedig megújult oltárkép fogadja a csővári evangélikus templomba betérőt. Mindez közvetve-közvetlenül egy betörőnek is "köszönhető"...

Nagy volt az izgalom és a döbbenet egy évvel ezelőtt a Cserhát hegységben fekvő hétszáz lelkes evangélikus községben. Április 22-éről 23-ára virradóra betörtek a templomba, és ellopták az ismeretlen mester által 1875-ben készített oltárképet. Noha a festmény máig nem került elő, D. Szebik Imre püspök az idei pünkösdhétfőn mégsem egy teljesen új oltárképet szentelt fel, hanem egy "régi-újat". A festmény természetesen új, hiszen - a megbízás elnyerése után - Derdák Éva festő-restaurátor az elmúlt hónapokban készítette el. Ugyanakkor mégis "régi", mert az ellopott eredetinek a másolata.

Nehéz dolga volt a művésznek, amikor eleget tett a gyülekezet kívánságának - idézte fel a mű születésének történetét Harmati Béla László, az Evangélikus Országos Múzeum igazgatója, akitől szintén szakmai segítséget kértek az egyházközség képviselői. A Jézusnak és a samáriai asszonynak Jákób kútjánál folytatott beszélgetését megörökítő oltárkép eredetijéről ugyanis csak egyetlen fényképfelvételt találtak, és azt sem szemből készítették. (Derdák Éva elárulta, hogy digitális technikával, egy számítógépes program segítségével "egyenesítették ki" a fotográfiát.)

Nem véletlen, hogy egyházunk elnök-püspöke is az oltárkép témáját adó igehelyet választotta igehirdetésének alapjául. Jn 4,4-42 alapján rámutatott, hogy miként Krisztus a samáriai asszonynak is a szívébe látott, úgy ismer bennünket is. Helyes mederbe akarja terelni a mi életünket is. "Egy látható életünk van - emelte ki Szebik Imre -, amely a láthatatlanban jut teljességre. Az igazi élet pedig azon múlik - tette hozzá a püspök -, hogy Jézussal élünk, vagy nélküle."

A zsúfolásig telt templomban az evangélium után a zene és az ének kapta a főszerepet. A csővári és a rádi kóruson kívül Hegedűs Zsuzsanna református lelkésznő énekelt. Az istentisztelet és az azt követő közgyűlés lezárásaként köszöntések sora hangzott el. Az ötszázharminc fős csővári anya- és a háromszázhuszonkét tagú penci leánygyülekezetre, valamint lelkészük, Fischl Vilmos életére - többek között - D. dr. Harmati Béla nyugalmazott püspök kért áldást. Osztozott a közösség örömében Harrach Péter, a térség országgyűlési képviselője, a Parlament alelnöke is, Bánffy György Kossuth-díjas színművész pedig Babits Mihály Jónás könyve című költeményének egy részletével örvendeztette meg a jelenlévőket.

G. Zs.

Regionális hozzárendelés: Cs?vári Evangélikus Egyházközség


::Nyomtatható változat::

E számunk tartalma
Napról napra
Új nap - új kegyelem
Liturgikus sarok
Istentisztelet és kegyesség
Élő víz
A szeretet ereje
Kemény szeretet...
Heti útravaló
Megbízhatónak tartanak?
Egyházunk egy-két hete
Új egyházközség létesült
Pünkösd csendes csodái
Iskolaigazgatókat választottak
Csővári reprodukció
Szubjektív
Új kezdetek pünkösd böjtjében
Keresztutak
Varadinum
Pünkösdhétfői protestáns csendesnap
Svéd-magyar lelkészkonferencia
Evangélikusok
A börtön angyala
Mindenki testvére
e-világ
Változik a klíma...
Keresztény szemmel
Ugrás a biztosba
Mosolygó kék szemek
A hét témája
Bálványosi "csúcs"
Időszerű egyházpolitikai kérdések
Egy elárvult templom sóhajai
Válasz mindig aktuális hitkérdésekre
Prédikáló templomok
Építsünk egy templomot...
evél&levél
Kihelyezett lelkészi értekezlet Erdélyben
A közelmúlt krónikája
"Éretlenségi"
Kránitz Mihály, Bölcskei Gusztáv és Fabiny Tamás pünkösd ünnepéről
Fair play díjas a PRÚSZ elnöke
Megújult a Ferihegyi repülőtér kápolnája
Auschwitzba zsidókkal kell menni!
E heti Luther-idézet
Luther-idézet
Kultúrkörök
Akit a zene mindig elvarázsol
Hit és menedzsment
A vasárnap igéje
Egyedül a Szentháromság Isten
Oratio oecumenica
Oratio oecumenica
EvÉlet - Lelki segély
Szedhet-e gyógyszert a hívő?
Szószóró
Ifjúsági munka a svéd evangélikus egyházban
 
A lapról
Impresszum
Fórum
Kapcsolatok
Evangélikus portál
Déli Egyházkerület
Északi Egyházkerület
Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület
 


Evangélikus Egyház Online újságok Evangélikus Élet Archívum 2005 21 Csővári reprodukció

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport, 2003–2017
© Luther Kiadó, Evangélikus Információs Szolgálat, 2015–2017
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster