EISZ
Evangélikus Információs Szolgálat
 
Luther Kiadó
Luther Kiadó
 
Rovatoló
Fundamentum
Élő víz
Egyházunk egy-két hete
Keresztutak
e-világ
Kultúrkörök
Keresztény szemmel
Nem mi írtuk...
A hét témája
Evangélikusok
EvÉlet - Lelki segély
A közelmúlt krónikája
Gyermekvár
Szószóró
evél&levél
Közlemények, nyilatkozatok
On-line plusz
E heti Luther-idézet
Útitárs
Presbiteri
 

Evangélikus Egyház - Online újságok - Evangélikus Élet - Archívum - 2005 - 24

24. szám – 2005/06/12

   Szentháromság ünnep után 3. vasárnap

Napról napra

Új nap – új kegyelem

Vasárnap
Uram, szeretem házadat, ahol laksz, dicsőséged lakóhelyét. Zsolt 26,8 (ApCsel 2,42; Lk 15,1–3.11b–32; 1Tim 1,12–17; Zsolt 12) Gyerekkori emlékem a közeli ... >>

Liturgikus sarok

Istentisztelet és valláspedagógia
Fiatalok istentiszteleti szolgálatra készülnek. A vasárnapi istentiszteleten imádságok, liturgiai szövegek, versek felolvasásával, énekléssel és hangszeres zenével vesznek részt. Az előkészítő megbeszélésen szóba kerülnek az istentisztelet ... >>

Élő víz

Kettős mérce
Öntudatlanul is ott van a kettős mérce az életünkben: az ítéletet, a világosságot csak másokkal szemben alkalmazzuk, míg saját hibáinkkal szemben elnézőek vagyunk. Magam is csak nemrég döbbentem rá, hogy 1Jn 1,7-ben ott van ugyan, hogy Jézus vére ... >>

Nem befejezés: kezdet!
A legtöbb gyülekezetben véget ért az előkészítő, megvolt már a konfirmációi ünnep is. Vajon hogyan készítettük föl fiataljainkat erre a fontos lépésre? Vajon mi maradt utána? Hangsúlyoztuk elégszer, hogy a konfirmáció nem befejezés, hanem kezdet? És ... >>

Heti útravaló
Az Emberfia azért jött, hogy megkeresse és megtartsa az elveszettet. (Lk 19,10) >>

Egyházunk egy-két hete

Megújult magyar templom Gömörországban
A magyar–szlovák határ borsod-abaúj-zempléni szakasza mentén található – ahogyan arrafelé mondják – a „gömöriesen palócos” nyelvjárásban beszélők kis szigete, „Gömörország”. Nagyobb része ma Szlovákiához tartozik. Az ötmilliós lélekszámú ország 370 ezer evangélikusának egy része magyarlakta falvakban él. Ahogyan a szlovákiai magyar evangélikus hívek a templomaikról, közösségeikről gondoskodnak, abban látványosan kifejezésre jut az egyházuk és gyülekezetük iránti szeretetük. Ennek lehetett tanúja D. Szebik Imre, a Magyarországi Evangélikus Egyház elnök-püspöke, valamint Ivan Osuský szlovák püspök június 4-én Sajógömörben (szlovákul Gemer), ahol a helyi lelkész, Rusznyák Dezső szorgos munkája nyomán újraszentelték az impozáns templomot. >>

Lelkésziktatás Bényén
Az iktatandó lelkész, Buday Zsolt bényei története közel három esztendővel ezelőtt kezdődött, amikor budapesti, majd kolozsvári teológiai tanulmányainak befejeztével segédlelkészként a Dél-Pest Megyei ... >>

Német istentisztelet ajándékkal
A soltvadkerti evangélikusoknál már évek óta hagyomány, hogy évente több alkalommal német nyelven is tartanak istentiszteletet. Ezeken az alkalmakon a helyi német kisebbség mellett a diákok és a környéken letelepedett külföldiek vesznek részt. Az is ... >>

Hegedűsök a szószéken
A Szentháromság ünnepe utáni második vasárnapon, június 5-én hagyományteremtő ünnepi istentiszteletre hívták a testvéreket a csanádapácai evangélikus templom harangjai. A hívek Hegedűs Lajosra, a gyülekezet ... >>

Keresztutak

Határokon átívelő egyházi szervezet létrehozásáról határoztak
Eddig hivatalosan a 2001-ben alakult Magyar Evangélikusok Tanácskozó Testülete (METT) vállalta a világ magyar evangélikus gyülekezeteinek „összefogását”, a testvéri kapcsolatok ápolását. Az évenként tanácskozó testület képviselői legutóbb május 31. és június 2. között találkoztak Budapesten. Az Északi Egyházkerület püspöki székházában múlt szerdán tartott ülésen a jelenlévők egyhangúlag elfogadták a Magyar Evangélikusok Konferenciája (MEK) létrehozására tett javaslatot. A METT-et is magába foglaló, de egyszersmind jogi státuszú ernyőszervezet tevékenysége a Kárpát-medencei, a nyugat-európai és a tengeren túli magyar evangélikusságra is kiterjed majd, legfőbb feladata pedig a magyar evangélikus gyülekezeti kapcsolatok erősítése, valamint a magyar evangélikusság hazai és nemzetközi képviselete lesz. >>

Határozat egy határokon átívelő egyházi szervezet létrehozásáról
A Magyar Evangélikusok Tanácskozó Testülete (METT) Budapesten 2005. június 1-jén tartott ülésén szükségesnek találtuk a magyar–magyar evangélikus (protestáns) kapcsolatok további mélyítését, ezért egyhangú határozattal a következő javaslatot ... >>

METT-től METT-ig?
Válaszolva a címben feltett sajátos kérdésre, a Magyar Evangélikusok Tanácskozó Testülete legutóbbi ülésének döntése nyomán azt mondhatjuk, hogy egyelőre a Magyar Evangélikus Konferenciáig, ha tetszik: a MEK-ig. De miről is van szó? A METT ... >>

Aliansz-prioritások
Ima- és böjtnapot tartott a Magyar Evangéliumi Szövetség (Aliansz) az egyházak, kegyességi irányzatok megbékéléséért és a közös, hatékony misszióért. A 2004 márciusában Vajtán megrendezett találkozón – melyen szolgálatuk prioritásairól beszélgettek a nemzetközi és a hazai Aliansz-vezetők – merült fel a kérdés fontossága. Az alkalomnak a metodista egyház adott helyet a Kiscelli utcai központi épületében. A cél az volt, hogy az Úr színe előtt tartsunk bűnbánatot az elmúlt évszázadokban és évtizedekben elkövetett bűnök miatt, kérjük Isten és testvéreink bocsánatát, és szabaduljunk fel a közös misszióra. >>

Az ökumenizmus és én
Hangzatos a cím, túl hivalkodó, mégis valójában erről van szó, hogy milyen kalandokba és megfigyelésekre visz engem az ökumenizmus. A helyzet ugyanis a következő: szeptember óta együtt járunk. Tudniillik az ökumenizmus és én. Mielőtt bárki ... >>

Luther-szakértő pápa?
A német evangélikus egyház tanácsának elnöke, Wolfgang Huber püspök szerint Ratzinger bíboros Luther-ismeretének köszönhető, hogy a megigazulástanról szóló ... >>

Emlékbélyeg II. János Pál tiszteletére
A pápa születésének nyolcvanötödik évfordulóján, május 18-án In memoriam II. János Pál nevet viselő emlékbélyeget bocsátott ki a Magyar Posta. Az aktusra ünnepélyes keretek között, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia budapesti épületében került sor. Az alkalmat – amelyen Kovács Kálmán informatikai és hírközlési miniszter mellett Juliusz Janusz érsek, apostoli nuncius méltatta a katolikus egyházfő érdemeit – megtisztelte jelenlétével dr. Erdő Péter bíboros, prímás, esztergom–budapesti érsek, valamint dr. Gulyás Kálmán egyházügyi államtitkár is. >>

Boldogság a nehézségben
A Magyar Testvéri Börtöntársaság (elnöke Roszík Gábor evangélikus lelkész) és az Angyalfa Alapítvány (elnöke Kadlecsik Zoltán evangélikus teológus–lelkész szakos ... >>

Evangélikusok

Hóbortból hagyományápolás
Reneszánszát éli hazánkban a hagyományőrző íjászat, egyre többen hódolnak e nemes szenvedélynek. Ismerkednek a múlttal, őseink életmódjával, elsajátítják fegyvereik használatát. Igazi barátságok szövődnek, életformává alakul a természet, az egészséges életmód szeretete, napi élménnyé válik a közösség megélése, a múlt ápolása. E lelkes íjászok egyike Igaz Levente történelem–portugál nyelv szakos középiskolai tanár, egykori fasori diák, egyházunk tagja. >>

Orgonista a szomszédból
A kiskőrösi egyházzenei estek a baptista és az evangélikus gyülekezet közös szervezésében több alkalommal is különleges zenei csemegét kínálnak majd a zeneszerető közönségnek. A nyitókoncertet nemrégiben Révész László kecskeméti orgonista adta. >>

Isten öttalentumos szolgája volt
A szekszárdi gyülekezet Isten iránti hálával emlékezik alapító és templomépítő lelkészére, Németh Gyulára, akit negyven éve egy esti áhítaton, imádkozó gyülekezete körében hívott haza az Úr. Egykori segédlelkésze, aki éveken keresztül szolgált mellette, temetési igehirdetésében „öttalentumos lelkipásztorként” jellemezte. Vajon miért? Ezt szeretném a következő sorokban indokolni. >>

e-világ

„Internet újratöltve”
Az informatika világa semmiben sem különbözik a legtöbb emberi alkotástól; itt is túlságosan sokszor visszhangoznak mély érzelmi hatást kiváltó fogalmak, mint például a kalózkodás vagy a >>

„Kántorhívogató”
Egyházunk internetes levelezőfórumán – a Fraterneten – létrejött a kántorok levelezőlistája, a fraternet-kantor@lutheran.hu! A fórum arra hivatott, hogy gyülekezeteink kántorai megosszák egymással ... >>

Keresztény szemmel

Trianon: emlékezni – vagy nem lenni
Közel egy évszázada kerülgetjük – Csoóri Sándor szavaival – a trianoni sziklát, de az máig ott magasodik előttünk félelmesen és vigasztalanul. Reményik Sándor Ahogy lehet című versében arról beszél, hogy „a vérünk minden csöppje vágyik, vágyik a Péter vad mozdulatára”, azaz arra, hogy erőből odavágjon, mint az apostol a főpap szolgájának – aztán rájövünk, hogy nem ez a helyes, nem ez a jó. Ugyanebben a versben olvashatjuk: „Minden percünk kínzó kiegyezés” – lemondás, kényszer, önmagunk siratása. Van-e jogunk emlékezni történelmünkre, Trianonra? Hogyan kell megemlékezni magyarként, állampolgárként, kisebbségi magyarként, evangélikusként? Hogyan kell, hogy megtartsuk a mértéket, és ne essünk át a ló túlsó oldalára? >>

Kovács úr egy napja
Brrrr… – szólalt meg korán reggel mérgesen a vekker Kovács úr feje mellett. Felesége a kínai piacon vette az ébresztőórát, olcsó vétel volt, de a célnak megfelelt, eredményesen keltette Kovács urat minden reggel. Kovács úr beledugta ... >>

A hét témája

Hegyet hágék, lőtőt lépék…
A lenyugvó nap fényei kísérték a Rákoskeresztúri Evangélikus Egyházközség kirándulócsoportjának autóbuszát, amint leereszkedett a Király-hágó szerpentinjein. A csoport tagjainak többsége először találkozott ezzel a kevéssé ismert világgal. Többükben megfogalmazódott: visszatérnek még ide, meglátogatják a hegyeken és az erdőn túli csodaországot. Bár Budapestre igyekeztek, gondolataik még a meglátogatott helyeken, Nagyváradon, Bogártelkén, Gyaluban, Kolozsváron, Magyarvalkón és a Mócföldön jártak. >>

Evangélikus intézmények diákjai és tanárai Kaliforniában
Hat évvel ezelőtt az Evangélikus Egyház Aszódi Petőfi Gimnáziumában tanító amerikai vendégtanárnak az az ötlete támadt, hogy volt egyetemének professzorait meghívja Magyarországra. A látogatásnak az volt a célja, hogy az amerikai egyetemi oktatók ... >>

Nyelvrokon-látogatás
A közelmúltban Finnországban járt a miskolci Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola diákjainak és tanárainak egy csoportja. Vendégként csak rokonnak kijáró kivételes vendégszeretetben volt részünk. A két évvel ezelőtt ... >>

evél&levél

Megéri?
Április 30-án Fóton Kiss János bácsira emlékeztünk. Ez elindított bennem egy gondolatsort: Fót, Gyenesdiás, Balatonszárszó… Milyen ifjúsági konferenciáknak adtak otthont ezek a helységek a szocializmus ... >>

Somogyszili adalék
Az Evangélikus Élet pünkösdi számában örömmel és hálaadással olvastam, hogy Somogyszilben Ittzés János püspök úr felszentelte a gyülekezet megújult templomát (>>

Családkutatás
Tisztelt Szerkesztőség! Nagy örömmel olvastam Hrabovszky Györgyről írott megemlékezésüket az Evangélikus Élet április 10-ei számában, amelyből kiderül, mily nagy múltú ... >>

Éretlenek
„Gyerekek, kiosszam az érettségi tételeket, vagy mindenki hozott magával?” – ez a kérdés egyelőre csak tréfa, de az érettségi körüli botrány miatt akár valóság is lehetne. Az érettségi tételek idő előtti nyilvánosságra kerülését ... >>

A közelmúlt krónikája

Nemcsak a miénk, de elsősorban feltétlenül
Sztehlo Gábor nemcsak a miénk, de jó lenne, ha elsősorban mégiscsak a miénk, a mi egyházunké lenne, azé az egyházé, amelyben élt és szolgált, és amelyben nyújtott teljesítménye történelmi, társadalmi, ... >>

Mészárszék a bölcsőben
Két szám: 5,3 millió – egészen pontosan 5 349 716 – és 1956. Hogy függnek ezek össze? Magyarországon 1956-tól kezdve, vagyis mióta liberalizálták az abortuszt, 5,3 millió terhességmegszakítást (ebből nagyjából 700 ezer illegális) végeztek az orvosok. Döbbenetes adat ez, hiszen egy tízmilliós országban ötven év alatt végezték el ezt az 5,3 millió abortuszt. Döbbenetes adat, amely a napjainkat uraló halálkultúrára utal. >>

Népbírósági ítéletek Nyíregyházán
Alig fejeződtek be a harcok Budán 1945 februárjában, már márciusban megkezdték a népbíróságok szervezését. Laikus tagjaikat az akkor működő pártok adták, mint a Magyar Kommunista Párt, a Szociáldemokrata Párt, a Nemzeti Parasztpárt, a Független ... >>

Névkutatók terepszemléje
A Magyar Nyelvtudományi Társaság újonnan alakult névtani szakosztálya június 2–4. között a Felvidéken, a nyitrai Konstantín Egyetem Magyar Nyelv és Irodalom Tanszékének segítségével rendezte meg első tanácskozását. A konferencia helyszíne a magyar néphagyományokban hihetetlenül gazdag Zoboralja egyik falucskájának, a kultúráját, gyönyörűséges palóc nyelvjárását őrző szépséges Kolonnak a művelődési háza volt. >>

E heti Luther-idézet

Luther-idézet
„Aki pedig már tudja, hogy Krisztus által kegyelmes Atyja van, az igazán ismeri Istent; tudja, hogy Istennek gondja van rá, segítségül hívja, egyszóval: nincs Isten nélkül, mint a pogányok.” >>

Kultúrkörök

Kiadónk ünnepi könyvhete
Két vadonatúj „cím”, és további két – közelmúltban megjelent – kötet ismételt reflektorfénybe állítása tette a Magyarországi Evangélikus Egyház Luther Kiadója számára különösen ünnepivé a hétfőn zárult 76. ünnepi könyvhetet. ... >>

Bemutatták Gáncs Aladár új „szomjoltó” kötetét
Két „láthatatlan” szószékről szól(t) általa az ige. Az egyik az orgonapad volt, a másik pedig az Evangélikus Élet Élő víz rovata. A „láthatatlan ember”, Gáncs Aladár legutóbb május 31-én vált „láthatóvá”, Élő víz című könyvének budapesti bemutatóján. A lapunkban rendszeresen olvasható, közkedvelt írások szerzőjét a kötetet megjelentető Luther Kiadó igazgatója, Kendeh K. Péter köszöntötte, majd Keveházi László lelkész és T. Pintér Károly, lapunk főszerkesztője méltatta az írót és legújabb kötetét. >>

Reményik összes verse
A Reményik Sándort bemutató kiállításnak otthont adó Petőfi Irodalmi Múzeumban június 1-jén mutatták be a költő összes költeményét közreadó köteteket. >>

A kereszt igéjét…
Hosszú évek szorgos munkájának eredményeként született meg, és vált immáron közkinccsé Keveházi László egyháztörténeti munkája. „A kereszt igéjét hirdetni ... >>

…hirdetni kezdtem
Keveházi László írása azon könyvek közé tartozik, amelyeknek a megjelenése nemcsak a szerzőnek, hanem az olvasóknak is örömöt szerez. Régóta tudjuk, hogy a reformátor >>

Bach-hét
Lapzártánkkal egy időben vette kezdetét Ábrahám Márta (hegedű) és Dobozy Borbála (csembaló) kamaraestjével a 16. budapesti Bach-hét, melynek koncertjeire – ... >>

A vasárnap igéje

„Nem bocsátlak el, amíg meg nem áldasz engem”
Jákób neve azt jelenti, hogy csaló. Így hívták Izsák kisebbik fiát, mert haldokló atyjától csalással csikarta ki a bátyját, Ézsaut illető elsőszülöttségi áldást. Nem a vele járó jogok és anyagi előnyök miatt kívánta ezt, hanem a nagyapjának, ... >>

Oratio oecumenica

Oration oecumenica
Mindenható Istenünk, hálát adunk azért, hogy keresel és megszólítasz bennünket. Nem érdemeljük meg figyelmedet és áldozatodat, mert gyakran megfeledkezünk a veled való kapcsolat ápolásáról. Bűnök szenynyezik lelkünket, te mégsem fordítasz nekünk ... >>

Gyermekvár

Kedves Gyerekek!
A Gyermekvár mostani sorozatának utolsó előtti részéhez érkeztünk. Füller Tímea segítségével már megismerkedhettetek Jónával, a képzeletbeli kisfiúval, aki a kapernaumi százados házában lakik; édesanyjával, akit mindenki csak Eszter mamának hív, és Simonnal, Jóna kis barátjával. Ők ketten sok csodát látnak Jézus földi életéből, amelyeket el is mesélnek nektek. Minden történet végén egy-egy rejtvényt oldhattok meg. A helyes megfejtést minden alkalommal küldjétek el a szerkesztőség címére (Evangélikus Élet szerkesztősége, 1085 Budapest, Üllői út 24.). A borítékra írjátok rá: Gyermekvár. A hetedik rész után sorsolást tartunk, amelyen három szerencsés megfejtő értékes könyv- és játékcsomagot nyer. Aki minden alkalommal beküldi a helyes megfejtést, annak a neve hétszer kerül a kalapba, így nagyobb esélye van arra, hogy nyerjen. >>

E számunk tartalma
Napról napra
Új nap – új kegyelem
Liturgikus sarok
Istentisztelet és valláspedagógia
Élő víz
Kettős mérce
Nem befejezés: kezdet!
Heti útravaló
Egyházunk egy-két hete
Megújult magyar templom Gömörországban
Lelkésziktatás Bényén
Német istentisztelet ajándékkal
Hegedűsök a szószéken
Keresztutak
Határokon átívelő egyházi szervezet létrehozásáról határoztak
Határozat egy határokon átívelő egyházi szervezet létrehozásáról
METT-től METT-ig?
Aliansz-prioritások
Az ökumenizmus és én
Luther-szakértő pápa?
Emlékbélyeg II. János Pál tiszteletére
Boldogság a nehézségben
Evangélikusok
Hóbortból hagyományápolás
Orgonista a szomszédból
Isten öttalentumos szolgája volt
e-világ
„Internet újratöltve”
„Kántorhívogató”
Keresztény szemmel
Trianon: emlékezni – vagy nem lenni
Kovács úr egy napja
A hét témája
Hegyet hágék, lőtőt lépék…
Evangélikus intézmények diákjai és tanárai Kaliforniában
Nyelvrokon-látogatás
evél&levél
Megéri?
Somogyszili adalék
Családkutatás
Éretlenek
A közelmúlt krónikája
Nemcsak a miénk, de elsősorban feltétlenül
Mészárszék a bölcsőben
Népbírósági ítéletek Nyíregyházán
Névkutatók terepszemléje
E heti Luther-idézet
Luther-idézet
Kultúrkörök
Kiadónk ünnepi könyvhete
Bemutatták Gáncs Aladár új „szomjoltó” kötetét
Reményik összes verse
A kereszt igéjét…
…hirdetni kezdtem
Bach-hét
A vasárnap igéje
„Nem bocsátlak el, amíg meg nem áldasz engem”
Oratio oecumenica
Oration oecumenica
Gyermekvár
Kedves Gyerekek!
 
A lapról
Impresszum
Fórum
Kapcsolatok
Evangélikus portál
Déli Egyházkerület
Északi Egyházkerület
Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület
 


Evangélikus Egyház Online újságok Evangélikus Élet Archívum 2005 24

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport, 2003–2017
© Luther Kiadó, Evangélikus Információs Szolgálat, 2015–2017
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster