EISZ
Evangélikus Információs Szolgálat
 
Luther Kiadó
Luther Kiadó
 
Rovatoló
Fundamentum
Élő víz
Egyházunk egy-két hete
Keresztutak
e-világ
Kultúrkörök
Keresztény szemmel
Nem mi írtuk...
A hét témája
Evangélikusok
EvÉlet - Lelki segély
A közelmúlt krónikája
Gyermekvár
Szószóró
evél&levél
Közlemények, nyilatkozatok
On-line plusz
E heti Luther-idézet
Útitárs
Presbiteri
 
Evangélikus Egyház - Online újságok - Evangélikus Élet - Archívum - 2003 - 11 - Új nap - új kegyelem

Napról napra

Hozzászólás a cikkhez

Új nap - új kegyelem

„Sokan mondják: Bár jó napokat látnánk, és ránk ragyogna orcád világossága, Urunk!” Zsolt 4,7 (Jn 1,4; Mk 12,1–12; Róm 5,1–5/6–11/; Zsolt 10) Megdöbbentő, hogy sokszor éppen azok az emberek panaszkodnak, akiknek látszólag nincsen rá semmi okuk, mert épek, egészségesek, gazdagok. Míg azok, akik sok hátránnyal indulnak neki az életnek, kiegyensúlyozott, harmonikus életet élnek. A fenti panaszt a zsoltáros a kételkedők szájából idézi, és rögtön szembeállítja vele saját hittapasztalatát: minden anyagi biztonságnál, sikernél fontosabb számára az Isten szeretetének bizonyossága. Nem panaszkodik, mert Isten kezében van, orcája fényében élheti az életét. Aki nem tud hálával tekintetni a meglévő dolgaira, adottságaira, körülményeire, az mindig elégedetlen, kiégett lesz, annak örökös hiányérzete van, mindig csak a távoli „jobb napokat” várja – s nem veszi észre, mennyi áldás és isteni jelenlét van a mindennapjainkban. Isten iránti hálánk soha nem lehet elég nagy!

„Amiket emberkéz alkot, azok nem istenek.” ApCsel 19,26 (2Móz 20,23; Jer 26,1–3.7–16.24; 1Sám 13,1–23) A minap egy női lap kis alumíniumpatkóval „ajándékozta meg” olvasóit, mondván, ez majd szerencsét hoz. De se szeri, se száma az „emberkéz alkotta isteneknek” korunkban – még akkor is, ha nem Artemisz-templomocskát kínálnak ezüstből, mint Pál apostol idejében Efezusban. Bálványokat, kabalákat akar kezünkbe adni ez a nagy anyagi haszonra kacsingató iparág. Ne becsüljük le a veszélyét e jelenségnek, inkább ismerjük fel a mi feladatunkat: minden lehetséges módon bizonyságot tenni az egyetlen, élő Istenről, a Krisztusban emberré lett Úrról! A szerencsekövektől, mindent tudó mobiltelefonoktól stb. védelmet, biztonságot váró emberek számára is van megoldás – egyedül Jézusban.

„Hatalma az örök hatalom, amely nem múlik el.” Dán 7,14 (Fil 4,20; Jób 2,1–10; 1Sám 15,1–35) Egy világ a tanúja annak, miként akarja egy ország (még ha kontinens nagyságú is) rákényszeríteni akaratát sok-sok kis, más véleményen lévő országra. A „háború vagy béke, avagy kié a hatalom Közel-Keleten?” vitájában azonban nem szabad számításon kívül hagynia egyetlen népnek sem az Istent, aki Úr mindenekfelett, s akinek hatalma nem függ befolyásos elnököktől, diktátoroktól, katonai szervezetektől. Ha mélyen hinnénk, ha lenne bennünk bűnbánat, és térdet, fejet hajtanánk Istenünk előtt, sok nyomorúságtól, erőszaktól, vérontástól kímélhetnénk meg ezt a földet s a jövendő generációkat.

Pál írja: „Nincs-e hatalma a fazekasnak az agyagon, hogy ugyanabból az agyagból az egyik edényt díszessé, a másikat pedig közönségessé formálja?” Róm 9,21 (Préd 3,14; 2Móz 17,1–7; 1Sám 16,1–13) Teremtőnk és formálónk az Isten, és keze nyoma van rajtunk, mint agyagedényen a hozzáértő fazekasé. Minden „darab”, minden ember egyedi, és drága az Atya számára. De mi történik, ha az agyag önhittségében át akarja venni a Fazekas szerepét? Ha maga is alkotni akar, ha azt hiszi, hogy például a klónozással ő is teremtővé válik, s többé nem az Istent, hanem önmagát dicséri?! Korunk tele van olyan kérdésekkel, amelyekre megnyugtató választ csak a Szentírás adhat. Engedjük, hogy Isten Igéje formáljon, eligazítson, vezéreljen.

„Isten az egész emberi nemzetséget egy vérből teremtette, hogy keressék az Istent, hátha kitapinthatják és megtalálhatják, hiszen nincs is messzire egyikünktől sem.” ApCsel 17,26–27 (2Krón 15,2; 1Jn 1,8–2,2; 1Sám 16,14–23) Két hangsúlyos részt kell feltétlenül meghallanunk ebből az igéből: „keresni” és „nincs messze”. Keresni, de tudva: Isten már előbb keresett minket, s hogy ajándék a hit, amelyet megad annak, aki őszinte szívvel kéri. Az önteltek, az alázatra nem hajlandók, a keményszívűek nem veszik észre, milyen közel van hozzánk az Úr. A magukat Isten nélkül elveszettnek tartók, a bűnüket bevallók, a segítségért fohászkodók azonban azt élik át, hogy egy atyai kéz „alattuk van”, és megtartja őket.

„Ne hagyj el engem, Uram, Istenem, ne légy távol tőlem!” Zsolt 38,22 (Jn 14,16–17; Lk 9,43b–48; 1Sám 17,1–30) Nagyapám fiatalként behívót kapott az első világháborúba. Útravalóul egy háborús imádságos könyvet kapott. Végig vele volt, amint a hite is abban az Istenben, aki nem hagyja el, hanem megőrzi életét. Hogy hány imádságot mondtak el ő és társai a kis könyvből, és hányszor volt idő „csak” annyira, mint ez a sóhaj a zsoltárból, nem tudom. De hazatért, igaz, átlőtt karral, mégis ép lélekkel, szilárd hittel, és hazahozta az imádságos könyvet is. Nagy becsben tartjuk azóta is.

„Egy szívet és egy utat adok nekik, nem fordulok el tőlük, jót teszek velük.” Jer 32,39–40 (Fil 1,27; Gal 2,16–21; 1Sám 17,31–58) A jót megcselekedte értünk Isten, és megmutatta, hogy nem mond le rólunk, hanem odafordult hozzánk Jézus Krisztusban. Böjtben járunk, éljünk hát az alkalommal, és hallgassunk igehirdetéseket, böjti áhítatokat az Útról, amelyet Isten adott, illetve arról, mi módon járhatunk rajta, azaz hogyan adhatjuk életünket Jézusnak, miként tehetjük le bűneinket nála. Mikor a Golgotán meghalt, értem, érted tette. Lehajolt hozzánk az Isten, hogy megmentsen a haláltól Jézus vére árán. Az Utat elkészítette, a jót megcselekedte. Járunk-e rajta?

Kőháti Dorottya


::Nyomtatható változat::

E számunk tartalma
Napról napra
Új nap - új kegyelem
Liturgikus sarok
Falak
Élő víz
"Szerelmi háromszög"
Egyházunk egy-két hete
Bonyhádi találkozás
Hittantanár-továbbképzés Sopronban
Evangélikus délután
Országos egyházi irodai kirándulás
Jelenits István - József Attiláról
A szuperszonikus repülés történetétől a nyelvtanítás hatékonyságáig
A keresztény nevelés kollégiumi lehetőségei
Keresztutak
Pro Christ
Keresztény nők ökumenikus világimanapja
Imanap a fővárosban
Jöjjetek, imádkozzatok!
Isten globalizációja
Krisztusért - ebben az évben is
Műholdas evangélizáció - hihetetlen?
Evangélikusok
Gömböcz György életútja
Az 1848-as forradalom egyik evangélikus résztvevője
Nem cél, hanem eszköz
A Biblia és a konferenciák mélyítették hitét
e-világ
A Béres Tokajt erősíti
Az evangélikus honlap
Egy dicső forradalaom emlékezete
Egyházak a háború ellen
Keresztény szemmel
Második parancsolat
A hét témája
Mire jó a pap?
Ezt is megértük!
A lelkész prédikál, a gyülekezet...?
Micsoda egy pap!
Közlemények, nyilatkozatok
A Magyarországi Evangélikus Egyház Országos Bíróságának közleménye
E heti Luther-idézet
Luther idézet
Kultúrkörök
Budapesti tavaszi Fesztivál 2003
A vasárnap igéje
Hátha mégis?
Oratio oecumenica
Oratio oecumenica
 
A lapról
Impresszum
Fórum
Kapcsolatok
Evangélikus portál
Déli Egyházkerület
Északi Egyházkerület
Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület
 


Evangélikus Egyház Online újságok Evangélikus Élet Archívum 2003 11 Új nap - új kegyelem

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport, 2003–2017
© Luther Kiadó, Evangélikus Információs Szolgálat, 2015–2017
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster