EISZ
Evangélikus Információs Szolgálat
 
Luther Kiadó
Luther Kiadó
 
Rovatoló
Fundamentum
Élő víz
Egyházunk egy-két hete
Keresztutak
e-világ
Kultúrkörök
Keresztény szemmel
Nem mi írtuk...
A hét témája
Evangélikusok
EvÉlet - Lelki segély
A közelmúlt krónikája
Gyermekvár
Szószóró
evél&levél
Közlemények, nyilatkozatok
On-line plusz
E heti Luther-idézet
Útitárs
Presbiteri
 
Evangélikus Egyház - Online újságok - Evangélikus Élet - Archívum - 2003 - 11 - Jelenits István - József Attiláról

Egyházunk egy-két hete

Hozzászólás a cikkhez

Jelenits István - József Attiláról

Jelenits István a budahegyvidéki templomban
"Az egyház nemcsak a hitet hirdeti, hanem a gondolkodás örömét, a felelősségtudat méltóságát, szépségét is, s erre hívja az embereket. Csöndesebb, nyugodtabb elgondolkodásra, beszélgetésre, magukba nézésre. Az egyház lényegéhez tartozik, hogy ne csak a szószéken szólaljon meg. Megjelenít egy életeszményt, magát az emberséget védelmezi. Annak, aki valóban a nemzet javát akarja szolgálni, éreznie kell, hogy ezek az értékek nemcsak azért fontosak, mert sok ember tiszteli őket." (Jelenits István)

Úgy érzem és hiszem, a budahegy-vidéki evangélikus templomot március 9-én délután zsúfolásig megtöltő hallgatóság nevében is írhatom, hogy egy csodálatos, feledhetetlen irodalmi délután részesei lehettünk. A József Attiláról szóló megemlékezés dr. Jelenits István irodalomtudós, piarista tanár előadásával, irodalmi vezetésével megvalósította a fent idézett – korábban megörökített – sorait. Nem szószékről beszélt, de a kis asztal, mely mellett jegyzeteit forgatta, azzá változott. Csendes szavai s az elhangzott versekhez fűzött magyarázatai igévé formálódtak.

Az irodalmi délután az „Erős várunk” eléneklésével kezdődött. Nem véletlenül, hiszen tudjuk, Luther imáját József Attila is lefordította. „Vajon József Attila miért tartotta fontosnak, hogy anyanyelvünkön szólaltassa meg ezt az éneket?” – tette fel a kérdést megnyitó beszédében Bácskai Károly evangélikus lelkész. „Mi fogta meg a költőt ebben a szövegben? Úgy kellene hallgatni az ő versét is, mint az eredeti zsoltárt (46,2–4.9–12). Úgy, hogy ugyanaz legyen az élmény: egy fölöttes erő megfog, megérint bennünket. Ezért szervezünk irodalmi délutánokat is, melyek nem csupán kulturális programok, hanem elvezetnek oda, ahol egy más világ kezdődik – az ihleté, poézisé, léleké, Istené –, ahol a föld az éggel összeér…”

A budahegyvidéki evangélikus gyülekezet hagyományos irodalmi délutánjainak lelkes versmondóiként Bender Máté, Brebovszky Eszter és Klára, Csománé Forgács Emma, Dobó József és László, Halász Ferencné, Schnellné Halassy Adrienn, Lakatos József, Özvegy Gergő, Szalai János, Vermes Zsolt működtek közre. A legfiatalabbtól a felnőttekig – korra, nemre, foglalkozásra való tekintet nélkül –, kisiskolások és diplomások évek óta lelkes tagjai a gyülekezet irodalmi körének. Szívesen, tudatosan készülnek az irodalmi délutánokra, örömmel tanulják a verseket, szinte életük részévé váltak ezek az alkalmak. Ebben meghatározó szerepe van vezetőjüknek, az irodalmi délutánok fáradhatatlan rendezőjének, a szintén közreműködő Csománé Forgács Emma irodalomtanárnak. Március 9-ét legszebb napjaik közé sorolhatják.

Schelken Pálma

Regionális hozzárendelés: Budahegyvidéki Evangélikus Egyházközség


::Nyomtatható változat::

E számunk tartalma
Napról napra
Új nap - új kegyelem
Liturgikus sarok
Falak
Élő víz
"Szerelmi háromszög"
Egyházunk egy-két hete
Bonyhádi találkozás
Hittantanár-továbbképzés Sopronban
Evangélikus délután
Országos egyházi irodai kirándulás
Jelenits István - József Attiláról
A szuperszonikus repülés történetétől a nyelvtanítás hatékonyságáig
A keresztény nevelés kollégiumi lehetőségei
Keresztutak
Pro Christ
Keresztény nők ökumenikus világimanapja
Imanap a fővárosban
Jöjjetek, imádkozzatok!
Isten globalizációja
Krisztusért - ebben az évben is
Műholdas evangélizáció - hihetetlen?
Evangélikusok
Gömböcz György életútja
Az 1848-as forradalom egyik evangélikus résztvevője
Nem cél, hanem eszköz
A Biblia és a konferenciák mélyítették hitét
e-világ
A Béres Tokajt erősíti
Az evangélikus honlap
Egy dicső forradalaom emlékezete
Egyházak a háború ellen
Keresztény szemmel
Második parancsolat
A hét témája
Mire jó a pap?
Ezt is megértük!
A lelkész prédikál, a gyülekezet...?
Micsoda egy pap!
Közlemények, nyilatkozatok
A Magyarországi Evangélikus Egyház Országos Bíróságának közleménye
E heti Luther-idézet
Luther idézet
Kultúrkörök
Budapesti tavaszi Fesztivál 2003
A vasárnap igéje
Hátha mégis?
Oratio oecumenica
Oratio oecumenica
 
A lapról
Impresszum
Fórum
Kapcsolatok
Evangélikus portál
Déli Egyházkerület
Északi Egyházkerület
Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület
 


Evangélikus Egyház Online újságok Evangélikus Élet Archívum 2003 11 Jelenits István - József Attiláról

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport, 2003–2017
© Luther Kiadó, Evangélikus Információs Szolgálat, 2015–2017
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster