EISZ
Evangélikus Információs Szolgálat
 
Luther Kiadó
Luther Kiadó
 
Rovatoló
Fundamentum
Élő víz
Egyházunk egy-két hete
Keresztutak
e-világ
Kultúrkörök
Keresztény szemmel
Nem mi írtuk...
A hét témája
Evangélikusok
EvÉlet - Lelki segély
A közelmúlt krónikája
Gyermekvár
Szószóró
evél&levél
Közlemények, nyilatkozatok
On-line plusz
E heti Luther-idézet
Útitárs
Presbiteri
 
Evangélikus Egyház - Online újságok - Evangélikus Élet - Archívum - 2003 - 11 - Egyházak a háború ellen

e-világ

Hozzászólás a cikkhez

Egyházak a háború ellen

Az Egyházak Világtanácsa (EVT) – az Európai Egyházak Konferenciájával (EEK), az USA Keresztyén Egyházai Nemzeti Tanácsával és a Közel-keleti Egyházak Tanácsával együtt – találkozóra hívta az egyházak felelős vezetőit. Az eszmecserére – a Német Protestáns Egyház (EKD) vendéglátásával – 2003. február 5-én került sor Berlinben, ahol a résztvevők az alábbi nyilatkozatot fogadták el:

  1. Európai egyházi vezetőkként – megbeszéléseket folytatva az Amerikai Egyesült Államok és a Közel-Kelet egyházainak tanácsaival – mélységesen aggódunk amiatt, hogy az USA és néhány európai kormány folyamatosan katonai akciókat követel Irak ellen. A hit embereiként a felebarát iránti szeretet arra ösztönöz minket, hogy ellenálljunk a háborúnak, és keressük a konfliktus békés megoldását. Mint egyházak imádkozunk a békéért és a szabadságért, az igazságosságért és a biztonságért az Irakban és a Közel-Keleten élő minden ember számára. Az ilyen imádság arra kötelez minket, hogy a béke eszközei legyünk.
  2. Sajnáljuk, hogy a világ leghatalmasabb nemzetei a háborút ismét a külpolitika elfogadható eszközének tekintik. Ez a félelem, fenyegetés és bizonytalanság nemzetközi légkörét teremti meg.
  3. Nem tudjuk elfogadni azokat a célokat, amelyeket ezek a kormányok – különösen is az Amerikai Egyesült Államok – egy Irak elleni háború indokául felhoznak. A megelőző háborús támadás, mely egy szuverén állam kormányának megdöntésére irányul, az ENSZ alapokmányának megsértése. Arra kérjük a Biztonsági Tanácsot, ragaszkodjék az ENSZ alapokmányához, amely a katonai erőszak megengedhető alkalmazását szűkre szabja, és kerülje el, hogy a nemzetközi konfliktusok megoldásában negatív példát szolgáltatva az erőszakos megoldásoknak enged teret.
  4. Hisszük, hogy a katonai erő nem megfelelő eszköz az iraki tömegpusztító fegyverek leszerelésének érdekében. Ragaszkodunk ahhoz, hogy az ENSZ-fegyverzet-ellenőrök gondosan megtervezett intézkedéseihez elegendő időt hagyjanak, hogy munkájukat befejezhessék.
  5. Az ENSZ minden tagállamának a kötelező ENSZ-határozatokhoz kell tartania magát, és a konfliktusokat békés eszközökkel kell megoldania. Irak sem lehet kivétel. Arra kérjük Irak kormányát, pusztítsa el valamennyi tömegpusztító fegyverét, és hagyjon fel az ezzel kapcsolatos kutatással, illetve termeléssel. Iraknak minden tekintetben együtt kell működnie az ENSZ-ellenőrökkel, és minden polgára számára garantálnia kell a polgári, a politikai, a gazdasági, a szociális és a kulturális emberi jogok teljes elismerését. Az iraki állampolgárokban fel kell ébreszteni a reményt, hogy a diktatúra és a háború helyett van más megoldás. 6. Egy háború elfogadhatatlan következményekkel járna a térségben élők számára. Többek között elszakadna gyökereitől a lakosság nagy része, összeomlanának az állami funkciók, polgárháború veszélye fenyegetne, és destabilizálódna az egész régió. Iraki gyermekek szenvedése és irakiak százezreinek fölösleges halála – mely az elmúlt tizenkét év szankcióinak a következménye – súlyos teherként nehezedik a szívünkre. A jelenlegi helyzetben nyomatékosan megerősítjük a régóta érvényes humanitárius elvet, hogy a szükségben levő emberek elérését feltétlenül biztosítani kell.
  6. Óvunk ezenkívül mindazoktól a szociális, kulturális és vallási, valamint diplomáciai hatásoktól is, amelyek hosszú távú következményei lehetnek egy ilyen háborúnak. Ha még több olajat öntenek az erőszak tüzére, amely a régiót már amúgy is pusztítja, az csak tovább szítja a gyűlöletet, szélsőséges ideológiákat táplál, illetve további globális instabilitást és bizonytalanságot szül. Nekünk, Európa egyházi vezetőinek erkölcsi és pasztorális kötelességünk, hogy országainkban szembeszálljunk az idegengyűlölettel, s hogy megszüntessük a muzulmán világban élő embereknek azon félelmét, mely szerint az úgynevezett nyugati kereszténység szembefordul a kultúrájukkal, a vallásukkal és értékeikkel. Keresnünk kell az együttműködést a béke, az igazságosság és az emberi méltóság érdekében.
  7. Minden kormány, különösen is a Biztonsági Tanács tagjai felelősek azért, hogy ezt a kérdést a maga teljességében végiggondolják. Még nem merítettek ki az összes békés és diplomáciai eszközt, hogy Irakot rákényszerítsék az ENSZ Biztonsági Tanácsa határozatainak betartására.
  8. Lelki kötelességünk, amely Istennek az egész emberiség iránti szeretetén alapul, hogy ellenezzük az iraki háborút. Ezzel az üzenettel a szolidaritás és támogatás jelét küldjük az Irakban, a Közel-Keleten és az Amerikában élő egyházak felé. Imádkozunk, hogy Isten olyan döntések meghozatalára vezesse a felelősöket, amelyek gondos megfontoláson, erkölcsi elveken és magas jogi mércéken nyugszanak. Minden egyházat hívunk, hogy csatlakozzék hozzánk ebben a tanúságtételben, hogy imádkozzék a konfliktus békés megoldásáért, és bátorítson minden embert az ennek eléréséért folytatott küzdelemben.

A nyilatkozat aláírói

Manfred Kock, az Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) elnöke Rolf Koppe püspök, az EKD külügyi hivatala Konrad Raiser, az Egyházak Világtanácsa főtitkára Keith Clements, az Európai Egyházak Konferenciájának főtitkára Walter Klaiber püspök, a Németországi Keresztyén Egyházak Munkaközösségének elnöke Jean-Arnold de Clermont, a Franciaországi Protestáns Egyházszövetség elnöke Herwig Sturm, az Ausztriai Evangélikus Egyház püspöke Thomas Wipf, a Svájci Protestáns Egyházszövetség elnöke Jonas Jonsson püspök, svédországi evangélikus egyház Trond Bakkevig esperes, norvégiai evangélikus egyház Jukka Parma érsek, finnországi evangélikus egyház Karsten Nissen püspök, dániai evangélikus egyház Alison Elliot, Skócia egyháza Arie W. van der Plas elnök, holland református egyház Feofan érsek, orosz ortodox egyház Athanasius, Achaja püspök, görög ortodox egyház Nuhad Daoud Tomeh lelkész, a Közel-keleti Egyházak Tanácsának főtitkára Bob Edgar, az USA Keresztyén Egyházai Nemzeti Tanácsának főtitkára James Winkler, az egyesült metodista egyház (USA) főtitkára Rebecca Larson, igazgató, amerikai evangélikus egyház (USA)

(Forrás: http://www.evang.at. Reuss András fordítása)


::Nyomtatható változat::

E számunk tartalma
Napról napra
Új nap - új kegyelem
Liturgikus sarok
Falak
Élő víz
"Szerelmi háromszög"
Egyházunk egy-két hete
Bonyhádi találkozás
Hittantanár-továbbképzés Sopronban
Evangélikus délután
Országos egyházi irodai kirándulás
Jelenits István - József Attiláról
A szuperszonikus repülés történetétől a nyelvtanítás hatékonyságáig
A keresztény nevelés kollégiumi lehetőségei
Keresztutak
Pro Christ
Keresztény nők ökumenikus világimanapja
Imanap a fővárosban
Jöjjetek, imádkozzatok!
Isten globalizációja
Krisztusért - ebben az évben is
Műholdas evangélizáció - hihetetlen?
Evangélikusok
Gömböcz György életútja
Az 1848-as forradalom egyik evangélikus résztvevője
Nem cél, hanem eszköz
A Biblia és a konferenciák mélyítették hitét
e-világ
A Béres Tokajt erősíti
Az evangélikus honlap
Egy dicső forradalaom emlékezete
Egyházak a háború ellen
Keresztény szemmel
Második parancsolat
A hét témája
Mire jó a pap?
Ezt is megértük!
A lelkész prédikál, a gyülekezet...?
Micsoda egy pap!
Közlemények, nyilatkozatok
A Magyarországi Evangélikus Egyház Országos Bíróságának közleménye
E heti Luther-idézet
Luther idézet
Kultúrkörök
Budapesti tavaszi Fesztivál 2003
A vasárnap igéje
Hátha mégis?
Oratio oecumenica
Oratio oecumenica
 
A lapról
Impresszum
Fórum
Kapcsolatok
Evangélikus portál
Déli Egyházkerület
Északi Egyházkerület
Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület
 


Evangélikus Egyház Online újságok Evangélikus Élet Archívum 2003 11 Egyházak a háború ellen

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport, 2003–2017
© Luther Kiadó, Evangélikus Információs Szolgálat, 2015–2017
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster