EISZ
Evangélikus Információs Szolgálat
 
Luther Kiadó
Luther Kiadó
 
Rovatoló
Fundamentum
Élő víz
Egyházunk egy-két hete
Keresztutak
e-világ
Kultúrkörök
Keresztény szemmel
Nem mi írtuk...
A hét témája
Evangélikusok
EvÉlet - Lelki segély
A közelmúlt krónikája
Gyermekvár
Szószóró
evél&levél
Közlemények, nyilatkozatok
On-line plusz
E heti Luther-idézet
Útitárs
Presbiteri
 
Evangélikus Egyház - Online újságok - Evangélikus Élet - Archívum - 2003 - 11 - Egy dicső forradalaom emlékezete

e-világ

Hozzászólás a cikkhez

Egy dicső forradalaom emlékezete

1848. március 15. dicsőséges forradalmát elődeink a haza érdekében lobbantották lángra. S bár ez a láng a szabadságharc leverésével kihunyt, izzó parazsa megmaradt a lelkekben mind a mai napig.

Az elmúlt 155 évben sokféleképpen emlékeztek meg erről a napról: hol igaz szívvel, hol a mindennapok politikai szükségletei szerint. Babits Mihály 1923-ban azt írta korának Petőfi-ünnepségéről:

„Ünnepe vak ünnep, s a mái napoknak szük folyosóin a szavak úgy lobognak, mint az olcsó gyertyák.”

Majd így folytatja:

„Ki ünnepli Őt ma, mikor a vágy, a gond messze az Övétől, mint sastól a vakond, avagy gyáván bujik, s a bilincses ajak rab szavakat hadar? Csak a vak Megszokás, a süket Hivatal hozza koszoruit.” (Petőfi koszorúi)

Babits versének születése óta is eltelt 80 esztendő. Mi mindent éltünk át azóta? Hányféleképpen ünnepeltünk a Petőfi-szobor előtt? Március eszméit minden rendszer, minden párt igyekezett a maga céljainak megfelelően értékelni.

De 1848. március idusának csak egyetlen üzenete van: szeretni a hazát. Tiszta, önfeláldozó szeretettel!

Nézzünk a lelkünkbe! Hogyan ünnepelünk ma, 2003-ban? Rohanásaink szüneteiben, anyagi javaink gyarapítása során vagy szegénységünk mindennapi nehézségei között, aggódásaink és félelmeink közepette is álljunk meg egy percre!

Emlékezzünk a márciusi hősökre! Petőfire és társaira, akiknek a haza többet jelentett az életüknél. Ünnepeljünk igaz szívvel! Ahogy a lánglelkű megálmodta:

„Hol sírjaink domborulnak, Unokáink leborulnak, És áldó imádság mellett Mondják el szent neveinket.” Mi, kései utódok, mondjunk imádságot értük. És magunkért.

Lenhardtné Bertalan Emma


::Nyomtatható változat::

E számunk tartalma
Napról napra
Új nap - új kegyelem
Liturgikus sarok
Falak
Élő víz
"Szerelmi háromszög"
Egyházunk egy-két hete
Bonyhádi találkozás
Hittantanár-továbbképzés Sopronban
Evangélikus délután
Országos egyházi irodai kirándulás
Jelenits István - József Attiláról
A szuperszonikus repülés történetétől a nyelvtanítás hatékonyságáig
A keresztény nevelés kollégiumi lehetőségei
Keresztutak
Pro Christ
Keresztény nők ökumenikus világimanapja
Imanap a fővárosban
Jöjjetek, imádkozzatok!
Isten globalizációja
Krisztusért - ebben az évben is
Műholdas evangélizáció - hihetetlen?
Evangélikusok
Gömböcz György életútja
Az 1848-as forradalom egyik evangélikus résztvevője
Nem cél, hanem eszköz
A Biblia és a konferenciák mélyítették hitét
e-világ
A Béres Tokajt erősíti
Az evangélikus honlap
Egy dicső forradalaom emlékezete
Egyházak a háború ellen
Keresztény szemmel
Második parancsolat
A hét témája
Mire jó a pap?
Ezt is megértük!
A lelkész prédikál, a gyülekezet...?
Micsoda egy pap!
Közlemények, nyilatkozatok
A Magyarországi Evangélikus Egyház Országos Bíróságának közleménye
E heti Luther-idézet
Luther idézet
Kultúrkörök
Budapesti tavaszi Fesztivál 2003
A vasárnap igéje
Hátha mégis?
Oratio oecumenica
Oratio oecumenica
 
A lapról
Impresszum
Fórum
Kapcsolatok
Evangélikus portál
Déli Egyházkerület
Északi Egyházkerület
Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület
 


Evangélikus Egyház Online újságok Evangélikus Élet Archívum 2003 11 Egy dicső forradalaom emlékezete

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport, 2003–2017
© Luther Kiadó, Evangélikus Információs Szolgálat, 2015–2017
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster