EISZ
Evangélikus Információs Szolgálat
 
Luther Kiadó
Luther Kiadó
 
Rovatoló
Fundamentum
Élő víz
Egyházunk egy-két hete
Keresztutak
e-világ
Kultúrkörök
Keresztény szemmel
Nem mi írtuk...
A hét témája
Evangélikusok
EvÉlet - Lelki segély
A közelmúlt krónikája
Gyermekvár
Szószóró
evél&levél
Közlemények, nyilatkozatok
On-line plusz
E heti Luther-idézet
Útitárs
Presbiteri
 
Evangélikus Egyház - Online újságok - Evangélikus Élet - Archívum - 2006 - 13 - Napfogyatkozás Józsué korában és napjainkban

e-világ

Hozzászólás a cikkhez

Napfogyatkozás Józsué korában és napjainkban

Józsué könyvében olvashatjuk (10,12–13) az emberiség egyik legkorábbi napfogyatkozás-leírását. Ennek pontos időpontját – részben a szintén említett holdfogyatkozás segítségével – Ponori Thewrewk Aurél csillagászattörténész, a bibliai események csillagászati és természettudományos vonatkozásainak elismert kutatója Krisztus előtt 1222-re datálta a kronológia módszertanával.

Napfogyatkozás természetesen nem csak az ószövetségi időkben fordult elő. A 2006. március 29-i fogyatkozás sávja a délelőtti órákban egy folyamatosan változó, átlagosan 200 kilométer széles sávként Afrikán halad át, érinti a földrész északi országait, Líbiát és Egyiptomot, átszeli a Földközi-tengert, majd Törökország területén jár a legközelebb Magyarországhoz. Ezt követően a Fekete-tengeren túl ér Európa keleti felére, majd folytatja útját Ázsia irányába. Ezeken a területeken és ezekben az országokban a jelenség teljes napfogyatkozásként látszik – a Föld-Hold-Nap rendszer egy vonalba kerül, a Hold eltakarja előlünk a pontosan négyszázszor nagyobb, de éppen négyszázszor távolabb levő Nap fényes korongját, és a Hold árnyéka végigsöpör Földünk felszínén.

Jóval nagyobb területről (így Magyarországról is) részleges napfogyatkozásként látszik e csodálatos természeti jelenség az emlékezetes 1999. augusztus 11-i teljes és a 2005. október 3-i részleges fogyatkozások után.

Hazánkban a Hold 11 óra 42 perckor harap bele a Nap felszínébe. A maximális, 60%-os fázis 12 óra 51 perckor következik be. Ezt követően Földünk hűséges kísérője szép lassan elvonul életet adó csillagunk elől, és a részleges napfogyatkozás 13 óra 58 perckor véget ér. Az időpontok Budapestre vonatkoznak, de néhány perces eltéréssel az egész ország területén használhatóak.

Az elmúlt esztendők fogyatkozásaihoz, illetve a Merkúr és a Vénusz bolygók Nap előtti átvonulásához hasonlóan most is felhívjuk a jelenséget megfigyelni szándékozók figyelmét arra, hogy a közvetlen Napba tekintés azonnali vakságot okozhat.

Úgyszintén súlyos és maradandó szemkárosodás a következménye a láthatatlan káros sugarak kiszűrésére alkalmatlan napszemüveg, kormozott üveg, túlexponált film, CD- és flopilemez használatának.

Gond nélkül megfigyelhető viszont a jelenség az erre a célra készült, speciális napszűrő fóliával ellátott, úgynevezett napfogyatkozás-néző szemüvegek, a legalább 14-es fokozatú hegesztőszemüvegek, illetve a gyári védőfóliával felszerelt csillagászati távcsövek használatával.

Mivel Európából legközelebb csak 2026-ban figyelhető meg ismét teljes napfogyatkozás, az esemény kapcsán számos magyar szak- és amatőr csillagász indul útnak – elsősorban Törökország irányába. Emellett a részleges fogyatkozás demonstrálására az ország számos pontján szerveznek távcsöves bemutatásokat a Magyar Csillagászati Egyesület megfigyelőcsoportjai, a különböző hazai csillagvizsgálók és csillagászati szervezetek.

A pontos helyszínekről és időpontokról, valamint a jelenséggel kapcsolatos bővebb információkról a www.mcse.hu és a hirek.csillagaszat.hu internetes címen tájékozódhatnak az érdeklődő olvasók.

Rezsabek Nándor


::Nyomtatható változat::

E számunk tartalma
Napról napra
Új nap – új kegyelem
Liturgikus sarok
Krisztus-dicséret
Élő víz
Miskolc felkészült a püspökiktatásra
„Ültetési rend”
A püspökiktatás helyszínének megközelítése
Hogyan kezdjük a napot?
Aki segített neki…
Heti útravaló
Élő víz
Egyházunk egy-két hete
XV. országos hittanverseny
Kistormási (r)omlás
Zsinatra hangoló
A XV. országos hittanverseny helyezettjei
Luther Szövetség: évadnyitó előadás
Keresztutak
ProChrist 2006
„Nálatok atemplomok hidegek”
Három püspök – három téma
Világi pályákon, de a hit útján
Megalakult a TEKIOE
Evangélikusok
Böjti csend és közéleti felelősség
Hazakerült egy ’48-as evangélikus honvédtiszt hagyatéka
Hagyományápolás és a jövő építése Bonyhádon
Nevelni hittel és szaktudással
e-világ
Szigetet hulladékból?!
Napfogyatkozás Józsué korában és napjainkban
Keresztény szemmel
Megrendült emlékezésből lesz boldog ünneplés
Életről, halálról – böjtben
Konfliktusok életünkben
A hét témája
„Az igehirdetés, a lelkigondozás állt legközelebb hozzám”
evél&levél
A ma embere és egy másik világ
Közlemények, nyilatkozatok
Közlemény a fasori gimnáziumban lefolytatott vizsgálatról
E heti Luther-idézet
Luther-idézet
Kultúrkörök
Emléktábla két tanárnő egykori otthona falán
Istenkeresés a magyar irodalomban: Kassák Lajos
Dr. Frenkl Róbert töprengései
„Tudja meg ezt a jövő nemzedék…”
„Darálós hernyós”
A vasárnap igéje
Meddőségben áldás
Oratio oecumenica
Oratio oecumenica
Gyermekvár
Kedves Gyerekek!
 
A lapról
Impresszum
Fórum
Kapcsolatok
Evangélikus portál
Déli Egyházkerület
Északi Egyházkerület
Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület
 


Evangélikus Egyház Online újságok Evangélikus Élet Archívum 2006 13 Napfogyatkozás Józsué korában és napjainkban

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport, 2003–2017
© Luther Kiadó, Evangélikus Információs Szolgálat, 2015–2017
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster