EISZ
Evangélikus Információs Szolgálat
 
Luther Kiadó
Luther Kiadó
 
Rovatoló
Fundamentum
Élő víz
Egyházunk egy-két hete
Keresztutak
e-világ
Kultúrkörök
Keresztény szemmel
Nem mi írtuk...
A hét témája
Evangélikusok
EvÉlet - Lelki segély
A közelmúlt krónikája
Gyermekvár
Szószóró
evél&levél
Közlemények, nyilatkozatok
On-line plusz
E heti Luther-idézet
Útitárs
Presbiteri
 
Evangélikus Egyház - Online újságok - Evangélikus Élet - Archívum - 2003 - 11 - Hátha mégis?

A vasárnap igéje

Böjt 2. vasárnapja (Reminiscere)

Hozzászólás a cikkhez

Hátha mégis?

Mt 12,15b-20

Máté evangélista Ézsaiás próféta könyvének 42. fejezetéből veszi azt az idézetet, amely arról szól, hogy a Messiás az Úr szolgájaként teljesíti küldetését. A szolga jelentése az Ószövetség eredeti nyelvén, a héberben igen közel áll a fiúéhoz, bár nem utal vérségi kötelékre. Olyan bizalmas szolgát jelölhet, akit a házban egyszerűen csak a fiúként emlegetnek.

Ez nem idegen az európai nyelvektől sem: például az angol boy szót fordíthatjuk egyszerűen fiúnak, ami – éppen így – jelölhet kifutót, bolti segédet vagy akár háziszolgát is. (A boyszolgálat jelentése is közismert.) A szolga szónak a fiút helyettesítő használatára pedig éppen a magyar nyelv kínál példát. Ma már régiesen hangzik, irodalmi emlékeinkből mégis ismert a fiúgyermek „kis szolgám”-ként való megszólítása, ami kedveskedő, bizalmaskodó fordulat volt a szülő részéről.

Az idézett prófécia tehát úgy beszél az Úr szolgájáról, hogy közben sejteni engedi: jóval többről is szó lesz még itt. Ő lesz az, akit az Isten háznépe Fiúként ismer majd, aki a bizalmas szolgákéhoz hasonló nagy önállóságot élvez, amikor küldetését végrehajtva érvényt szerez a törvénynek. Nem úgy jár el, mint Mózes, aki csak szolga volt, és a rábízott parancsolat legmélyebb értelmét maga sem értette, de nem is úgy, mint a föld királyai. Sem fenyegetéssel, sem erőszakkal nem fogja a törvény igazságát kikényszeríteni. Lesújtani sem fog a bűnösökre a törvény szigorával.

A példaként említett megrepedt nád az egykori ítélkezés mágikus eszköze. A halálraítélt életét a megrepedt nádszállal tekintették egynek, amelyet a bíró a kezében tartott. Az ítélet elhangzása után a nád két végét egymáshoz hajlította, mire az kettétört. Ez annak jele volt, hogy az ítélet végrehajtható. Ha a nádszál mégsem tört volna el, azt isteni jeladásnak tekintették volna annak érdekében, hogy az elítélt kegyelmet kapjon.

A füstölgő mécses olyasvalami, aminek léte céltalan. A mécses törvénye az, hogy világítson. Az ember törvénye pedig az, hogy betöltse Isten akaratát. Ahogy a füstölgő mécsest nem lehet többé világítóvá tenni, úgy nem lehet a törvényszegő embert sem rábírni Isten akaratának betöltésére. A Messiás mégis erre vállalkozik: úgy szerez érvényt a törvénynek, hogy a törvényszegőket a törvény betöltőivé teszi. Ezt mindenekelőtt azzal igyekszik elérni, hogy tanítást ad az Isten jóságáról és bűnbocsátó szeretetéről.

A prófécia folytatásában egyre nyilvánvalóbban rajzolódik ki a szenvedő Messiás képe. Azért vár rá sok szenvedés, mert a törvénynek nem ítélettel szerez érvényt. Emiatt rátámadnak a törvény őrei, és törvényszegéssel vádolják. Pontosan ezt teszik Jézussal a főpapok, az írástudók és a farizeusok is. Ítéletükkel ellene fordítják a törvény átkát, mert szerintük törvényszegést követett el, amikor Isten jóságával vigasztalt nyilvánvaló bűnösöket. Nem értették meg, hogy – Jézus szerint – éppen az a törvényszegők utolsó esélye, ha megtapasztalják Isten irántuk való jóindulatát és szeretetét. Ezt az esélyt adta meg Jézus – élete feláldozása árán – mindenkinek. Annak reményében tette mindezt, hogy az ítéletet érdemlő, megrepedt nádszál életű bűnös hátha mégis megmenekül, hátha mégis életben marad.

Ez a hátha mégis alapú gondolkodás nem csupán Jézus sajátja, hanem maga Isten cselekszik így. Ám akik a törvény őrének képzelik magukat, ezen mindig megbotránkoznak. Isten nevében, Istenre hivatkozva elveszik másoktól a hátha mégis esélyét! A mai vasárnap ezért kínos kérdéssel szembesít: nem tartozol-e te is azok közé, akiket az Isten másokhoz való jósága botránkoztat? Nem úgy méregetsz-e embereket, hogy ők már úgysem változhatnak, úgysem térhetnek meg?! Ne feledd, hogy Isten logikája soha nem a már úgysem lehet, hanem mindig a hátha mégis! Erről szól az egész evangélium! Jézus érted is elment meghalni a Golgotára, mert – bár tudta, hogy ez szinte lehetetlen – remélte, hogy a keresztje alatt hátha mégis visszatalálsz Istenhez. Hátha mégis kikel szívedben az ige magvetése! Ki tudja, talán még a te szívedben is termést hoz az aratás napjáig. Úgy legyen.

IMÁDKOZZUNK!

Úr Jézus Krisztus! Köszönjük, hogy életedet értünk is váltságul adtad, és köszönjük, hogy még mindig reménységgel tekintesz ránk: hátha mégis hinni fogunk benned, hátha mégis átadjuk neked egész életünket, hátha mégis követőid leszünk. Könyörülj rajtunk! Eleveníts meg minket Lelkeddel, hogy halálod ára kárba ne vesszen rajtunk! Ámen.

Véghelyi Antal


::Nyomtatható változat::

E számunk tartalma
Napról napra
Új nap - új kegyelem
Liturgikus sarok
Falak
Élő víz
"Szerelmi háromszög"
Egyházunk egy-két hete
Bonyhádi találkozás
Hittantanár-továbbképzés Sopronban
Evangélikus délután
Országos egyházi irodai kirándulás
Jelenits István - József Attiláról
A szuperszonikus repülés történetétől a nyelvtanítás hatékonyságáig
A keresztény nevelés kollégiumi lehetőségei
Keresztutak
Pro Christ
Keresztény nők ökumenikus világimanapja
Imanap a fővárosban
Jöjjetek, imádkozzatok!
Isten globalizációja
Krisztusért - ebben az évben is
Műholdas evangélizáció - hihetetlen?
Evangélikusok
Gömböcz György életútja
Az 1848-as forradalom egyik evangélikus résztvevője
Nem cél, hanem eszköz
A Biblia és a konferenciák mélyítették hitét
e-világ
A Béres Tokajt erősíti
Az evangélikus honlap
Egy dicső forradalaom emlékezete
Egyházak a háború ellen
Keresztény szemmel
Második parancsolat
A hét témája
Mire jó a pap?
Ezt is megértük!
A lelkész prédikál, a gyülekezet...?
Micsoda egy pap!
Közlemények, nyilatkozatok
A Magyarországi Evangélikus Egyház Országos Bíróságának közleménye
E heti Luther-idézet
Luther idézet
Kultúrkörök
Budapesti tavaszi Fesztivál 2003
A vasárnap igéje
Hátha mégis?
Oratio oecumenica
Oratio oecumenica
 
A lapról
Impresszum
Fórum
Kapcsolatok
Evangélikus portál
Déli Egyházkerület
Északi Egyházkerület
Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület
 


Evangélikus Egyház Online újságok Evangélikus Élet Archívum 2003 11 Hátha mégis?

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport, 2003–2017
© Luther Kiadó, Evangélikus Információs Szolgálat, 2015–2017
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster