EISZ
Evangélikus Információs Szolgálat
 
Luther Kiadó
Luther Kiadó
 
Rovatoló
Fundamentum
Élő víz
Egyházunk egy-két hete
Keresztutak
e-világ
Kultúrkörök
Keresztény szemmel
Nem mi írtuk...
A hét témája
Evangélikusok
EvÉlet - Lelki segély
A közelmúlt krónikája
Gyermekvár
Szószóró
evél&levél
Közlemények, nyilatkozatok
On-line plusz
E heti Luther-idézet
Útitárs
Presbiteri
 
Evangélikus Egyház - Online újságok - Evangélikus Élet - Archívum - 2003 - 11 - Az evangélikus honlap

e-világ

Hozzászólás a cikkhez

Az evangélikus honlap

A Magyarországi Evangélikus Egyház internetes oldala két helyen is elérhető a világhálón: a www.evangelikus.hu és a www.lutheran.hu címen. Kezdetben (1997) még az angol cím volt a természetes, ám egyre fontosabbá vált, hogy a magyar internetezők fokozatosan bővülő köre könnyen rátaláljon az oldalra, így a honlapnak magyar címe is lett. Az új elérhetőséggel a honlap tartalmának fejlődése is együtt járt.

Az első „honlapkezdemény” már tartalmazta a név- és címtár egyszerű szöveges változatát, amelyet az Evangélikus naptár végén is megtalálhatunk minden évben. Mostanra már kereshető adatbázisban is megtalálhatjuk a gyülekezetek, intézmények, lelkészek legfontosabb adatait (cím, telefonszám, drótpostafiók), melyeket az Országos Egyházi Irodában folyamatosan frissítenek, és havonta az Interneten is aktualizálunk. A név- és címtár három nyelven (magyarul, angolul és németül) érhető el a www.lutheran.hu/nevtar címen.

Mindezeken túl szeretnénk folyamatosan hírt adni egyházunk eseményeiről is. E célból létrehoztuk az evangélikus hírek és események internetes adatbázisát (www.lutheran.hu/hirek), melybe bárki küldhet be híreket egyházunk honlapján begépelve vagy e-mailben. Az információkhoz a honlapon keresztül lehet hozzájutni, illetve drótpostán is megkapják azok, akik feliratkoznak a Fraternet-hirek levelezőlistára. Sőt e-mailben heti összesítéseket is kaphatunk a következő tíz nap várható egyházi programjairól.

Az előbb említett Fraternet (www. lutheran.hu/fraternet) a csoportos kapcsolattartást szolgálja. Eredetileg (még 1998-ban) azért hozták létre ezt a levelezőlistát, hogy az egymástól távol élő lelkészek elektronikus levélben megoszthassák egymással kérdéseiket és problémáikat, valamint közösen készülhes- senek a vasárnapi igehirdetésre. Azóta a Fraternet szolgáltatásai tovább bővültek: a feliratkozottak egyházi híreket, a bibliaolvasó Útmutató napi igéit, illetve rövid áhítatokat is kaphatnak. A „napi ige” szolgáltatás a honlap látogatói számára is elérhető.

A központi honlaptól független fejlesztésben, de ahhoz kapcsolódva készült el Luther életének bemutatása egy német internetes anyag fordításaként. A protestáns honlap pedig egyházainkkal, múltunkkal, a protestáns központokkal és jeles személyiségekkel ismerteti meg az érdeklődőket: a többéves munka során szépen illusztrált internetes protestáns kislexikon alakul ki a protestans.lutheran.hu cím alatt. Idén Felvidék protestáns múltjának bemutatása készül el, melynek fejlesztését az Informatikai és Hírközlési Minisztérium segíti az e-Világ pályázat keretében elnyert támogatással.

Egyházunk internetes oldaláról megtekinthetjük a gyülekezetek honlapjait is: bármelyik vállalkozó kedvű egyházközségnek helyet biztosítunk saját bemutatkozó oldala közreadására. Ezt a munkát segíti az az idén elkészülő tartalomszerkesztő rendszer is, mellyel mindenfajta komolyabb háttérismeret nélkül lehet majd gyülekezeti honlapot és újságot készíteni. Az internetes újságkészítés az Evangélikus Élet onlineváltozatának nemrégen elkészült szerkesztőrendszerén alapul majd, melyet a tervek szerint igénybe vesz a Misszió Magazin és a Dunántúli Harangszó is. Fejlesztéseink egyik fő célja, hogy minél könnyebben kezelhető publikációs lehetőséget biztosítsunk, s ezzel is serkentsük a világhálóra kerülő evangélikus anyagok gazdagodását.

Terveink között kiemelt helyen áll az online hittan elkészítése, mellyel elsősorban azoknak szeretnénk alapvető információkat nyújtani, akik kevésbé szorosan kötődnek egyházunkhoz. Ennek keretében bemutatnánk a legfontosabb egyházi alkalmakat (keresztség, konfirmáció, esküvő stb.) egy multimédiás internetes összeállítás segítségével.

Az említett szolgáltatások fejlesztését és üzemeltetését az Internet Munkacsoport tagjai végzik: dr. Léránt István a protestáns honlap fejlesztésében működik közre, Mesterházy Attila a kezdetek óra segíti a rendszer üzemeltetését, Erdélyi Károly moderálja a híreket, jómagam pedig a programozást és szervezést intézem. Munkánk egy részét önkéntesen, ellenszolgáltatás nélkül végezzük, míg bizonyos projekteket (pl. névtár, protestáns honlap, Evangélikus Élet online, online hittan) országos egyházi támogatással fejlesztünk.

Bogdányi Gábor Internet Munkacsoport

Evangélikus Internet-címek Egyházunk honlapja: www.lutheran.hu www.evangelikus.hu A gyülekezetek honlapjai: church.lutheran.hu Evangélikus névtár: www.lutheran.hu/nevtar Evangélikus hírek: www.lutheran.hu/hirek Hírek beküldése e-mailben: hirek@lutheran.hu Evangélikus Élet: www.evelet.hu Protestáns honlap: protestans.lutheran.hu Luther élete: church.lutheran.hu/luther

Bogdányi Gábor


::Nyomtatható változat::

E számunk tartalma
Napról napra
Új nap - új kegyelem
Liturgikus sarok
Falak
Élő víz
"Szerelmi háromszög"
Egyházunk egy-két hete
Bonyhádi találkozás
Hittantanár-továbbképzés Sopronban
Evangélikus délután
Országos egyházi irodai kirándulás
Jelenits István - József Attiláról
A szuperszonikus repülés történetétől a nyelvtanítás hatékonyságáig
A keresztény nevelés kollégiumi lehetőségei
Keresztutak
Pro Christ
Keresztény nők ökumenikus világimanapja
Imanap a fővárosban
Jöjjetek, imádkozzatok!
Isten globalizációja
Krisztusért - ebben az évben is
Műholdas evangélizáció - hihetetlen?
Evangélikusok
Gömböcz György életútja
Az 1848-as forradalom egyik evangélikus résztvevője
Nem cél, hanem eszköz
A Biblia és a konferenciák mélyítették hitét
e-világ
A Béres Tokajt erősíti
Az evangélikus honlap
Egy dicső forradalaom emlékezete
Egyházak a háború ellen
Keresztény szemmel
Második parancsolat
A hét témája
Mire jó a pap?
Ezt is megértük!
A lelkész prédikál, a gyülekezet...?
Micsoda egy pap!
Közlemények, nyilatkozatok
A Magyarországi Evangélikus Egyház Országos Bíróságának közleménye
E heti Luther-idézet
Luther idézet
Kultúrkörök
Budapesti tavaszi Fesztivál 2003
A vasárnap igéje
Hátha mégis?
Oratio oecumenica
Oratio oecumenica
 
A lapról
Impresszum
Fórum
Kapcsolatok
Evangélikus portál
Déli Egyházkerület
Északi Egyházkerület
Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület
 


Evangélikus Egyház Online újságok Evangélikus Élet Archívum 2003 11 Az evangélikus honlap

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport, 2003–2017
© Luther Kiadó, Evangélikus Információs Szolgálat, 2015–2017
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster