EISZ
Evangélikus Információs Szolgálat
 
Luther Kiadó
Luther Kiadó
 
Rovatoló
Fundamentum
Élő víz
Egyházunk egy-két hete
Keresztutak
e-világ
Kultúrkörök
Keresztény szemmel
Nem mi írtuk...
A hét témája
Evangélikusok
EvÉlet - Lelki segély
A közelmúlt krónikája
Gyermekvár
Szószóró
evél&levél
Közlemények, nyilatkozatok
On-line plusz
E heti Luther-idézet
Útitárs
Presbiteri
 
Evangélikus Egyház - Online újságok - Evangélikus Élet - Archívum - 2005 - 21 - Pünkösdhétfői protestáns csendesnap

Keresztutak

Hozzászólás a cikkhez

Pünkösdhétfői protestáns csendesnap

"A te áldott Szentlelked, / Kérlek, tőlem el ne vedd..." - énekeskönyvünk 412. énekének e verssora volt a címadó vezérgondolata a nyíregyházi gyülekezet idei, immár hagyományosnak tekinthető pünkösdhétfői csendesnapjának, amelyet a vargabokori evangélikus imaházban és kertjében rendeztek meg három protestáns vendég igehirdető szolgálatával.

A csendesnap hármas üzenete Dávid bűnbánati imádsága alapján (Zsolt 51,12-15) hangzott fel Adámi László házigazda lelkipásztor köszöntő szavait követően: Szegedi Gyula ceglédi református lelkész nyitó igehirdetésében arról szólt, hogy miként lehet a tiszta szív és az erős lélek ajándéka ma is a miénk. Granville Pillar, a három éve hazánkban szolgáló ír származású presbiteriánus prédikátor a szabadítás örömét és erejét személyes bizonyságtételével hirdette, Sztanó Péter, az Evangéliumot Minden Otthonba Alapítvány (EMO) titkára pedig - missziójukról szólva - az engedelmességre való készséget emelte ki az Úr szolgálatában.

A pünkösdi "lelkes" alkalmi gyülekezet délután az "egy nyelven való szólás" kegyelmi ajándékát is átélhette. A léleképítés ünnepi alkalma úrvacsorai istentisztelettel zárult.

Ahogyan a nap végére megérkező, aranyat érő májusi eső megöntözte a környékbeli termőföldet és a zöldellő növényeket, úgy frissítette fel a szomjas szíveket a pünkösdi Lélek az ige záporával az anyaszentegyház születésnapján.

-i -s


::Nyomtatható változat::

E számunk tartalma
Napról napra
Új nap - új kegyelem
Liturgikus sarok
Istentisztelet és kegyesség
Élő víz
A szeretet ereje
Kemény szeretet...
Heti útravaló
Megbízhatónak tartanak?
Egyházunk egy-két hete
Új egyházközség létesült
Pünkösd csendes csodái
Iskolaigazgatókat választottak
Csővári reprodukció
Szubjektív
Új kezdetek pünkösd böjtjében
Keresztutak
Varadinum
Pünkösdhétfői protestáns csendesnap
Svéd-magyar lelkészkonferencia
Evangélikusok
A börtön angyala
Mindenki testvére
e-világ
Változik a klíma...
Keresztény szemmel
Ugrás a biztosba
Mosolygó kék szemek
A hét témája
Bálványosi "csúcs"
Időszerű egyházpolitikai kérdések
Egy elárvult templom sóhajai
Válasz mindig aktuális hitkérdésekre
Prédikáló templomok
Építsünk egy templomot...
evél&levél
Kihelyezett lelkészi értekezlet Erdélyben
A közelmúlt krónikája
"Éretlenségi"
Kránitz Mihály, Bölcskei Gusztáv és Fabiny Tamás pünkösd ünnepéről
Fair play díjas a PRÚSZ elnöke
Megújult a Ferihegyi repülőtér kápolnája
Auschwitzba zsidókkal kell menni!
E heti Luther-idézet
Luther-idézet
Kultúrkörök
Akit a zene mindig elvarázsol
Hit és menedzsment
A vasárnap igéje
Egyedül a Szentháromság Isten
Oratio oecumenica
Oratio oecumenica
EvÉlet - Lelki segély
Szedhet-e gyógyszert a hívő?
Szószóró
Ifjúsági munka a svéd evangélikus egyházban
 
A lapról
Impresszum
Fórum
Kapcsolatok
Evangélikus portál
Déli Egyházkerület
Északi Egyházkerület
Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület
 


Evangélikus Egyház Online újságok Evangélikus Élet Archívum 2005 21 Pünkösdhétfői protestáns csendesnap

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport, 2003–2017
© Luther Kiadó, Evangélikus Információs Szolgálat, 2015–2017
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster