EISZ
Evangélikus Információs Szolgálat
 
Luther Kiadó
Luther Kiadó
 
Rovatoló
Fundamentum
Élő víz
Egyházunk egy-két hete
Keresztutak
e-világ
Kultúrkörök
Keresztény szemmel
Nem mi írtuk...
A hét témája
Evangélikusok
EvÉlet - Lelki segély
A közelmúlt krónikája
Gyermekvár
Szószóró
evél&levél
Közlemények, nyilatkozatok
On-line plusz
E heti Luther-idézet
Útitárs
Presbiteri
 
Evangélikus Egyház - Online újságok - Evangélikus Élet - Archívum - 2006 - 13 - Miskolc felkészült a püspökiktatásra

Élő víz

Hozzászólás a cikkhez

Miskolc felkészült a püspökiktatásra

„Nagy megtiszteltetés a gyülekezetnek, hogy Miskolcon iktatják be szolgálatába dr. Fabiny Tamást, az Északi Egyházkerület új püspökét” – hangsúlyozta Sándor Frigyes helyi lelkész. A borsod-hevesi esperesnek és segítőinek, illetve Hafenscher Károlynak, az Országos Egyházi Iroda igazgatójának (az esemény fő koordinátorának) mintegy három hónapjuk volt az ünnepi alkalom előkészítésére. Egy héttel az ünnepi istentisztelet előtt annak próbáltunk utánajárni, hogy milyen feladatokkal kell (még) megbirkózniuk ahhoz, hogy március 25-ére minden a helyére kerüljön.

Az ünnepi liturgia kidolgozása, a fogadásnak és a vendégek elszállásolásának az előkészítése – csak néhány a megannyi feladat közül. Az utolsó hétre valójában már csak a „forgatókönyv” apróbb elemeinek összehangolása, illetve a televíziós közvetítés technikai feltételeinek megteremtése maradt. (A hatvanfős stáb péntek délután érkezik Miskolcra, és tart kamerapróbát a templomban. Ezt megelőzően a szervezők kedden még egyszer bejárták a helyszíneket.)

Miért Miskolc?

Az egyházkerület régi és új püspöke egyaránt kötődik Miskolchoz. D. Szebik Imre közel húsz évig szolgált a borsodi megyeszékhelyen, dr. Fabiny Tamás pedig gyermekévei egy részét töltötte a városban. Az egyházkerület földrajzi középpontjában ezért is övezi megkülönböztetett figyelem a püspökiktatást.

Hafenscher Károly hatalmas lelkesedést és tenni vágyást tapasztalt a miskolci gyülekezet tagjai körében, de a város vezetői és intézményei – így többek között az iskolák, illetve a rendőrség – is nagy nyitottságról és segítőkészségről tettek tanúbizonyságot az előkészületek során.

Fellegvári Zoltán igazgató arról tájékoztatott, hogy a miskolci Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola diákjai a vendégek eligazításában, a parkolók őrzésében és a fogadás lebonyolításában segédkeznek majd. (Az iktatásra érkezők szombaton ingyen használhatják az erre kijelölt parkolóhelyeket, amelyeket 11 óráig a városi rendőrkapitányság munkatársai felügyelnek, 11 óra után pedig – tanári felügyelet mellett – a diákok vigyáznak. A parkolókba érkezők egy Luther-rózsás „parkolójegyet” kapnak, ez igazolja, hogy a püspökiktatáson vesznek részt, illetve ezzel lehet ingyenesen igénybe venni a parkolókat.)

Mivel a gimnáziumnak csak egy kisebb tornaterme van, az istentiszteletet követő fogadás a templomtól mintegy hétszáz-nyolcszáz méterre lévő Hermann Ottó Gimnázium sportcsarnokában (Tizeshonvéd u. 21.) lesz.

Az ünnepi istentisztelet

Maga a püspökiktatás a mindenkori elnök-püspöknek a feladata, Fabiny Tamást tehát Ittzés János, a Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület püspöke iktatja hivatalába, de a liturgia szolgálatában részt vesz D. Szebik Imre, az Északi Egyházkerület nyugállományba vonult püspöke és Gáncs Péter, a Déli Egyházkerület püspöke is. Mellettük – zsoltárolvasásra – Adorjáni Dezső Zoltán erdélyi püspök és Pátkay Róbert nyugalmazott londoni egyházi vezető áll még az oltárhoz.

A zenei szolgálatot az Evangélikus Hittudományi Egyetem Egyházzenei Tanszékének oktatói – dr. Finta Gergely orgonaművész, Csorba István karnagy és Johann Gyula egyetemi lelkész – irányítják. (Közreműködik az EHE kórusa, tér-, illetve toronyzenéléssel pedig az intézmény központi fúvósegyüttese.)

Az ünnepi istentiszteleten nem lesz úrvacsora. Elsősorban a templom szűk mozgástere miatt kellett így dönteni. Sándor Frigyes szerint a püspöki döntést az is indokolja, hogy úrvacsora esetén a szertartás nagyon elhúzódna. (Fabiny Tamás egy nappal korábban, péntek délután az Északi Egyházkerület Püspöki Hivatalának a kápolnájában – családja és közvetlen munkatársai körében – vesz úrvacsorát.)

Az új püspököt egyébként az egyházkerület hagyományai szerint a budavári templomban is beiktatják parókus lelkésznek. Erre az ünnepi alkalomra április 2-án, vasárnap délelőtt 11 órakor kerül majd sor.

Vitális Judit


::Nyomtatható változat::

E számunk tartalma
Napról napra
Új nap – új kegyelem
Liturgikus sarok
Krisztus-dicséret
Élő víz
Miskolc felkészült a püspökiktatásra
„Ültetési rend”
A püspökiktatás helyszínének megközelítése
Hogyan kezdjük a napot?
Aki segített neki…
Heti útravaló
Élő víz
Egyházunk egy-két hete
XV. országos hittanverseny
Kistormási (r)omlás
Zsinatra hangoló
A XV. országos hittanverseny helyezettjei
Luther Szövetség: évadnyitó előadás
Keresztutak
ProChrist 2006
„Nálatok atemplomok hidegek”
Három püspök – három téma
Világi pályákon, de a hit útján
Megalakult a TEKIOE
Evangélikusok
Böjti csend és közéleti felelősség
Hazakerült egy ’48-as evangélikus honvédtiszt hagyatéka
Hagyományápolás és a jövő építése Bonyhádon
Nevelni hittel és szaktudással
e-világ
Szigetet hulladékból?!
Napfogyatkozás Józsué korában és napjainkban
Keresztény szemmel
Megrendült emlékezésből lesz boldog ünneplés
Életről, halálról – böjtben
Konfliktusok életünkben
A hét témája
„Az igehirdetés, a lelkigondozás állt legközelebb hozzám”
evél&levél
A ma embere és egy másik világ
Közlemények, nyilatkozatok
Közlemény a fasori gimnáziumban lefolytatott vizsgálatról
E heti Luther-idézet
Luther-idézet
Kultúrkörök
Emléktábla két tanárnő egykori otthona falán
Istenkeresés a magyar irodalomban: Kassák Lajos
Dr. Frenkl Róbert töprengései
„Tudja meg ezt a jövő nemzedék…”
„Darálós hernyós”
A vasárnap igéje
Meddőségben áldás
Oratio oecumenica
Oratio oecumenica
Gyermekvár
Kedves Gyerekek!
 
A lapról
Impresszum
Fórum
Kapcsolatok
Evangélikus portál
Déli Egyházkerület
Északi Egyházkerület
Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület
 


Evangélikus Egyház Online újságok Evangélikus Élet Archívum 2006 13 Miskolc felkészült a püspökiktatásra

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport, 2003–2017
© Luther Kiadó, Evangélikus Információs Szolgálat, 2015–2017
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster