EISZ
Evangélikus Információs Szolgálat
 
Luther Kiadó
Luther Kiadó
 
Rovatoló
Fundamentum
Élő víz
Egyházunk egy-két hete
Keresztutak
e-világ
Kultúrkörök
Keresztény szemmel
Nem mi írtuk...
A hét témája
Evangélikusok
EvÉlet - Lelki segély
A közelmúlt krónikája
Gyermekvár
Szószóró
evél&levél
Közlemények, nyilatkozatok
On-line plusz
E heti Luther-idézet
Útitárs
Presbiteri
 
Evangélikus Egyház - Online újságok - Evangélikus Élet - Archívum - 2006 - 13 - Konfliktusok életünkben

Keresztény szemmel

Hozzászólás a cikkhez

Konfliktusok életünkben

Emberi kapcsolataink időnként konfliktushelyzetekkel tarkítottak. Nincs karambol nélküli együttélés. A konfliktuskezelés változatai széles skálán mozognak: a normális megbeszéléstől a kiabálásig, a dühöngéstől az ajtócsapkodásig, a sértődéstől a goromba, feszült beszólásokig.

Kimondott szavainknak súlyuk van. Lehetnek igaztalanok, tiszteletlenek, indulatosak, vádlók. Időnként szájzárat is alkalmazunk, ha dacosan büntetni akarjuk társunkat. Meg kell fogalmaznunk az érzéseinket, de nem mindegy, hogy ezt mikor és miként tesszük. Formai részletekre és íratlan szabályokra is gondolnunk kell. Például jó, ha így kezdjük mondanivalónkat: „Úgy érzem, hogy…”

Vannak pillanatok, amikor csendben kell lenni. „…a szelíd szó a csökönyösséget is megtöri .” (Péld 25,15) A lelki csigaházba bújt embert csak szeretettel, türelemmel és szelídséggel lehet megnyílásra késztetni.

Csak a negatív érzések, csalódások félretevésével tudunk továbblépni és megbocsátani. Ha valaki nem tud megbocsátani, egyre csak a bosszún töri a fejét. Ebbe bele lehet betegedni – ne akarjunk rosszat önmagunknak (se)!

Önmagunkon uralkodni művészet; érdemes megpróbálni! Legnagyobb ellenségünk mi magunk vagyunk.

Társunkkal egységre, egyetértésre kell jutnunk, mert akkor találjuk meg a megoldást közös életünk problémáira. Ha a jó tervek nincsenek egyeztetve, hiába minden fáradozásunk.

Nem helyes, ha arra figyelmeztetjük a másikat: „Nem akarsz valamit mondani?”

A megbocsátás akarati döntés. Igaz, hogy nem szokványos „eljárás”, de kipróbálható: még azelőtt bocsássunk meg a másiknak, mielőtt megbánná tettét! Ezzel is segíthetünk neki, hisz megelőlegezett szeretetet, bizalmat kap tőlünk. A szeretet „nem rója fel a rosszat” (1Kor 13,5)! A szeretet himnuszából talán ezt a legnehezebb megvalósítani.

A feltétel nélküli elfogadásra csak az édesanyák képesek, de a „logikátlan” szeretet tanulható, érdemes elmélkedni róla.

A rossz szokások, helytelen viselkedésformák, emberi hiányosságok gyakori feszültségforrások. A másik megváltoztatása, átformálása nem a mi dolgunk, de el-elgondolkoztathatjuk.

Saját, rövidlátó igazságaink mellett – mintegy külső szemlélőként – mások igazságát is kereshetjük, sőt megláthatjuk.

A gondolatainknak nagy hatalmuk van, elsősorban önmagunk felett. Meghatározhatják hozzáállásunkat, magatartásunkat, szavainkat és cselekedeteinket. Félelem, aggodalom, feltételezések, sértődés, illetve időnként téves vagy gonosz gondolatok befolyásolhatják döntéseinket és tetteinket.

„A jó cselekvésében pedig ne fáradjunk el…” (Gal 6,9a) Szabad minden szituációban a jót feltételezni a másik emberről, hiszen ezzel adunk esélyt számára embersége igaz megélésére.

Különösen megszívlelendő és elgondolkoztató a következő mondás: „Az emberek hajlamosak azzá válni, akivé az életükben a legfontosabb emberek szerint válni fognak.”

Sziklai Tiborné


::Nyomtatható változat::

E számunk tartalma
Napról napra
Új nap – új kegyelem
Liturgikus sarok
Krisztus-dicséret
Élő víz
Miskolc felkészült a püspökiktatásra
„Ültetési rend”
A püspökiktatás helyszínének megközelítése
Hogyan kezdjük a napot?
Aki segített neki…
Heti útravaló
Élő víz
Egyházunk egy-két hete
XV. országos hittanverseny
Kistormási (r)omlás
Zsinatra hangoló
A XV. országos hittanverseny helyezettjei
Luther Szövetség: évadnyitó előadás
Keresztutak
ProChrist 2006
„Nálatok atemplomok hidegek”
Három püspök – három téma
Világi pályákon, de a hit útján
Megalakult a TEKIOE
Evangélikusok
Böjti csend és közéleti felelősség
Hazakerült egy ’48-as evangélikus honvédtiszt hagyatéka
Hagyományápolás és a jövő építése Bonyhádon
Nevelni hittel és szaktudással
e-világ
Szigetet hulladékból?!
Napfogyatkozás Józsué korában és napjainkban
Keresztény szemmel
Megrendült emlékezésből lesz boldog ünneplés
Életről, halálról – böjtben
Konfliktusok életünkben
A hét témája
„Az igehirdetés, a lelkigondozás állt legközelebb hozzám”
evél&levél
A ma embere és egy másik világ
Közlemények, nyilatkozatok
Közlemény a fasori gimnáziumban lefolytatott vizsgálatról
E heti Luther-idézet
Luther-idézet
Kultúrkörök
Emléktábla két tanárnő egykori otthona falán
Istenkeresés a magyar irodalomban: Kassák Lajos
Dr. Frenkl Róbert töprengései
„Tudja meg ezt a jövő nemzedék…”
„Darálós hernyós”
A vasárnap igéje
Meddőségben áldás
Oratio oecumenica
Oratio oecumenica
Gyermekvár
Kedves Gyerekek!
 
A lapról
Impresszum
Fórum
Kapcsolatok
Evangélikus portál
Déli Egyházkerület
Északi Egyházkerület
Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület
 


Evangélikus Egyház Online újságok Evangélikus Élet Archívum 2006 13 Konfliktusok életünkben

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport, 2003–2017
© Luther Kiadó, Evangélikus Információs Szolgálat, 2015–2017
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster