EISZ
Evangélikus Információs Szolgálat
 
Luther Kiadó
Luther Kiadó
 
Rovatoló
Fundamentum
Élő víz
Egyházunk egy-két hete
Keresztutak
e-világ
Kultúrkörök
Keresztény szemmel
Nem mi írtuk...
A hét témája
Evangélikusok
EvÉlet - Lelki segély
A közelmúlt krónikája
Gyermekvár
Szószóró
evél&levél
Közlemények, nyilatkozatok
On-line plusz
E heti Luther-idézet
Útitárs
Presbiteri
 

Evangélikus Egyház - Online újságok - Evangélikus Élet - Archívum - 2005 - 37

37. szám – 2005/09/11

   Szentháromság ünnep után 16. vasárnap

Napról napra

Új nap – új kegyelem

Vasárnap
Az Úr így válaszolt Jóbnak: Hol voltál, amikor a földnek alapot vetettem, és ezt mondtam a tengernek: Eddig jöhetsz, tovább nem! Ez ellene áll büszke hullámaidnak! Jób ... >>

Liturgikus sarok

Bizakodjatok, jó az Úr!
Roger Schütz halálhíre megdöbbentette a világ kereszténységét. A magyar írott és elektronikus médiumok sokféle módon tudósítottak a tragikus eseményről, megemlékeztek személyéről, munkásságáról. A Liturgikus sarok aktuális sorozatát is megszakítjuk egy rövid emlékezés erejéig, hiszen az imádkozva hazatért testvér egész életét meghatározta a liturgia, mi több: maga indított el egy olyan liturgikus gyakorlatot, amely mára szerte a világon része a keresztény egyházak istentiszteleti életének. >>

Élő víz

Tanévnyitó
Lélek – élet – igazság. Három kulcsszó, melyekről sokat kellene tudnunk. Részesültünk-e Lélekben, van-e élhető életünk, és jelen van-e benne az igazság? Három lényeg, egy valóság – a te életed! S e három kulcsszó összetartozik, egységet képez, mint a térben a három dimenzió. Három, de egy: „…a Lélek életet ad az igazság által.” (Róm 8,10b) >>

Az ikonok
Az alábbiakban egy szemelvényt olvashatnak Haebler: Das Bild in der Evangelischen Kirchen című könyvéből. Az a gondolat, hogy erről a témáról írjak, onnan származik, hogy ezen a nyáron már több turistaúton lévő barátomtól kaptam ikonos üdvözlőlapot, sőt igazi kis fatáblás ikont is. >>

Heti útravaló
Krisztus Jézus megtörte a halál erejét, és az evangélium által világosságra hozta az elmúlhatatlan életet. (2Tim 1,10) >>

Egyházunk egy-két hete

A diakóniai teológia kritikája
Senki sem lehet próféta a maga hazájában. A bibliai mondás annyiban igaz Vajta Vilmosra (1918–1998) is, hogy az evangélikus teológus tudományos tevékenységét határainkon kívül jobban ismerik, mint hazánkban. A Külföldön Élő Magyar Evangélikus Lelkigondozók Munkaközössége (KÉMELM) most viszont „belföldön”, a piliscsabai Béthel Missziói Otthonban rendezte meg a Vajta Vilmos személyét felidéző és munkásságát értékelő idei konferenciáját, az általa is bírált diakóniai teológiát állítva a szeptember 1-je és 3-a között rendezett tanácskozás fókuszába. >>

Hetvenéves a hatvani templom
Az Evangélikus Életben is rendszeresen publikáló lelkész, dr. Barcza Béla jóvoltából lapunk is tudósított a közelmúltban arról, hogy Hatvan városa idén jegyzi a település várossá nyilvánításának 60. évfordulóját. A viszonylag nagy területen, szétszórva élő helyi evangélikusság múlt vasárnap temploma fennállásának 70. évfordulója alkalmából ünnepelt. >>

Betegágyak mellől zsákfaluba
A Mór mellett fekvő Nagyveleg község a térkép alapján zsákfalu: csak egyetlen úton lehet betérni oda. Az itt élő evangélikus gyülekezet tagjai – talán egyházunkban egyedülálló módon – büszkék arra, hogy velük élő lelkipásztoruk szolgálati területe csak a falu határáig terjed. A pásztor és a nyáj egymásra találásának örömét ünnepelték a nagyvelegiek szeptember első vasárnapjának délutánján, amikor Bencze András, a Fejér–Komáromi Egyházmegye esperese beiktatta hivatalába meghívott lelkészüket, Bajuszné Orodán Krisztinát. >>

Keresztutak

Más úton tértek haza
Az idén huszadik alkalommal rendezték meg a katolikus ifjúsági világtalálkozót Kölnben, valamint Bonnban és Düsseldorfban. Az augusztus 15. és 21. között megrendezett programsorozaton – becslések szerint – csaknem egymillióan gyűltek össze. Ebből körülbelül négy-ötezer résztvevő magyar volt – határon belül élők és határon túliak egyaránt érkeztek. >>

Egy hiteles ember
Uwe Holmer evangélikus lelkész. Németországban él, a néhai NDK Mecklenburg tartományában. Már nyugdíjas, most hetvenhat éves. >>

Egyházi érdekességek egy holland kisvárosban
Hatvan önkormányzata hosszú évek óta testvérvárosi kapcsolatot tart fenn a hollandiai Maassluis városával; ennek keretében leltek egymásra a két település lelkipásztorai is. Legutóbb a magyar lelkészek – dr. Barcza Béla evangélikus lelkész, Csontos Ferenc katolikus plébános és e sorok írója – tehettek testvéri látogatást Hollandiában. >>

Unitárius világtalálkozó
Augusztus második hétvégéjén immár hetedik alkalommal rendezték meg az unitárius világtalálkozót a Székelyudvarhely melletti Szejkefürdőn. Bár az időjárás egész héten szeszélyes volt, és a meteorológusok szombatra is esőt jósoltak, Isten mégis kedélyesen tekintett le összegyűlt nyájára, és napsugarakat küldött, hogy melegítsék hálaadó népét. >>

Nyugat-európai magyar protestánsok találkozója Finnországban és Észtországban
Augusztus 16. és 21. között a finn evangélikus egyház Helsinki melletti, Sipuli nevű táborhelyén találkozott a Nyugat-európai Protestáns Magyar Gyülekezetek Szövetségének mintegy ötven küldöttje. Az öt évvel ezelőtt alakult szervezet évente más és más országban rendezi meg konferenciáját lelkészek, presbiterek és gyülekezeti tagok részvételével. Az idei együttlét egyik különlegessége volt, hogy a találkozó egyik napján a résztvevők hajóra szálltak, és meglátogatták a Tallinnban élő protestánsokat. E kicsiny, de nagyon összetartó közösség négy tagja azután csatlakozott a Finnországba visszatérő csoporthoz. A konferenciai megbeszélések homlokterében az egymással és az anyaországgal való kapcsolattartás kérdése állt. >>

Evangélikusok

Amíg időnk van
A diakóniai teológia közelmúltja és a jövő teológiája a magyar evangélikusságban címet viselte az a konferencia, melyet a KÉMELM (Külföldön Élő Magyar Evangélikus Lelkigondozók Munkaközössége) rendezett. A szeptember 1. és 3. között tartott szimpózium után a szervezet elnöke, Pátkai Róbert elsőként arra a kérdésre felelt, hogy miként merült fel a tudományos ülés megrendezésének gondolata. >>

Pro Deo et libertate
Az alkotmányosság helyreállításáért és a magyar protestantizmus vallásszabadságáért elévülhetetlen érdemeket szerzett, ám máig ellentmondásos történelmi személyiségnek tartott hadvezér emléke előtt hajtanak fejet az általa átmeneti szabadságukat visszanyert, sokat szenvedett evangélikusok utódai. >>

Negyven esztendeje hunyt el Albert Schweitzer
Albert Schweitzer (1875–1965) lelkészcsaládban, a Felső-Rajna megyei Kaysersberg városában született 1875. január 14-én. 1893. június 18-án érettségizett, majd beiratkozott a strasbourgi egyetem teológiai és filozófiai szakára, és ezzel párhuzamosan elmélyedt a zenei tanulmányokban is. Államvizsgáját 1898-ban tette le, nem sokkal később Párizsba utazott, hogy ott folytassa filozófiai és zenei tanulmányait. A strasbourgi egyetemen írt doktori értekezésének témája Kant vallásbölcselete volt. 1899 végén segédlelkésszé nevezték ki. 1902-tól a strasbourgi egyetem teológiai fakultásán tanított. >>

e-világ

Temetni jöttem az e-mailt, nem dicsérni
Bell találmányának megjelenésével a mindennapok kommunikációja alapvetően változott meg: a hagyományos levelezéssel ellentétben a telefonálás elhanyagolható tényezővé tette az információ átvitelének idejét. Mintegy száz évvel később az internet világában is hasonló folyamat játszódik le. >>

Keresztény szemmel

Szükség van-e az egyház szociális (szeretet-)szolgálatára?
Napjainkban heves viták pergőtüzébe került az egyházi szociális (szeretet-) szolgálat. Számomra alig értelmezhető ez a különös helyzet. >>

Egy letűnt rendszer „teológiája”
Ha van teológiai humor – gondolom, van –, akkor feltétlenül ebbe a kategóriába sorolható (bántó szándék nélkül írom) az a KÉMELM-konferencián elhangzott álláspont, bejelentés, állásfoglalás, hogy ezennel lezárják a diakóniai teológia feldolgozását, vitáját; kész, vége, ennyi volt. >>

Vagy igen, vagy nem
Életünk tele van kisebb-nagyobb döntésekkel. Mostanában sokszor kérdeznek is minket – olyasmiről is, amihez nem értünk. A megkérdezettek között vannak olyanok, akik maguk előtt szégyellik, hogy ilyesmi még csak eszükbe sem jutott, és pontos ismeretek hiányában esetleg helytelen választ adnak. >>

A hét témája

Kolozsvárott neveztessék el közterület Járosi Andorról!
„Kolozsvár evangélikus esperesének emberi kiállása a nemzetközileg ismert és elismert svéd diplomatához mérhető. Járosi Andoron is beteljesedett Raoul Wallenberg sorsa. A párhuzamot egy lépéssel továbbgondolva – a magyar állampolgárokat mentő svéd igaz emberről teret neveztek el az amerikai főváros központjában – itt volna az ideje annak, hogy Járosi Andorról is utcát vagy teret nevezzenek el Kolozsváron.” >>

Muzsikusok (is) építik a kolozsvári öregotthont
A Kolozsvár-Belvárosi Református Egyházközség vezetősége arra az elhatározásra jutott, hogy öregotthont épít. A Farkas utcai templomhoz tartozó gyülekezetnek közel a fele idős, egyedülálló emberekből áll, akiknek a hozzátartozói a legtöbb esetben már nem élnek Romániában. Sok idős ember már nem képes egyedül ellátni saját magát, mások segítségére szorul. Havonta százötven egyedül élő kisnyugdíjas részesül támogatásban: alapélelmiszer-csomagokat kapnak. Ez azonban távolról sem jelenti a sokat nélkülöző idősek problémáinak megoldását. Ők az ötvenéves kommunista rendszer áldozatai, akiknek a létminimumot sem biztosító nyugdíjukból kell megélniük. >>

Csaba királyfi ege alatt
Tavasszal kaptunk két testvérgyülekezeti meghívást, az egyiket Németországból, a másikat Sepsiszentgyörgyről, és nem volt könynyű a választás. Titkon örültem, hogy végül is nyugat helyett keletnek indultunk, mert ezzel régi álmom vált valóra: eljuthattam a Székelyföldre. >>

„Megtérés” Halmágyon
A nagytarcsai és péceli gyülekezet egyesített kórusa és Felsővezeték nevű együttese augusztus közepén járt testvérgyülekezeténél a Fogaras közelében fekvő Halmágyon. A halmágyi napok keretében léptünk fel a több mint nyolcszáz éves műemlék templomban és a művelődési házban. (A templomból lehet, hogy egy titkos alagút vezet valahová. Ezt egy helyi legenda és a kongó fal is valószínűsíti, de ásatásra és a fal kibontására eddig még nem került sor az erre vonatkozó engedély hiányában.) >>

A közelmúlt krónikája

Becsengettek
Augusztus legvégén, szeptember elején tanévnyitó ünnepi istentiszteletek sora töltötte meg templomainkat szerte az országban. Egyházi oktatási intézményeink több mint tízezer csillogó szemű, kicsit meghatódott gyermeke énekelt, imádkozott együtt a szülőkkel, pedagógusokkal. >>

Csapatzászló-adományozás
A Pest Megyei Közgyűlés csapatzászlót adományozott a Váci Fegyház és Börtön részére. >>

E heti Luther-idézet

Luther-idézet
„Amit ember tervez, azt Isten visszájára fordítja, és másképp cselekszik, mint mi terveztük. Már ezért sem lehet kétségbe vonnunk, hogy életünket és cselekedeteinket nem a mi okosságunk, hanem Isten csodálatos hatalma, bölcsessége és jósága irányította. Ebből látjuk, mily sokszor volt velünk Isten, még akkor is, ha se nem láttuk, se nem éreztük. Menynyire igaza van Péter apostolnak: »Neki gondja van reátok.« (1Pt 5,7)” >>

Kultúrkörök

Zsidó fesztivál – immár nyolcadszor
A Budapesti Zsidó Hitközség Idegenforgalmi és Kulturális Központja szervezésében immár nyolcadik alkalommal rendezték meg a zsidó nyári fesztivált augusztus 28-a és szeptember 4-e között. A sokszínű, sokhangú, sőt mi több: sokízű rendezvénysorozat a zsidó kultúra bemutatását tűzte ki céljául. Hagyományosan a művészetek több ágában teszik ezt: könyvnapok, komolyzenei, klezmer- és dzsesszkoncertek, színházi előadások, filmek, gasztronómiai bemutatók mind-mind részei a nyár végi programsorozatnak. >>

Reneszánsz propaganda a Szépművészeti Múzeumban
A világ legnagyobb fametszetsorozatából nyílt kiállítás a Szépművészeti Múzeumban július elején. A monumentális alkotásokat a művészek – Albrecht Dürer, a német reneszánsz legnagyobb festője és grafikusa, továbbá Albrecht Altdorfer és kortársaik – I. Miksa német-római császár megbízásából készítették. Az uralkodó propagandacélokra kívánta felhasználni a képeket. >>

Albrecht Dürer (1471–1528)
A német festészet és a reneszánsz műveltség egyik legkiemelkedőbb alakja. Édesapja magyar aranyművesek leszármazottja; a család a Békés megyei egykori Ajtós községből származott. >>

Biblia és futballcipő
Napjainkban a legtöbb nemzeti labdarúgó-válogatottat szakemberekből álló szakmai stáb segíti a jobbnál jobb eredmények elérése érdekében. A szövetségi kapitányok munkáját nagyban könnyítik a kiváló erőnléti edzők, pszichológusok, gyúrók, csapatorvosok és más szakemberek. Talán meglepő a Német Labdarúgó-szövetség (DFB) szakmai stábjának összeállítása: ebbe ugyanis nem kizárólag labdarúgással foglalkozó szakembereket hívtak, hanem egy evangélikus lelkész is helyet kapott benne. >>

Focimeccsek a templomban?
„Összesen tizenhatezer templomban és közösségi házban is lehet követni a Németországban zajló, jövő évi labdarúgó-világbajnokság mérkőzéseit. A vendéglátó országban az evangélikus egyház szerezte meg a nem kereskedelmi szolgáltatók közül az ingyenes műsorszórás jogát” – olvasom az Evangélikus Élet szeptember 4-i számában megjelent rövidhírben. >>

Kő kövön… marad!
Hetedik éve szervezi a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Társadalmi Kapcsolatok Igazgatósága az ingyenes épületlátogató hétvégét, amely egyre népszerűbb Magyarországon. >>

A vasárnap igéje

„Odafent” és „idelent”: Krisztusra nézve
Mi az emberség, az értékes emberi élet titka? Mi módon élhetünk úgy, hogy egyszeri és megismételhetetlen, Istentől ajándékba kapott életünk tetsszen annak, akitől kaptuk: Atyánknak? Hogy áldássá váljon azok számára, akik között leéljük, és persze nem utolsósorban: hogy boldogságot, örömöt, békét, megelégedettséget találjunk a magunk számára is? Mi a titok? >>

Oratio oecumenica

Oratio oecumenica
Mindenható Istenünk, te, aki megláttad és megszántad a naini síró özvegyet, kérünk, szánj meg minket is. >>

EvÉlet - Lelki segély

Megszentelt vasárnap – áldott hétköznap
„Családommal minden vasárnap templomba megyünk. Fontos számunkra, hogy ezen a napon együtt legyünk, és semmilyen munkát ne végezzünk. Úgy tapasztalom, hogy az emberek általában nem értik, hogy ez a nap az Úré, ezért aztán hétköznapjaik és ünnepeik összemosódnak. Kolléganőm sem érti, hogy miért kell megünnepelni a vasárnapot. Megpróbáltam elmagyarázni neki, hogy miért szent ez a nap, de nem tudtam jól átadni a lényeget. Különösen zavarba jöttem, amikor rákérdezett arra, hogy miért éppen a vasárnap a nyugalom napja. Mi lett a szombattal?” >>

Szószóró

Kezdődnek az ifjúsági órák
Sokszor nem kis fejtörést okoz azok számára, akik ifjúsági csoportba járnak, vagy ott aktívabb, vezetői szerepet is vállalnak, hogy miként és mivel kössék le társaink figyelmét. >>

E számunk tartalma
Napról napra
Új nap – új kegyelem
Liturgikus sarok
Bizakodjatok, jó az Úr!
Élő víz
Tanévnyitó
Az ikonok
Heti útravaló
Egyházunk egy-két hete
A diakóniai teológia kritikája
Hetvenéves a hatvani templom
Betegágyak mellől zsákfaluba
Keresztutak
Más úton tértek haza
Egy hiteles ember
Egyházi érdekességek egy holland kisvárosban
Unitárius világtalálkozó
Nyugat-európai magyar protestánsok találkozója Finnországban és Észtországban
Evangélikusok
Amíg időnk van
Pro Deo et libertate
Negyven esztendeje hunyt el Albert Schweitzer
e-világ
Temetni jöttem az e-mailt, nem dicsérni
Keresztény szemmel
Szükség van-e az egyház szociális (szeretet-)szolgálatára?
Egy letűnt rendszer „teológiája”
Vagy igen, vagy nem
A hét témája
Kolozsvárott neveztessék el közterület Járosi Andorról!
Muzsikusok (is) építik a kolozsvári öregotthont
Csaba királyfi ege alatt
„Megtérés” Halmágyon
A közelmúlt krónikája
Becsengettek
Csapatzászló-adományozás
E heti Luther-idézet
Luther-idézet
Kultúrkörök
Zsidó fesztivál – immár nyolcadszor
Reneszánsz propaganda a Szépművészeti Múzeumban
Albrecht Dürer (1471–1528)
Biblia és futballcipő
Focimeccsek a templomban?
Kő kövön… marad!
A vasárnap igéje
„Odafent” és „idelent”: Krisztusra nézve
Oratio oecumenica
Oratio oecumenica
EvÉlet - Lelki segély
Megszentelt vasárnap – áldott hétköznap
Szószóró
Kezdődnek az ifjúsági órák
 
A lapról
Impresszum
Fórum
Kapcsolatok
Evangélikus portál
Déli Egyházkerület
Északi Egyházkerület
Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület
 


Evangélikus Egyház Online újságok Evangélikus Élet Archívum 2005 37

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport, 2003–2017
© Luther Kiadó, Evangélikus Információs Szolgálat, 2015–2017
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster