EISZ
Evangélikus Információs Szolgálat
 
Luther Kiadó
Luther Kiadó
 
Rovatoló
Fundamentum
Élő víz
Egyházunk egy-két hete
Keresztutak
e-világ
Kultúrkörök
Keresztény szemmel
Nem mi írtuk...
A hét témája
Evangélikusok
EvÉlet - Lelki segély
A közelmúlt krónikája
Gyermekvár
Szószóró
evél&levél
Közlemények, nyilatkozatok
On-line plusz
E heti Luther-idézet
Útitárs
Presbiteri
 
Evangélikus Egyház - Online újságok - Evangélikus Élet - Archívum - 2003 - 11 - A lelkész prédikál, a gyülekezet...?

A hét témája

Hozzászólás a cikkhez

A lelkész prédikál, a gyülekezet...?

Istennek hála ma, a 21. század elején vasárnapról vasárnapra nagy templomokban és kis gyülekezeti termekben több száz evangélikus szószékről hangzik az evangélium a gyülekezetek felé. A lelkipásztorok országszerte prédikálnak, s ez így van jól, hiszen erre kaptak elhívást.

A pap készül, utazik, prédikál. De mit tesz a gyülekezet? Eljön? Hallgat? Énekel? Hazamegy? Mit csinálnak a padban ülő „papok”? A tanárok, a diákok, az idős presbiterek és a fejkendős nagymamák? Mit tehetnek ők? Mit tesz a több tízezer templomba járó evangélikus az istentiszteletek után?

Fontos újra és újra tudatosítanunk, hogy a Magyarországi Evangélikus Egyházban nem 300 lelkész van, hanem több ezer! A lelkészek, a tanárok, a mérnökök, a diákok, az idős presbiterek és a fejkendős nagymamák mind-mind az Isten papjai, és mindegyiküknek feladata van!

Péter apostol már 2000 évvel ezelőtt így írt: „Ti azonban választott nemzettség, királyi papság, szent nemzet vagytok, Isten tulajdonba vett népe…” (1Pét 2,9). Luther csodálatosan fejezte ki ugyanezt a gondolatot: „Nagyon szeretném, ha ezt a szót: pap, éppúgy értenénk, mint ahogy bennünket kereszténynek neveznek, mert hisz egy és ugyanaz a kettő.” Isten szemében minden keresztény ember ugyanolyan pap, mint az, aki a szószéken áll! Mindannyiunk feladata, hogy bármilyen hivatásban is dolgozunk, a saját környezetünkben hirdessük az Isten igéjét.

Ez a szolgálat gyakran nagyon nehéz. Ha a Bibliában szereplő prófétákra, vezetőkre gondolunk, láthatjuk: ők is sokszor féltek attól, hogy felvállalják ezt a szerepet. Mózes nehézbeszédűségét hozta fel, Ézsaiás tisztátalan ajkúnak tartotta magát, Jeremiás pedig túl fiatalnak.

Ha ők is tele voltak kétellyel, akkor hogyne tartanának ugyanettől a feladattól a mai keresztények? Ma is elhangzanak hívő testvérek szájából hasonló mondatok: „Én alkalmatlan vagyok erre!” „Gátlásaim vannak. Mások jobbak nálam.” „Ez a lelkész feladata, ezt választotta, csinálja ő!”

Érthető, hogy nem bízunk magunkban, és el akarjuk hárítani a feladatokat, hiszen olyan sokan elutasítanak bennünket. Az emberek nem szívesen hallgatják, hogy elrontották az életüket, és rossz úton járnak. A körülöttünk élő testvéreink nem vesznek tudomást arról, hogy hiába laknak szép házakban, és járnak modern autókkal, mindezek a szerető Isten nélkül semmit sem érnek. Sokszor, amikor az Isten őket is váró szeretetéről beszélünk, csak bántó szavakat kapunk, amelyek megsebeznek minket. Környezetünk értetlenségét látva egyre jobban visszahúzódunk a saját kis világunkba.

Isten nem ezt várja tőlünk! Nem azért adta a talentumainkat, hogy félve elássuk őket, hanem hogy a másik ember javára kamatoztassuk azokat. Nem azért szól a templomokban az evangélium, hogy ebből csak mi gazdagodjunk. Minden hívőnek tovább kell adnia az ott hallott örömhírt szeretteinek, barátainak és azoknak az embereknek, akikkel élete során találkozik. Azt is mondhatnánk: a keresztény emberekben egyfajta „papi lelkületnek” kellene munkálkodni. Ez azt jelenti, hogy Isten vezetése alatt áll az életünk, örömmel hallgatjuk igéjét, és felelősséget érzünk a másik ember iránt.

Mi mindannyian a szerető Isten munkatársai vagyunk! Az Ő szolgálatában nincs túl fiatal vagy túl idős, Isten nem küld soha senkit nyugdíjba. Neki minden szolgáló és segítő kéz fontos. Számára áldott prédikáció az is, ha egy szülő térdére ülteti gyermekét, és elmesél neki egy evangéliumi történetet, vagy ha egy hívő házastárs kézen fogja hitetlen párját, és együtt mennek istentiszteletre.

Higgyük el, hogy amikor hitünk dolgairól beszélgetünk valakivel, Isten az Ő Szentlelkével ott van velünk, segít, megérinti a másik ember szívét! Ha az Úr tüze bennünk ég, akkor ne fojtsuk el gyáván magunkban! Adjuk tovább azt az örömöt, amit vasárnaponként hallunk! Így a vasárnapi prédikáció nemcsak a templomba járó szűk kört fogja elérni, hanem egy sokkal nagyobb közösséget.

Deák László


::Nyomtatható változat::

E számunk tartalma
Napról napra
Új nap - új kegyelem
Liturgikus sarok
Falak
Élő víz
"Szerelmi háromszög"
Egyházunk egy-két hete
Bonyhádi találkozás
Hittantanár-továbbképzés Sopronban
Evangélikus délután
Országos egyházi irodai kirándulás
Jelenits István - József Attiláról
A szuperszonikus repülés történetétől a nyelvtanítás hatékonyságáig
A keresztény nevelés kollégiumi lehetőségei
Keresztutak
Pro Christ
Keresztény nők ökumenikus világimanapja
Imanap a fővárosban
Jöjjetek, imádkozzatok!
Isten globalizációja
Krisztusért - ebben az évben is
Műholdas evangélizáció - hihetetlen?
Evangélikusok
Gömböcz György életútja
Az 1848-as forradalom egyik evangélikus résztvevője
Nem cél, hanem eszköz
A Biblia és a konferenciák mélyítették hitét
e-világ
A Béres Tokajt erősíti
Az evangélikus honlap
Egy dicső forradalaom emlékezete
Egyházak a háború ellen
Keresztény szemmel
Második parancsolat
A hét témája
Mire jó a pap?
Ezt is megértük!
A lelkész prédikál, a gyülekezet...?
Micsoda egy pap!
Közlemények, nyilatkozatok
A Magyarországi Evangélikus Egyház Országos Bíróságának közleménye
E heti Luther-idézet
Luther idézet
Kultúrkörök
Budapesti tavaszi Fesztivál 2003
A vasárnap igéje
Hátha mégis?
Oratio oecumenica
Oratio oecumenica
 
A lapról
Impresszum
Fórum
Kapcsolatok
Evangélikus portál
Déli Egyházkerület
Északi Egyházkerület
Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület
 


Evangélikus Egyház Online újságok Evangélikus Élet Archívum 2003 11 A lelkész prédikál, a gyülekezet...?

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport, 2003–2017
© Luther Kiadó, Evangélikus Információs Szolgálat, 2015–2017
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster