EISZ
Evangélikus Információs Szolgálat
 
Luther Kiadó
Luther Kiadó
 
Rovatoló
Fundamentum
Élő víz
Egyházunk egy-két hete
Keresztutak
e-világ
Kultúrkörök
Keresztény szemmel
Nem mi írtuk...
A hét témája
Evangélikusok
EvÉlet - Lelki segély
A közelmúlt krónikája
Gyermekvár
Szószóró
evél&levél
Közlemények, nyilatkozatok
On-line plusz
E heti Luther-idézet
Útitárs
Presbiteri
 
Evangélikus Egyház - Online újságok - Evangélikus Élet - Archívum - 2006 - 13 - Hazakerült egy ’48-as evangélikus honvédtiszt hagyatéka

Evangélikusok

Hozzászólás a cikkhez

Hazakerült egy ’48-as evangélikus honvédtiszt hagyatéka

Az idei március idusa kivételes eseménnyel gazdagította a magyar kultúrát. A Petőfi Irodalmi Múzeum az 1848–49-es forradalom és szabadságharc nyitánya évfordulójának előestéjén, március 14-én vehette át egy evangélikus honvédtiszt, Kozlay Jenő irathagyatékát a szabadságharcos leszármazottainak jóvoltából.

Kozlay Jenő naplóit, emlékiratait és leveleit dédunokája, az Amerikai Egyesült Államokban élő Douglas Kozlay és felesége, a dán származású Janet Kozlay ajándékozta a Petőfi Irodalmi Múzeumnak.

A hagyaték átvételének alkalmából rendezett ünnepségen Kedves Gyula, a Hadtörténeti Intézet és Múzeum főigazgató-helyettese ismertette Kozlay Jenő életútját, Kovács Krisztián színművész pedig részleteket olvasott fel a naplóból. Ezt követően E. Csorba Csilla, a Petőfi Irodalmi Múzeum főigazgatója köszönetet mondott az adományozóknak, Koncz Erika, a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumának helyettes államtitkára pedig Pro Cultura Hungarica emlékplakettet nyújtott át számukra.

Kozlay Jenő a családi emlékezet szerint 1825-ben vagy 1826-ban született Jászladányban, evangélikus családban. Gyermekkorát Acsán töltötte. Huszonkét vagy huszonhárom évesen Pesten volt joghallgató. A haza hívó szavára ő is beállt honvédnek. 1849 januárjában Asbóth Lajos debreceni térparancsnok őrnagy „hadírnoka” lett, majd február 1-jén Mészáros Lázár, a Honvédelmi Bizottmány tagja hadnagyi rangban a tartalék sereg „segédpénztárnokává” nevezte ki. Részt vett a dicsőséges tavaszi hadjáratban az Asbóth-hadosztály, majd a II. hadtest hadipénztári tisztjeként. Hadtestével együtt június végén Komáromba helyezték. 1849. július 28-án Klapka tábornok számfeletti főhadnaggyá nevezte ki. Szeptember 22-én a 25. honvédzászlóalj élelmező tisztje lett.

Komárom várának legendássá vált hősies védelme után Klapka György a győztesnek kijáró fegyverletételi szerződést kötött 1849 októberében. A fegyverletétel egyik feltételeként kapott menlevéllel Kozlay Jenő katonatársaival együtt elhagyta az országot.

  1. februárjában érkezett New Yorkba. Nevét ekkor Eugene Arthur Kozlayra változtatta. Hamarosan New Orleansba utazott, itt megtanult angolul. 1851-ben tért vissza New Yorkba; 1855-ben megkapta az amerikai állampolgárságot. Később a New York-i vámhivatalnál dolgozott, majd jogászként működött.

A polgárháború idején New Yorkban a 45. önkéntes gyalogezred egyik szervezője volt, 1864-től ezredesként vezette az ezredet. A polgárháború végeztével, 1866-tól ismét a New York-i vámhivatalnál dolgozott, amíg csak 1869-ben politikai okokból el nem bocsátották az állásából.

Ezután Brooklyn város önkormányzatánál műszaki rajzolóként, földmérőként, térképkészítőként állt alkalmazásban. New Yorkban és Brooklynban is igen tevékeny volt a helyi politikai életben. 1879-ben elbocsátották Brooklyn önkormányzatából is, ezért 1880 és 1883 között a Coney Island Szállítási Társaságnál, utóbb a Brooklyni Magasvasút Társaságnál dolgozott főmérnökként.

  1. április 1-jén halt meg Brooklynban. Az Evergreen temetőben helyezték örök nyugalomra. Emlékművét katonasírként gondozzák, ünnepnapokon kitűzik rá az amerikai zászlót. (Illő volna, ha ilyenkor és a magyar nemzeti ünnepek alkalmából a két nép közös hősének sírjára kitűznék a magyar zászlót is.)

A Petőfi Irodalmi Múzeum kézirattára vezetőjének, Varga Katalinnak a tervei szerint a most kapott érdekes és értékes irategyüttes egy éven belül – forráskiadvány formájában – kötetben is megjelenik. A kiadáshoz a hagyaték jelentőségét szintén méltató Komlós Attila, a Határon Túli Magyarok Hivatalának elnöke ajánlotta fel a hivatal anyagi segítségét a március 14-i ünnepségen.

Berényi Zsuzsanna Ágnes


::Nyomtatható változat::

E számunk tartalma
Napról napra
Új nap – új kegyelem
Liturgikus sarok
Krisztus-dicséret
Élő víz
Miskolc felkészült a püspökiktatásra
„Ültetési rend”
A püspökiktatás helyszínének megközelítése
Hogyan kezdjük a napot?
Aki segített neki…
Heti útravaló
Élő víz
Egyházunk egy-két hete
XV. országos hittanverseny
Kistormási (r)omlás
Zsinatra hangoló
A XV. országos hittanverseny helyezettjei
Luther Szövetség: évadnyitó előadás
Keresztutak
ProChrist 2006
„Nálatok atemplomok hidegek”
Három püspök – három téma
Világi pályákon, de a hit útján
Megalakult a TEKIOE
Evangélikusok
Böjti csend és közéleti felelősség
Hazakerült egy ’48-as evangélikus honvédtiszt hagyatéka
Hagyományápolás és a jövő építése Bonyhádon
Nevelni hittel és szaktudással
e-világ
Szigetet hulladékból?!
Napfogyatkozás Józsué korában és napjainkban
Keresztény szemmel
Megrendült emlékezésből lesz boldog ünneplés
Életről, halálról – böjtben
Konfliktusok életünkben
A hét témája
„Az igehirdetés, a lelkigondozás állt legközelebb hozzám”
evél&levél
A ma embere és egy másik világ
Közlemények, nyilatkozatok
Közlemény a fasori gimnáziumban lefolytatott vizsgálatról
E heti Luther-idézet
Luther-idézet
Kultúrkörök
Emléktábla két tanárnő egykori otthona falán
Istenkeresés a magyar irodalomban: Kassák Lajos
Dr. Frenkl Róbert töprengései
„Tudja meg ezt a jövő nemzedék…”
„Darálós hernyós”
A vasárnap igéje
Meddőségben áldás
Oratio oecumenica
Oratio oecumenica
Gyermekvár
Kedves Gyerekek!
 
A lapról
Impresszum
Fórum
Kapcsolatok
Evangélikus portál
Déli Egyházkerület
Északi Egyházkerület
Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület
 


Evangélikus Egyház Online újságok Evangélikus Élet Archívum 2006 13 Hazakerült egy ’48-as evangélikus honvédtiszt hagyatéka

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport, 2003–2017
© Luther Kiadó, Evangélikus Információs Szolgálat, 2015–2017
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster