EISZ
Evangélikus Információs Szolgálat
 
Luther Kiadó
Luther Kiadó
 
Rovatoló
Fundamentum
Élő víz
Egyházunk egy-két hete
Keresztutak
e-világ
Kultúrkörök
Keresztény szemmel
Nem mi írtuk...
A hét témája
Evangélikusok
EvÉlet - Lelki segély
A közelmúlt krónikája
Gyermekvár
Szószóró
evél&levél
Közlemények, nyilatkozatok
On-line plusz
E heti Luther-idézet
Útitárs
Presbiteri
 
Evangélikus Egyház - Online újságok - Evangélikus Élet - Archívum - 2006 - 13 - Emléktábla két tanárnő egykori otthona falán

Kultúrkörök

Hozzászólás a cikkhez

Emléktábla két tanárnő egykori otthona falán

Budapesten, a Hegyvidék csöndes kis utcájában március 17-én ritka jelenségre figyelhettek fel a járókelők és a szomszéd házak lakói. A Margaréta utca 9. számú ház falán emléktáblát avattak a Deák téri evangélikus leánygimnázium két, sok áldozatot is vállaló tanárnője emlékére, a Nemzeti Kegyeleti Bizottságnak és a Hadtörténeti Múzeumnak, illetve a napjainkban elhunyt Beke Jánosnak, az ’56-os Szövetség budapesti titkárának a kezdeményezésére.

Dr. Zelenka Margit (1899–1978) a magyar és német irodalom tanára, a magyar lélek, gondolkodás jó ismerője volt, de sohasem egyoldalú. A magyar és német irodalmat úgy tanította, úgy vezetett el a klasszikusokhoz, hogy kedvet csináljon tanítványainak az európai szellem értékeinek megismeréséhez.

Kedves tanártársával, Jeszenszky Ilona (1891–1970) magyar–földrajz szakos tanárral megalakította a Szép Magyarsággal Beszélők Egyesületét, a Szembét, mely a maga idejében – a ’20-as években – életformáló erőt és figyelmeztetést kívánt nyújtani. Szívósan nevelték tanítványaikat a szép magyar beszédre és kiejtésre, szókincsük bővítésére – kevésbé kedvező körülmények között, mint ahogy nyelvművelőink ma tehetik. Munkájukat 1938-ban a Magyar Tudományos Akadémia is elismerte.

A tanárnők a Szembe egyik diákköri ülésén elsőként határozták el, hogy a kufsteini vár falán táblát helyeznek el az ott szenvedett magyar hazafiak emlékére. 1937-ben meghatóan szép ünnepség keretében került erre sor – 94 név megörökítésével. Mindez a semmi nehézségtől vissza nem riadó, elveikhez hűséges, a saját iskolájukhoz a nehéz időkben is ragaszkodó tanárnőknek köszönhető.

Olyan pedagógusok, nevelők voltak, akik – saját egyéni tragédiájukat is hordozva – tudták, merték tanítványaikat magyarrá, hittel teli, a jót, a szépet, az igazat kereső, családot szerető emberré nevelni.

A Budapest-Deák Téri Evangélikus Gimnázium egykori diákjai körében emlékezett Schneider Istvánné, a Szilágyi Erzsébet Gimnázium nyugalmazott igazgatója szép ünnepi beszédében a Margaréta utcai ház egykori, szerénységükben, halkszavúságukban is példát mutató lakóira, akiket évtizedekkel korábbi tanítványaik is szívesen felkerestek időnként. Az emlékezés ünnepi hangulatát emelte Takáts Bence egyetemi hallgató kitűnő versmondásával.

Az ünnepségen jelen volt és emlékezett Martosné Sztrókay Piroska, a Kufsteini emléktáblánk című album összeállítója. A hivatalos küldöttek, intézmények képviselői és a hajdanvolt, itt-ott már ősz hajú diáklányok elhelyezték virágaikat, majd a Szózat, a Himnusz és a székely himnusz eléneklésével ért véget a régóta időszerű emléktábla-avatás.

Schelken Pálma


::Nyomtatható változat::

E számunk tartalma
Napról napra
Új nap – új kegyelem
Liturgikus sarok
Krisztus-dicséret
Élő víz
Miskolc felkészült a püspökiktatásra
„Ültetési rend”
A püspökiktatás helyszínének megközelítése
Hogyan kezdjük a napot?
Aki segített neki…
Heti útravaló
Élő víz
Egyházunk egy-két hete
XV. országos hittanverseny
Kistormási (r)omlás
Zsinatra hangoló
A XV. országos hittanverseny helyezettjei
Luther Szövetség: évadnyitó előadás
Keresztutak
ProChrist 2006
„Nálatok atemplomok hidegek”
Három püspök – három téma
Világi pályákon, de a hit útján
Megalakult a TEKIOE
Evangélikusok
Böjti csend és közéleti felelősség
Hazakerült egy ’48-as evangélikus honvédtiszt hagyatéka
Hagyományápolás és a jövő építése Bonyhádon
Nevelni hittel és szaktudással
e-világ
Szigetet hulladékból?!
Napfogyatkozás Józsué korában és napjainkban
Keresztény szemmel
Megrendült emlékezésből lesz boldog ünneplés
Életről, halálról – böjtben
Konfliktusok életünkben
A hét témája
„Az igehirdetés, a lelkigondozás állt legközelebb hozzám”
evél&levél
A ma embere és egy másik világ
Közlemények, nyilatkozatok
Közlemény a fasori gimnáziumban lefolytatott vizsgálatról
E heti Luther-idézet
Luther-idézet
Kultúrkörök
Emléktábla két tanárnő egykori otthona falán
Istenkeresés a magyar irodalomban: Kassák Lajos
Dr. Frenkl Róbert töprengései
„Tudja meg ezt a jövő nemzedék…”
„Darálós hernyós”
A vasárnap igéje
Meddőségben áldás
Oratio oecumenica
Oratio oecumenica
Gyermekvár
Kedves Gyerekek!
 
A lapról
Impresszum
Fórum
Kapcsolatok
Evangélikus portál
Déli Egyházkerület
Északi Egyházkerület
Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület
 


Evangélikus Egyház Online újságok Evangélikus Élet Archívum 2006 13 Emléktábla két tanárnő egykori otthona falán

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport, 2003–2017
© Luther Kiadó, Evangélikus Információs Szolgálat, 2015–2017
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster