EISZ
Evangélikus Információs Szolgálat
 
Luther Kiadó
Luther Kiadó
 
Rovatoló
Fundamentum
Élő víz
Egyházunk egy-két hete
Keresztutak
e-világ
Kultúrkörök
Keresztény szemmel
Nem mi írtuk...
A hét témája
Evangélikusok
EvÉlet - Lelki segély
A közelmúlt krónikája
Gyermekvár
Szószóró
evél&levél
Közlemények, nyilatkozatok
On-line plusz
E heti Luther-idézet
Útitárs
Presbiteri
 
Evangélikus Egyház - Online újságok - Evangélikus Élet - Archívum - 2003 - 11 - Gömböcz György életútja

Evangélikusok

Csánigtól Montrealig

Hozzászólás a cikkhez

Gömböcz György életútja

A közelmúltban a Vas megyei Csánigon jártam, a Répcelak-csánigi Evangélikus Egyházközség rendezvényén, melyen az Evangélikus Missziói Központ – Gáncs Péter lelkész részvételével – filmvetítéssel egybekötött előadást tartott missziói munkájáról.

Itt, a helyszínen ismét eszembe jutott a Csánigon nevelkedett Gömböcz Gyuri, aki 1950-ben konfirmált Répcelakon. Tanárnő feleségemmel (aki 1952-ben Répcelakon tanította őt) tavaly augusztus– szeptemberében Kanadában jártunk, és meghívására néhány napot takaros montreali házában tölthettünk. Ekkor rajzolódott ki – szerénységen alapuló – életútja.

Gömböcz Gyuri – evangélikus szülők gyermekeként – 1937. december 28-án született a Vas megyei Csöngén. Itt járta ki az elemi iskola három osztályát is. Ezután a földműves szülőkkel Csánigra került, így az elemit, illetve az általános iskolát negyediktől nyolcadikig Répce- lakon (az evangélikus iskola államosítása után), a Körzeti Általános Iskolában végezte. (Édesapám, néhai Gőcze István 1920-tól volt itt kántortanító, igazgató-tanító, körzeti iskolaigazgató, egészen haláláig, 1956. október 3-ig.)

Az általános iskola elvégzése után Gyuri odahaza a mezőgazdaságban, majd a termelőszövetkezetben dolgozott 19 éves koráig. 1956. november 11-én elhagyta az országot, és nekivágott a nagyvilágnak. Ausztriai és olaszországi tartózkodása után 1957 májusában Le Havre-ban hajóra szállt, és megérkezett Kanadába, „az ígéret földjére”. Montrealba került, és azonnal kapott munkát.

Nagy karriert futott be. 39 évi szolgálat után korkedvezménnyel mehetett nyugdíjba, Montreal legnagyobb angol kórházának igazgatóhelyetteseként. Segédmunkásként kezdte, a betegeket tologatta, de azonnal beiratkozott egy esti angol nyelvtanfolyamra. Ezután az ápolóképző iskola következett. Ennek köszönhetően először segédápolói, majd ápolói beosztásban dolgozott. Miután leérettségizett, azonnal felsőfokú tanulmányokba kezdett a Montreali Egyetem általános karán. (Egy évet nappalin, a többit estin, munka mellett végezte.) 1973-ban szerzett diplomát. Ekkor nevezték ki igazgatóhelyettesnek, melynek keretén belül a kórház gazdasági ügyeit intézte. Ezt követően még szakirányú továbbképzésre járt.

Kanadában vasi mentalitása révén érvényesült. Életútjáról azt vallja: Józanul, fegyelmezetten kell élni, szorgalmasan dolgozni, sokat tanulni, imádkozni, ezáltal – Isten kegyelméből – meglesz az eredmény. 18 év szorgalmas tanulás és kemény munka mellett így lehetett elismert vezető Montrealban.

A szülei már elhunytak, de most is gyakran jár haza Csánigra, a szülői házba, a rokonsághoz. A répcelak-csánigi gyülekezettel nagyon jó a kapcsolata. Verasztó János lelkészt itt-tartózkodásai során mindig meglátogatja, és – jó hívőként – szívesen jár el a templomba. Azért is tiszteli és becsüli a gyülekezetet, amiért a fiatalságot ilyen szépen összefogja. Montreali magyarként is vallja: Erős vár a mi Istenünk!

Gőcze Tibor


::Nyomtatható változat::

E számunk tartalma
Napról napra
Új nap - új kegyelem
Liturgikus sarok
Falak
Élő víz
"Szerelmi háromszög"
Egyházunk egy-két hete
Bonyhádi találkozás
Hittantanár-továbbképzés Sopronban
Evangélikus délután
Országos egyházi irodai kirándulás
Jelenits István - József Attiláról
A szuperszonikus repülés történetétől a nyelvtanítás hatékonyságáig
A keresztény nevelés kollégiumi lehetőségei
Keresztutak
Pro Christ
Keresztény nők ökumenikus világimanapja
Imanap a fővárosban
Jöjjetek, imádkozzatok!
Isten globalizációja
Krisztusért - ebben az évben is
Műholdas evangélizáció - hihetetlen?
Evangélikusok
Gömböcz György életútja
Az 1848-as forradalom egyik evangélikus résztvevője
Nem cél, hanem eszköz
A Biblia és a konferenciák mélyítették hitét
e-világ
A Béres Tokajt erősíti
Az evangélikus honlap
Egy dicső forradalaom emlékezete
Egyházak a háború ellen
Keresztény szemmel
Második parancsolat
A hét témája
Mire jó a pap?
Ezt is megértük!
A lelkész prédikál, a gyülekezet...?
Micsoda egy pap!
Közlemények, nyilatkozatok
A Magyarországi Evangélikus Egyház Országos Bíróságának közleménye
E heti Luther-idézet
Luther idézet
Kultúrkörök
Budapesti tavaszi Fesztivál 2003
A vasárnap igéje
Hátha mégis?
Oratio oecumenica
Oratio oecumenica
 
A lapról
Impresszum
Fórum
Kapcsolatok
Evangélikus portál
Déli Egyházkerület
Északi Egyházkerület
Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület
 


Evangélikus Egyház Online újságok Evangélikus Élet Archívum 2003 11 Gömböcz György életútja

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport, 2003–2017
© Luther Kiadó, Evangélikus Információs Szolgálat, 2015–2017
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster