EISZ
Evangélikus Információs Szolgálat
 
Luther Kiadó
Luther Kiadó
 
Rovatoló
Fundamentum
Élő víz
Egyházunk egy-két hete
Keresztutak
e-világ
Kultúrkörök
Keresztény szemmel
Nem mi írtuk...
A hét témája
Evangélikusok
EvÉlet - Lelki segély
A közelmúlt krónikája
Gyermekvár
Szószóró
evél&levél
Közlemények, nyilatkozatok
On-line plusz
E heti Luther-idézet
Útitárs
Presbiteri
 
Evangélikus Egyház - Online újságok - Evangélikus Élet - Archívum - 2006 - 13 - Új nap – új kegyelem

Napról napra

Hozzászólás a cikkhez

Új nap – új kegyelem

Vasárnap

Mert azt, aki nem ismert bűnt, bűnné tette értünk, hogy mi Isten igazsága legyünk őbenne. 2Kor 5,21 (Ézs 53,12; Jn 12,20–26; 2Kor 1,3–7; Zsolt 53) A mai vasárnapnak, böjt 4. vasárnapjának latin elnevezése így hangzik: Laetare. Azt jelenti: örvendezzetek, örüljetek! Valóban lehet okunk az örömre – böjtben is –, ha meglátjuk Krisztusban Isten Fiát. Az Úr őt sújtotta a nekünk járó büntetéssel, ő szenvedett helyettünk és érettünk a golgotai kereszten, hogy nekünk életünk, örök életünk legyen. Az Isten előtt pedig az számít majd, hogy a hitünk vajon ezen az igazságon tájékozódik-e.

Hétfő

Testem és lelkem ujjongva kiált az élő Istenhez. Zsolt 84,3b (Lk 1,57–58; 5Móz 8,2–10; Jn 15,1–8) Soli Deo Gloria! Egyedül Istené a dicsőség! Isten mindenható és szent, cselekedetei igazak és igazságosak. Amikor valóban megismerem és hittel fogadom Isten dolgait, amikor hittel elfogadom, hogy Isten mit tett értem Krisztusban, akkor valóban megszűnik bennem a bizalmatlanság, az aggodalom és a félelem. Testem és lelkem ujjongva kiálthat az Úrhoz, mert ő nem feledkezett meg rólam.

Kedd

Mondjatok egymásnak zsoltárokat, dicséreteket és lelki énekeket; énekeljetek és mondjatok dicséretet szívetekben az Úrnak. Ef 5,19 (Zsolt 98,1a; Jób 9,14–23.32–35; Jn 15,9–17) Ha szívből jövő, eleven, üde énekszót hallunk, vagy ha mi magunk kezdünk áhítattal éneklésbe, bizonyára megtapasztaljuk, hogy a csüggedést erő, a félénkséget bátorság váltja fel. Isten velünk van, az ő gondviselése soha nem hagy el minket. Csalódás ért bennünket? Sebeket hordozunk? Kezdjünk éneklésbe, és vigaszt, gyógyulást meríthetünk belőle.

Szerda

Az Úr letekint a mennyből az emberekre, hogy lássa, van-e köztük értelmes, aki keresi az Istent. Zsolt 14,2 (1Pt 2,1–2; Jn 15,9–17; Jn 15,18–25) Esténként, ha tiszta az égbolt, nagyon szeretem nézni a holdat. A telihold olyan nagynak és közelinek tűnik. Azonban tudnunk kell, hogy mi a holdnak mindig csak az egyik oldalát látjuk, a másikat sohasem. Sajnos sokan vannak így az élettel is. Csak az egyik oldalát ismerik: az Isten nélkülit, a Krisztus nélkülit. A zsoltárvers szerint az értelmes ember azonban az, aki keresi az Istent, a „másik oldalra tekint”, s tudja, hogy lehet Istenre tekintve, Krisztusban bízva is élni.

Csütörtök

Az Úr ezt mondta Abrámnak: Menj el földedről, rokonságod közül és atyád házából arra a földre, amelyet mutatok neked! 1Móz 12,1 (Gal 3,9; 2Kor 4,11–18; Jn 15,26–16,4a) Abrámnak – engedelmeskedve Isten parancsának – mindent el kellett hagynia: a földjét, a rokonságát, az atyja házát. Abrám mindent rábíz az Úrra, és indul Isten akarata szerint. A keresztény ember is Isten vezetése alatt él, biztos pont az életében Isten ígérete, s nem csavarog vagy futkározik erre-arra ebben a világban, hanem vándorol, egyenest előre, az Isten által mutatott úton.

Péntek

Veled van az Úr, Izráel Királya: nem kell többé veszedelemtől félned. Zof 3,15b (Ef 6,14–15; Jn 10,17–26; Jn 16,4b–11) „Ha Istenhez gyönge szódat emeled, teveled lesz akkor az Isten” – írta Ady Endre egyik versében. Keresztény hitünk drága kincse és tapasztalata, hogy velünk van az Isten. Nem egyedül, nem magányosan járjuk földi utunkat, hanem az Úr gondviselő szeretete kísér bennünket. Érjen azonban bármilyen veszedelem, legyen mindig erőnk gyönge szavunkat Istenhez emelni, mert ő meghallgatja.

Szombat

És láttam új eget és új földet, mert az első ég és az első föld elmúlt, és a tenger sincs többé. És a szent várost, az új Jeruzsálemet is láttam, amint alászáll a mennyből az Istentől. Jel 21,1–2 (Zsolt 48,9; Jn 14,15–21; Jn 16,12–15) A Jelenések könyvéből való igék a jövőt ábrázolják. Az utolsó ítélet utáni időket. Ugyanakkor Isten igéje figyelmeztet is bennünket életünknek és az eljövendő ítéletnek az összefüggéseire. Az új eget és új földet csak az láthatja majd meg, aki már itt a földön Istenben bízva él. Aki komolyan veszi azokat az igéket, amelyek a gyakorlati keresztény életről szólnak: a bűnbocsánatról, a békességről és a szeretetről; és mindenekelőtt aki Krisztusban felismeri és hittel követi Megváltóját.

Szabados Regina


::Nyomtatható változat::

E számunk tartalma
Napról napra
Új nap – új kegyelem
Liturgikus sarok
Krisztus-dicséret
Élő víz
Miskolc felkészült a püspökiktatásra
„Ültetési rend”
A püspökiktatás helyszínének megközelítése
Hogyan kezdjük a napot?
Aki segített neki…
Heti útravaló
Élő víz
Egyházunk egy-két hete
XV. országos hittanverseny
Kistormási (r)omlás
Zsinatra hangoló
A XV. országos hittanverseny helyezettjei
Luther Szövetség: évadnyitó előadás
Keresztutak
ProChrist 2006
„Nálatok atemplomok hidegek”
Három püspök – három téma
Világi pályákon, de a hit útján
Megalakult a TEKIOE
Evangélikusok
Böjti csend és közéleti felelősség
Hazakerült egy ’48-as evangélikus honvédtiszt hagyatéka
Hagyományápolás és a jövő építése Bonyhádon
Nevelni hittel és szaktudással
e-világ
Szigetet hulladékból?!
Napfogyatkozás Józsué korában és napjainkban
Keresztény szemmel
Megrendült emlékezésből lesz boldog ünneplés
Életről, halálról – böjtben
Konfliktusok életünkben
A hét témája
„Az igehirdetés, a lelkigondozás állt legközelebb hozzám”
evél&levél
A ma embere és egy másik világ
Közlemények, nyilatkozatok
Közlemény a fasori gimnáziumban lefolytatott vizsgálatról
E heti Luther-idézet
Luther-idézet
Kultúrkörök
Emléktábla két tanárnő egykori otthona falán
Istenkeresés a magyar irodalomban: Kassák Lajos
Dr. Frenkl Róbert töprengései
„Tudja meg ezt a jövő nemzedék…”
„Darálós hernyós”
A vasárnap igéje
Meddőségben áldás
Oratio oecumenica
Oratio oecumenica
Gyermekvár
Kedves Gyerekek!
 
A lapról
Impresszum
Fórum
Kapcsolatok
Evangélikus portál
Déli Egyházkerület
Északi Egyházkerület
Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület
 


Evangélikus Egyház Online újságok Evangélikus Élet Archívum 2006 13 Új nap – új kegyelem

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport, 2003–2017
© Luther Kiadó, Evangélikus Információs Szolgálat, 2015–2017
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster