EISZ
Evangélikus Információs Szolgálat
 
Luther Kiadó
Luther Kiadó
 
Rovatoló
Fundamentum
Élő víz
Egyházunk egy-két hete
Keresztutak
e-világ
Kultúrkörök
Keresztény szemmel
Nem mi írtuk...
A hét témája
Evangélikusok
EvÉlet - Lelki segély
A közelmúlt krónikája
Gyermekvár
Szószóró
evél&levél
Közlemények, nyilatkozatok
On-line plusz
E heti Luther-idézet
Útitárs
Presbiteri
 
Evangélikus Egyház - Online újságok - Evangélikus Élet - Archívum - 2006 - 13 - Aki segített neki…

Élő víz

A KERESZT ÁRNYÉKÁBAN… 3. – Mk 15,20–22

Hozzászólás a cikkhez

Aki segített neki…

Lehet, hogy csak egy a bámészkodók közül, ráérősnek tűnő ember. Látszólag csupán „belecsöppent” a Jézus útját kísérő tömegbe. Sodródik az árral az emberek között, akiknek a látottakról formált véleménye erősen megosztott lehetett. Közülük ő az egyik: cirénei Simon.

Széles vállú, barnás bőrű, sötétebb arcú férfi. Elgondolkodtató és származására utaló beceneve is van: „Niger”; ez félvért jelent. Az észak-afrikai Cirénében élhetett, részben onnan származhatott. Erre az Egyiptomtól nyugatra eső, korábban görög területre eljutottak és ott diaszpórában éltek a magukat Ábrahám utódainak vallók is. A pünkösdi események idejéről és István vértanú bizonyságtétele kapcsán is emlékezhetünk az onnan érkezők jelenlétére.

Cirénei Simon tehát Jeruzsálemben van a drámai események idején. Áldozat bemutatásának a szándékával érkezhetett oda, ahová a közelgő ünnep miatt igen sokan készültek hozzá hasonló körülmények között, a hagyomány és a kultusz gyakorlása végett. Növeli az ünnepi forgalmat – a nagy érdeklődést – a kivégzési menet közeledése. Megtekintése igen sajátos élmény… Látni a mezőről odaigyekezőket, akiket kevésbé segítő szándékuk, inkább kíváncsiságuk vezethetett a város szűkebb utcáira. Olyannak tűnik minden, mint a csúcsforgalomban… „Tömegjelenet”?

Simon is látja a kíséretben közeledő három embert, a két erősebb alkatú lator között haladó megkínzott, keresztjét erőtlenül, kimerülten vonszoló harmadikat. A katonák tudják, miért erőtlen ez a halálraítélt. Éppen az ő választásuk esik a sötét arcú emberre. Ráparancsolnak: „Hozd azt a keresztet!” Nincs vonakodás, hiszen a parancs az parancs.

Így indul el Simon Krisztus mögött… Szégyenkezve – hiszen egy halálraítélt keresztjét hordozza, maga is megalázottként –, lehajtott fővel. „Véletlenül” került a kereszt alá? Nem, ugyanis annyira „hozzátapadt”, hogy később, távoli otthonába hazaérkezve is arról beszélt. És arról, akinek segíthetett, Jézusról, akivel így került érintkezésbe. Nem tudott nem beszélni róla, és nem tudott nem beszélni a később történtekről. Mindez átjárta őt és egész környezetét, mint ahogyan később Pál apostolt és munkatársait is.

A kereszthordozás rendkívül sajátos érintkezési mód. Kapcsolópont Jézus és cirénei Simon között. Akár irigylésre méltó is lehet. Ám ez utóbbi érzést helyesebb, ha felváltja – hitből következően – annak az útnak a vállalása, amely ma is Jézus közelébe visz, és vele közös úton vezet. Embert az ember mellett…

Ezen az úton a legjelentősebb segítség az örömhír, az evangélium továbbadása a családban, közösségben, gyülekezetben – szolgálatban az élet valamennyi területén. De elsősorban magad is élj vele – Isten munkatársaként…

M. L.


::Nyomtatható változat::

E számunk tartalma
Napról napra
Új nap – új kegyelem
Liturgikus sarok
Krisztus-dicséret
Élő víz
Miskolc felkészült a püspökiktatásra
„Ültetési rend”
A püspökiktatás helyszínének megközelítése
Hogyan kezdjük a napot?
Aki segített neki…
Heti útravaló
Élő víz
Egyházunk egy-két hete
XV. országos hittanverseny
Kistormási (r)omlás
Zsinatra hangoló
A XV. országos hittanverseny helyezettjei
Luther Szövetség: évadnyitó előadás
Keresztutak
ProChrist 2006
„Nálatok atemplomok hidegek”
Három püspök – három téma
Világi pályákon, de a hit útján
Megalakult a TEKIOE
Evangélikusok
Böjti csend és közéleti felelősség
Hazakerült egy ’48-as evangélikus honvédtiszt hagyatéka
Hagyományápolás és a jövő építése Bonyhádon
Nevelni hittel és szaktudással
e-világ
Szigetet hulladékból?!
Napfogyatkozás Józsué korában és napjainkban
Keresztény szemmel
Megrendült emlékezésből lesz boldog ünneplés
Életről, halálról – böjtben
Konfliktusok életünkben
A hét témája
„Az igehirdetés, a lelkigondozás állt legközelebb hozzám”
evél&levél
A ma embere és egy másik világ
Közlemények, nyilatkozatok
Közlemény a fasori gimnáziumban lefolytatott vizsgálatról
E heti Luther-idézet
Luther-idézet
Kultúrkörök
Emléktábla két tanárnő egykori otthona falán
Istenkeresés a magyar irodalomban: Kassák Lajos
Dr. Frenkl Róbert töprengései
„Tudja meg ezt a jövő nemzedék…”
„Darálós hernyós”
A vasárnap igéje
Meddőségben áldás
Oratio oecumenica
Oratio oecumenica
Gyermekvár
Kedves Gyerekek!
 
A lapról
Impresszum
Fórum
Kapcsolatok
Evangélikus portál
Déli Egyházkerület
Északi Egyházkerület
Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület
 


Evangélikus Egyház Online újságok Evangélikus Élet Archívum 2006 13 Aki segített neki…

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport, 2003–2017
© Luther Kiadó, Evangélikus Információs Szolgálat, 2015–2017
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster