EISZ
Evangélikus Információs Szolgálat
 
Luther Kiadó
Luther Kiadó
 
Rovatoló
Fundamentum
Élő víz
Egyházunk egy-két hete
Keresztutak
e-világ
Kultúrkörök
Keresztény szemmel
Nem mi írtuk...
A hét témája
Evangélikusok
EvÉlet - Lelki segély
A közelmúlt krónikája
Gyermekvár
Szószóró
evél&levél
Közlemények, nyilatkozatok
On-line plusz
E heti Luther-idézet
Útitárs
Presbiteri
 
Evangélikus Egyház - Online újságok - Evangélikus Élet - Archívum - 2005 - 21 - Kemény szeretet...

Élő víz

Hozzászólás a cikkhez

Kemény szeretet...

Kemény szeretet. E jelzős szerkezetet alkotó két szó látszólag ellentmond egymásnak. A szeretet ragaszkodásban, gyengédségben, önzetlen jóakaratban megnyilvánuló érzelem. A "kemény" utalhat kitartásra, határozottságra, szigorúságra, de a kemény ember lehet könyörtelen, részvétlen is. A szeretet szó kiejtésekor melegség járja át az ember szívét, pedig szeretetünk is lehet rosszul értelmezett, káros másokra. Az a szülő például, aki majomszeretettel csüng gyermekén, és elfogult vele szemben, rossz irányba is terelheti.

A "szeretet" főnév és a "kemény" melléknév külön-külön meg egymás mellé téve is lehet negatív vagy pozitív töltésű egyaránt. A felnövekvő gyermek érzi, hogy szülei részéről kitartó, határozott ragaszkodás vagy könyörtelen, részvétlen érzelem sugárzik felé, amikor a szülő meg akarja mutatni, hogy ő a keményebb, az erősebb. Helyesen, jól szeretni nagyon nehéz.

"Isten szeretet..." (1Jn 4,16b)

Elviselhetetlennek érzett lelki és testi csapások súlya alatt hányszor kiáltunk fel így: "Isten nem szeret engem, mert ha szeretne, nem engedné, hogy ennyit kelljen szenvednem!" Nem kényszeríthetjük ki Istentől, hogyan szeressen bennünket. Egy biztos: keménysége nem könyörtelen, nem részvétlen. Ha hiszünk Istenben, és komolyan vesszük a Biblia szavait, akkor el kell fogadnunk: a fenyítés Isten szeretetének a jele. "Fiam, ne vesd meg az Úr fenyítését, és ne csüggedj el, ha megfedd téged, mert akit szeret az Úr, azt megfenyíti, és megostoroz mindenkit, akit fiává fogad." (Zsid 12,5.6)

S ha néha elbíznánk magunkat, újra meg újra figyelmeztet határozottan kemény szeretettel, hogy életünk végéig fiai maradhassunk. Énekeskönyvünk 263. énekének első versszakával is Isten különleges szeretetéről énekelhetünk: "Ha sújt, akkor is szeret, / Így próbálja hitedet. / Sion, ezt hát jól gondold meg, / Szabj határt bús gyötrelmednek!"

Csaba Piroska


::Nyomtatható változat::

E számunk tartalma
Napról napra
Új nap - új kegyelem
Liturgikus sarok
Istentisztelet és kegyesség
Élő víz
A szeretet ereje
Kemény szeretet...
Heti útravaló
Megbízhatónak tartanak?
Egyházunk egy-két hete
Új egyházközség létesült
Pünkösd csendes csodái
Iskolaigazgatókat választottak
Csővári reprodukció
Szubjektív
Új kezdetek pünkösd böjtjében
Keresztutak
Varadinum
Pünkösdhétfői protestáns csendesnap
Svéd-magyar lelkészkonferencia
Evangélikusok
A börtön angyala
Mindenki testvére
e-világ
Változik a klíma...
Keresztény szemmel
Ugrás a biztosba
Mosolygó kék szemek
A hét témája
Bálványosi "csúcs"
Időszerű egyházpolitikai kérdések
Egy elárvult templom sóhajai
Válasz mindig aktuális hitkérdésekre
Prédikáló templomok
Építsünk egy templomot...
evél&levél
Kihelyezett lelkészi értekezlet Erdélyben
A közelmúlt krónikája
"Éretlenségi"
Kránitz Mihály, Bölcskei Gusztáv és Fabiny Tamás pünkösd ünnepéről
Fair play díjas a PRÚSZ elnöke
Megújult a Ferihegyi repülőtér kápolnája
Auschwitzba zsidókkal kell menni!
E heti Luther-idézet
Luther-idézet
Kultúrkörök
Akit a zene mindig elvarázsol
Hit és menedzsment
A vasárnap igéje
Egyedül a Szentháromság Isten
Oratio oecumenica
Oratio oecumenica
EvÉlet - Lelki segély
Szedhet-e gyógyszert a hívő?
Szószóró
Ifjúsági munka a svéd evangélikus egyházban
 
A lapról
Impresszum
Fórum
Kapcsolatok
Evangélikus portál
Déli Egyházkerület
Északi Egyházkerület
Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület
 


Evangélikus Egyház Online újságok Evangélikus Élet Archívum 2005 21 Kemény szeretet...

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport, 2003–2017
© Luther Kiadó, Evangélikus Információs Szolgálat, 2015–2017
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster