EISZ
Evangélikus Információs Szolgálat
 
Luther Kiadó
Luther Kiadó
 
Rovatoló
Fundamentum
Élő víz
Egyházunk egy-két hete
Keresztutak
e-világ
Kultúrkörök
Keresztény szemmel
Nem mi írtuk...
A hét témája
Evangélikusok
EvÉlet - Lelki segély
A közelmúlt krónikája
Gyermekvár
Szószóró
evél&levél
Közlemények, nyilatkozatok
On-line plusz
E heti Luther-idézet
Útitárs
Presbiteri
 
Evangélikus Egyház - Online újságok - Evangélikus Élet - Archívum - 2003 - 11 - Mire jó a pap?

A hét témája

Hozzászólás a cikkhez

Mire jó a pap?

A pék kenyeret süt. A földműves szánt, vet, arat. A katona harcol, az orvos gyógyít. Egyszóval: élünk, mozgunk, vagyunk, tesszük a dolgunkat több-kevesebb sikerrel. Egymásra vagyunk utalva, hiszen nem lehet mindenki egy személyben pék, asztalos, földműves, katona, orvos, tanár, gyári munkás és minden egyéb. Így kerek a világ.

Az ember életéhez hozzátartozik a vallás. Hit egy felsőbb lényben, aki büntet, jutalmaz, akinek kezében vagyunk, aki értelmet, célt adhat a létezésünknek. A vallásosság egyik jele, hogy vannak templomaink, ahol gyakoroljuk a kultuszt, és vannak papjaink, akik végzik a szertartásokat. A pék, a földműves, a katona, az orvos, a tanár és a gyári munkás mellé tehát odasorolhatjuk a papot is. De vajon tudjuk-e, mit csinál? Nem csupán vaktában végzi a dolgát? Nem csupán begyakorolt liturgikus formaságokat ismételget?

Hiszen a vallást minden gond nélkül sokan nélkülözik. Aki kenyeret akar, az nem kerülheti meg a földművest és a péket. Aki meg akar gyógyulni, orvoshoz fordul. Aki házat épít, annak szüksége van a mérnök, a kőműves, az ács, a festő, a parkettás, a víz-, gáz- és villanyszerelő mesterek szakértelmére. De mire jó a pap?

Lukács evangéliumában olvassuk: „Heródesnek, Júdea királyának idejében élt egy pap, név szerint Zakariás, az Abijá csoportjából. (...) Történt pedig egyszer, hogy amikor csoportjának beosztása szerint papi szolgálatot végzett az Isten előtt a papi szolgálat szokott módja szerint, sorsolással őt jelölték ki arra, hogy bemenjen az Úr templomába, és bemutassa a füstölőáldozatot. A nép egész sokasága pedig kint imádkozott a füstölőáldozat órájában. Ekkor megjelent neki az Úr angyala, és megállt a füstölőáldozati oltár mellett jobb felől. Zakariás amikor ezt meglátta, megrettent, és félelem szállta meg. De az angyal így szólt hozzá: »Ne félj, Zakariás, meghallgatásra talált a te könyörgésed: feleséged, Erzsébet fiút szül neked, és Jánosnak fogod őt nevezni.« (...) Amikor leteltek papi szolgálatának napjai, hazament.” (1,5.8–13.23)

Zakariás pap jámbor ember volt. Éppen rákerült a sor, hogy végezze a munkáját. Elment hát a templomba, fölvette az ilyenkor szokásos öltözékét, és elvégezte az ilyenkor szokásos szertartást. Utána pedig hazament. Így kerek a világ. A pék kenyeret süt, a földműves szánt, vet, arat, az orvos gyógyít. Több-kevesebb sikerrel végzik a munkájukat. Igaz, némelyik munka eredménye nem túl látványos. Más munkának viszont az eredménytelensége marad rejtve.

A nép kint áll és vár. Pedig tudják, hogy semmi olyasmi nem várható, ami ne történt volna meg máskor is. Mindenki tudja, hogy a pap bemegy, elvégzi a dolgát, azután kijön, átöltözik és hazamegy. De hát ez már csak így van. Ilyen a vallás. Zakariás ez alkalommal is elmegy, hogy megtegye a rábízott feladatot.

Arra senki sem számít, hogy találkozik az Istennel. Közvetítőnek nevezik, de nem azért, mintha komolyan vennék, hogy ez valóban így van. A kenyér, a ház, az egészség nem pótolható mással. A papi munkának viszont nincs látható eredménye. Senki nem is igényli ezt. Sőt a legjobban éppen akkor lepődnek meg, ha történik valami. Ha Isten megzavarja az istentisztelet megszokott, jól begyakorolt menetét. Ilyenkor a pap kiesik a szerepéből. A nép megbotránkozik.

Zakariással is ez történik. Nem megszokott dolog egy pap esetében, hogy Isten szól hozzá? A pék is így megretten, amikor kisül a cipó? A földműves a szívéhez kap, amikor a vetemény szárba szökken? Az orvos elámul, ha egy náthás beteg meggyógyul?

Úgy tűnik, a pap munkája értelmetlen látszattevékenység. De fontoljuk meg: ha az Isten nem szól, nem cselekszik, akkor nemcsak a pap munkája marad értelmetlen, hanem azzá lesz az egész életünk. Zakariást istentisztelet közben megzavarta az Isten. A mi istentiszteleteink kiszámíthatóak és nyugodtak. Az életünk viszont annál zaklatottabb. Mint falat kenyérre, úgy vágyunk a békességre. Bárcsak rejtegetnének az istentiszteleteink nem várt meglepetéseket!

(ops)


::Nyomtatható változat::

E számunk tartalma
Napról napra
Új nap - új kegyelem
Liturgikus sarok
Falak
Élő víz
"Szerelmi háromszög"
Egyházunk egy-két hete
Bonyhádi találkozás
Hittantanár-továbbképzés Sopronban
Evangélikus délután
Országos egyházi irodai kirándulás
Jelenits István - József Attiláról
A szuperszonikus repülés történetétől a nyelvtanítás hatékonyságáig
A keresztény nevelés kollégiumi lehetőségei
Keresztutak
Pro Christ
Keresztény nők ökumenikus világimanapja
Imanap a fővárosban
Jöjjetek, imádkozzatok!
Isten globalizációja
Krisztusért - ebben az évben is
Műholdas evangélizáció - hihetetlen?
Evangélikusok
Gömböcz György életútja
Az 1848-as forradalom egyik evangélikus résztvevője
Nem cél, hanem eszköz
A Biblia és a konferenciák mélyítették hitét
e-világ
A Béres Tokajt erősíti
Az evangélikus honlap
Egy dicső forradalaom emlékezete
Egyházak a háború ellen
Keresztény szemmel
Második parancsolat
A hét témája
Mire jó a pap?
Ezt is megértük!
A lelkész prédikál, a gyülekezet...?
Micsoda egy pap!
Közlemények, nyilatkozatok
A Magyarországi Evangélikus Egyház Országos Bíróságának közleménye
E heti Luther-idézet
Luther idézet
Kultúrkörök
Budapesti tavaszi Fesztivál 2003
A vasárnap igéje
Hátha mégis?
Oratio oecumenica
Oratio oecumenica
 
A lapról
Impresszum
Fórum
Kapcsolatok
Evangélikus portál
Déli Egyházkerület
Északi Egyházkerület
Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület
 


Evangélikus Egyház Online újságok Evangélikus Élet Archívum 2003 11 Mire jó a pap?

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport, 2003–2017
© Luther Kiadó, Evangélikus Információs Szolgálat, 2015–2017
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster