EISZ
Evangélikus Információs Szolgálat
 
Luther Kiadó
Luther Kiadó
 
Rovatoló
Fundamentum
Élő víz
Egyházunk egy-két hete
Keresztutak
e-világ
Kultúrkörök
Keresztény szemmel
Nem mi írtuk...
A hét témája
Evangélikusok
EvÉlet - Lelki segély
A közelmúlt krónikája
Gyermekvár
Szószóró
evél&levél
Közlemények, nyilatkozatok
On-line plusz
E heti Luther-idézet
Útitárs
Presbiteri
 
Evangélikus Egyház - Online újságok - Evangélikus Élet - Archívum - 2006 - 13 - Nevelni hittel és szaktudással

Evangélikusok

Hozzászólás a cikkhez

Nevelni hittel és szaktudással

A békéscsabai beszélgetőtárs: Kolarovszki Zoltán

A Békéscsabai Evangélikus Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény e tanévben ünnepli alapításának százötvenedik évfordulóját. Igazgatója, Kolarovszki Zoltán március 15-e alkalmából a Magyar Köztársaság Arany Érdemkeresztjét vehette át. A fiatal direktor a díjátadás után örömmel mesélt arról az iskoláról, amelynek először maga is diákja volt, majd tanára és igazgatója lett.

– Az iskolát 1855-ben alapították és 1856-ban helyezték a Békéscsabai Evangélikus Egyházközség pártfogása és felügyelete alá. 1948-ig szépült, bővült, illetve eddig oktatták itt keresztény szellemben a helyi fiatalságot. Ekkor államosították az intézményt; az egyház 1993-ban kapta vissza – kezdi feleleveníteni az iskola történetét Kolarovszki Zoltán. – A gyülekezet fontosnak tartotta, hogy evangélikus gimnázium is legyen a városban.

Példaértékűnek tartom a békéscsabai gyülekezet és az iskola közötti jó kapcsolatot. Kondor Péter esperes az igazgatótanács elnöke is egyben, dr. Szeberényi Andor egyházközségi felügyelő pedig az igazgatótanács egyik tagja. Emellett azt is elmondhatjuk, hogy a város vezetésével is jó kapcsolatot tudtunk kiépíteni.

A hitoktatás fontos szerepet tölt be ökumenikus nyitottságú iskolánk 716 tanulójának életében; diákjaink mintegy fele evangélikus. Vallom, a hit senkire nem kényszerítő rá erőszakkal, viszont a személyes példának súlya van.

– Kérem, szóljon most néhány szót a pályafutásáról! Ha jól tudom, a tanári munkát nem Békéscsabán kezdte, csak a kilencvenes évek elején tért vissza szülővárosába.

– Valóban így történt. Azelőtt egy Győr melletti községben, Töltéstaván tanítottam. Házasságkötésünk után költöztünk ide feleségemmel, Kolarovszki Sarolta magánénekessel.

Amikor meghallottam, hogy Békéscsabán volt iskolám, az egykori Rózsa Ferenc Gimnázium „evangélikus kézbe kerül”, eldöntöttem, hogy igyekszem visszajönni és evangélikusként evangélikus iskolában a katedrára állni abban a városban, ahol 1969-ben megszülettem. 1993-ban kezdtem el történelmet tanítani itt, és 2002-ben lettem igazgató.

– Szülei biztatására lett pedagógus?

– Nincs tanár a családunkban. A történelem mindig is érdekelt, a gimnáziumomban látott személyes példa – egészen konkrétan dr. Hudák Györgyné tanárnő – hatására döntöttem úgy, hogy én is tanár szeretnék lenni.

– Azonkívül, hogy egykor Ön is e falak között tanult, valamint hogy evangélikus, „titkos” művészi ambíciói is közrejátszottak abban, hogy éppen egy művészeti szakközépiskolát választott?

– Igazság szerint (nevet) nem vagyok művészalkat. Az intézmény gimnázium és művészeti szakközépiskola. Az egyházunkban unikumnak számító művészeti oktatás 1998-ban indult. Grafikusokat, festőket, textilműveseket és keramikusokat képzünk.

– Úgy hallottam, hogy a mai pénz- és sikerorientált világunktól „idegen” képzési lehetőségek iránt nagy az érdeklődés.

– Hála Istennek, igen. Legutóbb a harminc helyre kilencvenen jelentkeztek. És a művészeti szakközépiskola mellett szerencsére nagyon kedvelt alapfokú művészetoktatási intézményünk is.

– Itt kik és mit tanulhatnak?

– Heti négy-hat órát töltenek el itt azok a diákok, akiket érdekel a rajz, a tűzzománc és a kerámia. Az a célunk, hogy az, aki eljön hozzánk, szabadidejét hasznos és kreatív tevékenységgel töltse.

– Ha valaki megtekinti az iskola honlapját, további különlegességekre bukkan – gondolok itt a nyelvi, valamint számítógépes képzésre.

– Intézményünkben működik a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem nyelvvizsgaközpontja, továbbá egy akkreditált ECDL-, azaz európai számítógép-használói jogosítvány megszerzését lehetővé tevő központ is. És aminek a nyomát még nem láthatta az interneten: iskolánkban ez év január 1-jével az úgynevezett EBCL, vagyis az egységes európai gazdasági oklevél megszerzését is biztosítjuk. A képzést egyébként a jövő tanévben szeretnénk a tananyag részévé tenni.

– A jelen után tekintsünk vissza még egyszer a múltra. Beszélgetésünk kezdetén említette, hogy az iskolát 1855-ben alapították, ebben a tanévben százötven esztendős. Hogyan emlékeztek, illetve emlékeznek e jeles évfordulóra?

– Az ünnepi programok sora 2005. szeptember 1-jén ünnepi istentisztelettel vette kezdetét, melyen Németh Mihály lelkész szolgált. A további események közül – tekintettel az interjú terjedelmi korlátaira – csak néhányat szeretnék kiemelni. Tavaly novemberben avattuk fel az 1855 és 1948 között iskolánkban oktató pedagógusoknak, ez év február 22-én pedig Csaba Gyulának, a mártírhalált halt evangélikus lelkésznek az emléktábláját. A szülők jótékonysági bált szerveztek, melynek helyszíne a Fiume Szálló volt.

A rendezvénysorozat csúcspontja az evangélikus pedagógusok országos találkozója lesz, amelyet ebben az évben július 3. és 5. között itt, Békéscsabán tartunk.

Befejezésül köszönetemet szeretném kifejezni azoknak, akik érdemesnek tartották személyemet a kitüntetésre, és a kollégáimnak, akik a mindennapokban állnak helyt. Az iskolába vetett bizalom jelének tartom, hogy reménység szerint – az egyház által nyújtott anyagi segítség révén – hamarosan kollégiumunk is megnyithatja kapuit.

Gazdag Zsuzsanna

Regionális hozzárendelés: Szeberényi Gusztáv Adolf Evangélikus Gimnázium, Szakgimnázium, Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú M?vészeti Iskola és Kollégium


::Nyomtatható változat::

E számunk tartalma
Napról napra
Új nap – új kegyelem
Liturgikus sarok
Krisztus-dicséret
Élő víz
Miskolc felkészült a püspökiktatásra
„Ültetési rend”
A püspökiktatás helyszínének megközelítése
Hogyan kezdjük a napot?
Aki segített neki…
Heti útravaló
Élő víz
Egyházunk egy-két hete
XV. országos hittanverseny
Kistormási (r)omlás
Zsinatra hangoló
A XV. országos hittanverseny helyezettjei
Luther Szövetség: évadnyitó előadás
Keresztutak
ProChrist 2006
„Nálatok atemplomok hidegek”
Három püspök – három téma
Világi pályákon, de a hit útján
Megalakult a TEKIOE
Evangélikusok
Böjti csend és közéleti felelősség
Hazakerült egy ’48-as evangélikus honvédtiszt hagyatéka
Hagyományápolás és a jövő építése Bonyhádon
Nevelni hittel és szaktudással
e-világ
Szigetet hulladékból?!
Napfogyatkozás Józsué korában és napjainkban
Keresztény szemmel
Megrendült emlékezésből lesz boldog ünneplés
Életről, halálról – böjtben
Konfliktusok életünkben
A hét témája
„Az igehirdetés, a lelkigondozás állt legközelebb hozzám”
evél&levél
A ma embere és egy másik világ
Közlemények, nyilatkozatok
Közlemény a fasori gimnáziumban lefolytatott vizsgálatról
E heti Luther-idézet
Luther-idézet
Kultúrkörök
Emléktábla két tanárnő egykori otthona falán
Istenkeresés a magyar irodalomban: Kassák Lajos
Dr. Frenkl Róbert töprengései
„Tudja meg ezt a jövő nemzedék…”
„Darálós hernyós”
A vasárnap igéje
Meddőségben áldás
Oratio oecumenica
Oratio oecumenica
Gyermekvár
Kedves Gyerekek!
 
A lapról
Impresszum
Fórum
Kapcsolatok
Evangélikus portál
Déli Egyházkerület
Északi Egyházkerület
Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület
 


Evangélikus Egyház Online újságok Evangélikus Élet Archívum 2006 13 Nevelni hittel és szaktudással

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport, 2003–2017
© Luther Kiadó, Evangélikus Információs Szolgálat, 2015–2017
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster