EISZ
Evangélikus Információs Szolgálat
 
Luther Kiadó
Luther Kiadó
 
Rovatoló
Fundamentum
Élő víz
Egyházunk egy-két hete
Keresztutak
e-világ
Kultúrkörök
Keresztény szemmel
Nem mi írtuk...
A hét témája
Evangélikusok
EvÉlet - Lelki segély
A közelmúlt krónikája
Gyermekvár
Szószóró
evél&levél
Közlemények, nyilatkozatok
On-line plusz
E heti Luther-idézet
Útitárs
Presbiteri
 
Evangélikus Egyház - Online újságok - Evangélikus Élet - Archívum - 2003 - 11 - Ezt is megértük!

A hét témája

Hozzászólás a cikkhez

Ezt is megértük!

Sokféle életképet leírtam már lokálisnak nem tekintendő valóságunkból, s mindig úgy éreztem, hogy ezt vagy azt a helyzetet már nRibár Jánosem lehet felül- vagy alulmúlni. Nemrégiben lapunkban is beszámoltam egy meglepő keresztelési előkészítő-kísérletről. Az érintettek ugyanis visszautasították kérdésemet, amelyben tapintatosan a szülők és a keresztszülők hite, vallásossága iránt érdeklődtem, tekintettel a keresztelési liturgia első kérdésére (hisztek-e Istenben?). Azt mondták, semmi közöm sincs ahhoz, hogy ők hisznek-e vagy se, én csak kereszteljem meg a gyermeket, a többi nem rá tartozik. Majd zavaros fejtegetésbe kezdtek (pár percig tartott), hogy ők belül, a lelkükben mit éreznek, s nem az számít, hogy járnak-e templomba vagy sem stb. Mert attól, hogy valaki nem ül vasárnaponként ott az istentiszteleten, még lehet istenhívő, sőt a templomba járók is ilyen-olyan bűnös lelkek – fejtegették. Én csak kereszteljem meg a gyereket, a többit bízzam rájuk.

Vagy megszomorodott lélekkel arról is írtam már, hogy a keresztelés szentségét valakik a tyúkok levágásával kötötték össze. Ha már levágták a pipiket, hát legyen meg az a keresztelő…

Sőt a felülmúlhatatlannak látszó esetek közül az volt az egyik legérdekesebb, amikor egy egyetemet végzett fiatalember úgy érdeklődött a keresztség szentsége iránt, hogy miképpen lehet attól megszabadulni, ha mégsem tetszene neki. Gyakorta kerülünk nehéz helyzetbe, hiszen a keresztség szentsége nélkül szeretnének nem is kevesen templomi esküvőt, mert az „olyan ünnepélyes”. Ilyenkor a lelkészt az a gond feszíti, hogy a fiatalok „csak” önös érdekből keresztelkednek meg, mintegy az ünnepélyesség kényszerítő varázsa alatt. De akkor is mondani, tanítani, hirdetni kell az evangéliumot, hátha éppen ekkor akarja a Lélek a maga szentségesen szent művét elvégezni a hozzánk ilyen kéréssel betévedt testvérünk szívében.

A naiv lelkész Krisztus szeretetének ismeretében igyekszik nyitottan fordulni mindenki felé, és közben nem tudja, hogy mikor szórja a gyöngyöket illetéktelenek elé…

Már megértük azt is, hogy istentiszteleten, esküvőn, keresztelőn, sőt temetésen is csengett a mobiltelefon, és a hívott fél zavartalanul felvette a maroknyi jószágot, és még zavartalanabbul diskurált kedves hívójával. Egy jól öltözött, fess úr még fel is állt, s járkálva csevegett egy istentiszteleten kívüli keresztelés során. A szolgatárs mit is tehetett volna, ha rászól a telefonálóra? Csak veszít. Ám ha nem szól, az egyház veszíti el presztízsét (lám, egy keresztelés alatt nyugodtan lehet mobiltelefont használni, nem számít a szakrális hely sem).

De úgy, tűnik, az említett eseteket még lehet fokozni.

Feketébe öltözött fiatal házaspár érkezik hozzám, kíséretükben egy elegánsan öltözött hölgy, aki távoli rokonként és kísérőként mutatkozik be. Ülnek a szobámban a friss gyász csendes szomorúságával, és hozzákezdünk a beszélgetéshez. Nevek, adatok, rokoni összefüggések tisztázása következik, s egy megrázó élettörténet, amely önmagában véve is megható, megrendítő. Kérdezek, felelnek, reagálok, majd elkövetkezik az a pillanat, amikor töviről hegyire ismer-tetem a temetési liturgiát. Szokásom szerint pontosan, precízen, az első szótól az utolsóig, az elköszönésig felvázolom a temetés menetrendjét (a liturgia kifejezés idegen számukra). Amíg elmondom a tudnivalókat, tapintatosan figyelem az arcokat, hogy értik-e, amit mondok, hiszen a metakommunikáció hasznos tudomány. Most is megemlítem a három gyászoló előtt, hogy az ének után „Atya, Fiú, Szentlélek nevében” kezdődik a szertartás, zsoltárt olvasok, majd természetesen nevesítve elhangzik, hogy miért, illetve ki miatt vagyunk itt, és ekkor következik az igehirdetés.

Igehirdetés! A fiatalasszony zavartan, sőt rémülten néz rám, társai rezzenéstelen arccal. Érzem, valami nem stimmel, ezért – jobbat nem tudván – megkérdeztem: valami baj van? Valami zavarja? S a válasz: „Nem tudom, mi az az ige-micsoda.” Nem emlékszem, hogy a talajt éreztem-e kimenni a lábam alól, vagy inkább az égszakadás élménye járt át. Mondom, kérdezem: „Az igehirdetésre gondol?” Válasza megint egyszerű, komplikációmentes: „Én még ilyen szót nem is hallottam!” Mi az, hogy igehirdetés?! Átvillan az agyamon D. Rössler professzor Tübingenből, R. Bohren vastag és szellemiekben gazdag könyve vagy a „Hiszek az igehirdetésben” magyar nyelven is olvasható szakkönyv, valamint Groó professzor homiletikai előadásai… Ott ül velem szemben egy feketébe öltözött, meggyötört arcú fiatalasszony, aki láthatóan megrémült az „igehirdetés” szótól, én pedig keresem a szellemi koordináta-rendszert, amiben megszólalhatok. Mit is mondjak hirtelenjében?

S megkezdem, minél egyszerűbben, hogy arról vagy olyasmiről beszélek egy bibliai mondat (ige) alapján, hogy hiszünk Istenben, Jézus Krisztusban, bűnbocsánatban, örök életben, hívunk megtérésre, imádkozunk… „Ja, azt lehet” – feleli. Vajon mire gondolt, amikor az igehirdetés szótól megrémült? Nem igazán tudom. Talán csak a „hirdetés” kifejezés maradt meg benne, és attól félhetett, hogy a családi gondokat „kihirdetem” a nagy nyilvánosság előtt? Rémülete elmúlt, megnyugodott, de én azóta is megrendülve töprengek azon, hogy talán elérkezett az ideje egy vadonatúj teológiai munkának. Lehet, hogy el kellene kezdeni „aufs Maul gesehen” teológiai munkát folytatni – és nem másutt, mint a nyájban. Mert ezt is megértük: idegen szó lett „az igehirdetés”! Van, akinek ez teljesen ismeretlen kifejezés, s amikor hallja, nem érti, illetve amikor végre megérti, majdnem legyintve mondja: „ja, azt lehet”. Ja, azt a vallásos szöveget elmondhatja…

Lassan, de biztosan araszolunk a nullapont felé?

Lehet, hogy akad olyan ember, aki nem ismeri az „igehirdetés” szót. De aki érti a kifejezést, vajon érti-e az igehirdetést is? Márpedig lelkészi és egyházi szolgálatunknak ez a leglényegesebb pontja, hiszen örök életek múlhatnak rajta.

Ribár János


::Nyomtatható változat::

E számunk tartalma
Napról napra
Új nap - új kegyelem
Liturgikus sarok
Falak
Élő víz
"Szerelmi háromszög"
Egyházunk egy-két hete
Bonyhádi találkozás
Hittantanár-továbbképzés Sopronban
Evangélikus délután
Országos egyházi irodai kirándulás
Jelenits István - József Attiláról
A szuperszonikus repülés történetétől a nyelvtanítás hatékonyságáig
A keresztény nevelés kollégiumi lehetőségei
Keresztutak
Pro Christ
Keresztény nők ökumenikus világimanapja
Imanap a fővárosban
Jöjjetek, imádkozzatok!
Isten globalizációja
Krisztusért - ebben az évben is
Műholdas evangélizáció - hihetetlen?
Evangélikusok
Gömböcz György életútja
Az 1848-as forradalom egyik evangélikus résztvevője
Nem cél, hanem eszköz
A Biblia és a konferenciák mélyítették hitét
e-világ
A Béres Tokajt erősíti
Az evangélikus honlap
Egy dicső forradalaom emlékezete
Egyházak a háború ellen
Keresztény szemmel
Második parancsolat
A hét témája
Mire jó a pap?
Ezt is megértük!
A lelkész prédikál, a gyülekezet...?
Micsoda egy pap!
Közlemények, nyilatkozatok
A Magyarországi Evangélikus Egyház Országos Bíróságának közleménye
E heti Luther-idézet
Luther idézet
Kultúrkörök
Budapesti tavaszi Fesztivál 2003
A vasárnap igéje
Hátha mégis?
Oratio oecumenica
Oratio oecumenica
 
A lapról
Impresszum
Fórum
Kapcsolatok
Evangélikus portál
Déli Egyházkerület
Északi Egyházkerület
Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület
 


Evangélikus Egyház Online újságok Evangélikus Élet Archívum 2003 11 Ezt is megértük!

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport, 2003–2017
© Luther Kiadó, Evangélikus Információs Szolgálat, 2015–2017
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster