EISZ
Evangélikus Információs Szolgálat
 
Luther Kiadó
Luther Kiadó
 
Rovatoló
Fundamentum
Élő víz
Egyházunk egy-két hete
Keresztutak
e-világ
Kultúrkörök
Keresztény szemmel
Nem mi írtuk...
A hét témája
Evangélikusok
EvÉlet - Lelki segély
A közelmúlt krónikája
Gyermekvár
Szószóró
evél&levél
Közlemények, nyilatkozatok
On-line plusz
E heti Luther-idézet
Útitárs
Presbiteri
 

Evangélikus Egyház - Online újságok - Evangélikus Élet - Archívum - 2005 - 43

43. szám – 2005/10/23

   Szentháromság ünnep után 22. vasárnap

Napról napra

Új nap – új kegyelem

Vasárnap
Ne tervezzetek egymás ellen magatokban semmi rosszat! Zak 7,10 (Kol 3,14; Mt 18,21–35; Fil 1,3–11; Zsolt 20) A tervezés alapjában véve pozitív tartalommal bíró szó. Egy mérnök lenyűgözően ... >>

Liturgikus sarok

Tartalomjegyzék
Ne rémüljön meg a kedves olvasó a címtől: az alábbiakban nem a készülő Evangélikus istentisztelet – Liturgikus könyv tartalomjegyzékét olvashatja – bár nagyon tanulságos lenne… A kötet megjelenése előtti visszaszámlálás mai írásában arról tájékoztatom testvéreimet, mi minden található a vaskos könyvben. >>

Élő víz

A számon kérő Isten
Pedagógusok vitatkoznak: kell-e osztályozni, buktatni… A diákok álmodoznak: milyen jó lenne egy olyan iskola, ahol nincs felelés, osztályzás… De Isten világában erről nem lehet vita. Itt egyértelmű – Mt 18 szerint –, hogy a Király számot akar vetni. „Nincs Isten!” – mondja a bolond a 14. zsoltár 1. versében. És ez sokaknak tetszik, mert ha nincs Isten, akkor úgy élhetek, ahogy akarok. Nincs felelősség, ismeretlen dolog a hűség. Nincs számonkérés. „Ez az én életem. Azt teszek vele, amit akarok. Senki nem szólhat és ne is szóljon bele!” – mondják. >>

Heti útravaló
Nálad van a bocsánat, ezért félnek téged. (Zsolt 130,4) >>

Egyházunk egy-két hete

„Luther-rózsa-füzér”
Egy-egy kerámia Luther-rózsa szentelésével ünnepelte meg október 16-án a Kissomlyói Evangélikus Egyházközség, hogy a közelmúltban mind a négy fíliájában befejeződött valamely gyülekezeti épületének a renoválása. A viharos erejű szélben Gyarmati István espereshelyettes és Cserági István helyi lelkész vezetésével indult rendhagyó „zarándoklatra” egy lelkes hitvalló csoport… >>

Tamás-mise Budavárban
Talán nincs még egy olyan rendszeres istentiszteleti alkalom a Tamás-misén kívül, amelyen a szolgálattevők száma eléri a negyvenet. A fővárosban első ízben az idén pünkösdkor rendeztek Tamás-misét a Deák téri evangélikus templomban; most, október 16-án a budavári evangélikus templom várta a kételkedő-kereső embereket este fél hattól gyónásra, hat órától pedig az istentiszteletre. >>

Az első lelkésziktatás Piliscsabán
A lutheri reformáció már a 16. században elérte Pest-Budát, de evangélikus eleink a főváros budai oldalán először a 19. század utolsó évtizedében gyűlhettek össze saját, azóta is vasárnapról vasárnapra megtelő templomukban a budai Várban. Egy évszázad leforgása alatt tizenegy gyülekezet született, melynek legifjabb tagja a közelmúltban megalakult Piliscsabai Evangélikus Egyházközség. A közösség első lelkészét, Kézdy Pétert október 15-én Bence Imre, a Budai Egyházmegye esperese iktatta be. >>

Új közösségi ház – gyarapodó falu
A nemescsói artikuláris műemlék templom állapota az utóbbi évtizedekben súlyosan megromlott, ezért 1999-ben már halaszthatatlanná vált a renoválása. Megújítása idején több segédlelkész is szolgált a gyülekezetben, akik hamarosan továbbálltak. 2002 nyarán Kalincsák Balázs és felesége, Varga Katalin idekerülésével csillant meg a remény, hogy nemcsak a templomrenoválás fejeződhet be, hanem újra parókus lelkészei is lehetnek az Alpokalján fekvő Nemescsó–Meszlen–Acsád–Kőszegdoroszlói Társult Egyházközségnek. 2003-ban befejezték a templom felújítását, de a fiatal lelkész házaspár újabb kihívással találta magát szembe. >>

Megújuló lelki kövek
A rádi evangélikus templom rendkívül leromlott állapotáról 1995 óta készültek a szakértői felmérések. A teljes lebontástól a felújítás lehetőségéig több, egymásnak ellentmondó szakvélemény is született. Miközben szakemberek, statikusok, geológusok keresték a megoldást, a rádiak a sok bizonytalanság ellenére elhatározták, hogy belevágnak a templomfelújítás eleinte kilátástalannak tűnő feladatába. Elszántságukat és kitartásukat teljes siker koronázta: D. Szebik Imre püspök október 16-án hálaadó ünnepi istentisztelet keretében szentelhette fel az újjáépített rádi templomot. A szentelés szolgálatában Detre János esperes és ifj. Detre János, a gyülekezet lelkésze segédkezett. >>

Az elhurcoltak reménysége
Szomorú és megalázó eseményre emlékezett a hartai evangélikus gyülekezet október 16-án, vasárnap: 1945-ben a nagyközség német (sváb) nemzetiségű lakosságából több száz civilt hurcoltak el málenkij robotra a Szovjetunióba. Az istentiszteleten Gáncs Péter, a Déli Evangélikus Egyházkerület püspöke szolgált Mk 9,14–29 alapján. Az alkalmon jelen volt Szemerei Zoltán kerületi felügyelő is. >>

„Az egyháznak csak Jézus a fundámentoma”
Öt tételben hallhattak továbbgondolásra késztető előadásokat a mai egyházunk ügyéért felelősséget érző, benne szolgáló presbiterek és más gyülekezeti munkások október 15-én, szombaton Piliscsabán. Immár ötéves gyakorlat ez a tematikus presbiteri hétvége így október derekán a Béthel Missziói Otthonban. Ez alkalommal Győrtől Nyíregyházáig az ország számos részéből érkeztek laikus hittestvérek, hogy aktuális üzeneteket hordozó, személyes hangvételű gondolatokat hallgassanak és vitassanak meg közösen valóban „húsba vágó” kérdésekről. Az előadók az Evangélikusok Közössége az Evangéliumért (EKE) szolgálattevői, illetve felkért lelkészek voltak. Lapozzunk bele a megvitatott tételekbe a teljesség igénye nélkül – a nyitott kérdések az olvasó válaszaira várnak… >>

Keresztutak

Debreceni meghívók
A Református Közéleti és Kulturális Központ és a Tiszántúli Református Egyházkerület közös szervezésében háromnapos kulturális fesztivál színhelye lesz október 28–30. között a hazai protestantizmus alföldi fellegvára, Debrecen városa. A rendezvénysorozat célja, hogy rávilágítson: hitünk és ebből fakadó szellemiségünk megtermékenyítő módon van jelen az élet legkülönbözőbb területein – a protestáns kultúra a magyar kultúra és közélet szerves része. >>

Női konferencia
„Népünk erkölcsileg lesüllyedt állapotát figyelve, a keresztény házasságok felbomlását döbbenten tapasztalva szükségesnek érezzük egy ilyen alkalom megszervezését” – magyarázzák levelükben azok a debreceni asszonyok, akik november 12–13-án felekezetközi konferenciára invitálják a különböző egyházakhoz tartozó nőket. De milyen együttlétre is kaptunk meghívást – mi, evangélikusok is – Debrecenbe? >>

Szabadságban, de hogyan?
Az ajkai Kaszinó már régóta nem a főúri kártyapartik kedvenc színhelye, s a betérő vendég rulettasztalokat sem talál a nagyteremben, mert 2005-ben csupán a név utal az egykori nemesi szórakozóhelyre. Az épület azonban kiválóan alkalmas kulturális és egyéb városi rendezvények lebonyolítására, sőt olykor egyházi programok is helyet kapnak benne. Október 15-én missziói nap miatt nyílt meg a kaszinó ajtaja, s közel kétszázan mozdultak meg a hívás hallatán – helybeliek és a környező települések lakói, egy-egy keresztény felekezet hívei és érdeklődők egyaránt. >>

Nem csak tanácskoztak
A Repülőtéri Lelkészek Nemzetközi Szövetsége – International Association of Civil Aviation Chaplains (IACAC) – szeptember 19. és 23. között Manchesterben rendezte meg ez évi konferenciáját. A tanácskozáson százhúsz ország százhetven repülőtéri lelkésze volt jelen. A résztvevőknek hazaindulásuk előtt néhány órával alkalmuk nyílt éles helyzetben gyakorolni a hivatásukat… >>

Akik „átimádkoznak” a kínai nagy falon
Sokszínűség az egységben címmel Rómában, a bencés rendi Sant’ Anselmo kolostorban tartották szeptember 16–20. között az 5. európai Kína-konferenciát. Az ökumenikus tanácskozást római katolikus és protestáns mozgalmak közösen szervezték a Szentszék és az Egyházak Világtanácsa (EVT) támogatásával. A tanácskozáson hazánkat dr. Tóth Károly nyugalmazott református püspök képviselte. Az Ökumenikus Tanulmányi Központ elnökét a Magyarországon kevéssé ismert kínai kereszténység gyökereiről, mai helyzetéről és a szimpóziumról kérdeztük. >>

Médiakonzultáció
Az Európai Kisebbségi Evangélikus Egyházak Kommunikációs Bizottsága (KALME) október 12. és 14. között médiakonzultációt szervezett az ukrajnai Odesszában. >>

Evangélikusok

A „genfi zsoltáros”
A kelenföldi vesperás istentiszteleteken minden vasárnap este elhangzik egy-egy genfi zsoltár. E zsoltárátiratok szerzője Théodore de Beze – magyarul Béza Tódor vagy Tivadar – reformátor, Kálvin munkatársa. Az alábbi néhány sorral halálának négyszázadik évfordulója alkalmából emlékezünk meg róla. >>

e-világ

Misszió a világhálón Rákoskeresztúrról
A Komárom városában élő „Jókainé uram” minden eszközt bevetett, hogy megakadályozza fia, Jókai Mór és Laborfalvi Róza házasságkötését. Az ifjú pár a boldogító igent Rákoscsabán mondta ki. A fiatalok jól mérték fel a helyzetet: a Pesttől húsz kilométerre fekvő falu félreeső hely volt, Jókainé nem értesült fia esküvőjéről. Az egykori Rákos menti falvak ma Budapest XVII. kerületét alkotják. Jóllehet a főváros központja ma vasúttal és BKV-busszal is elérhető, e településrészek helyzete nem sokat változott a nevezetes házasságkötés óta. >>

Keresztény szemmel

Negyvenkilenc év után
Különböző szervezetekben, intézményekben már most sok szó esik a jövő esztendőről: 2006-ban lesz a magyar forradalom ötvenéves emléknapja. Érthető a méltó ünneplésre való törekvés. Ennyiben jó az idei készülődés: talán segít abban, hogy jövőre valóban arról szóljanak a megemlékezések, ami történt, és nem arról, amit a mai politikai érdekek diktálnának… >>

Hol lakik az Isten?
Mostanában többször eszembe jutott egy kedves, nevettető eset. Évekkel ezelőtt konfirmációra készültünk. A tanulnivaló egyik mondata így állt a gyerekek jegyzetében: „Isten nem kőből épült templomokban lakik. A te szíved is temploma lehet!” Az egyik lelkes ifjú jól bevágta a mondatot, de a feleletén mégis többen nevetni kezdtek. Ugyanis így mondta: „Isten nem kőből épült.” Majd egy kis szünet után: „Templomokban lakik…” >>

A hét témája

Dél-Korea példája
Nem is olyan régen, 1950-től 1953-ig szörnyű testvérháború pusztított a Koreai-félszigeten. A 38. szélességi foktól délre eső „országrész” azonban mára mégis a műszaki fejlődés legmagasabb csúcsaira jutott. Dél-Korea, ez a hazánk területénél alig nagyobb ország – a maga negyvenmilliónyi lakosával – általános jólétnek örvend. Bámulatosan gyors gazdasági fejlődése kivívta az egész világ elismerését, a szakirodalomnak újra és újra témája a „koreai csoda”. A közelmúltban, amikor egy nemzetközi tudományközi nőkongresszusra hívtak meg előadást tartani Szöulba, eszperantista vendéglátóim segítségével természetesen magam is igyekeztem minél többet felfedezni és megérteni Korea titkaiból. >>

evél&levél

A diakóniai teológia közelmúltja és a jövő teológiája a magyar evangélikusságban
Ebben a témában tartotta idei teológiai konferenciáját Piliscsabán szeptember 1–3. között a Külföldön Élő Magyar Evangélikus Lelkigondozók Munkaközössége (KÉMELM). A májusban kiküldött értesítő és meghívó így jelölte a konferencia célját (Szó szerinti idézet – A szerk.): „A KÉMELM részéről a diakóniai teológia olyan értelmű lezárása, hogy a nyár végén megjelenő Vajta Vilmos – a témával kapcsolatos – könyvének magyar fordítása révén, ill. annak tartalmi hátterével teológiai összegezést nyújtsunk a KÉMELM, illetve az általunk felkért előadókkal.” Ugyanakkor kerestünk alkalmat arra is, hogy testvéri közösségünk első elnökének, Vajta Vilmosnak a nemzetközi és magyar jelentőségéről szóljunk. >>

Válasz a Pátkai-levélre
Köszönöm Pátkai Róbert összegzését. Cikkemben a Lutherische Monatsheftében megjelent interjúra hivatkoztam. Természetesen vállalom a Lelkipásztorban közölt interjút is. >>

E heti Luther-idézet

Luther-idézet
„A keresztyén ember akkor irgalmas, ha nem keresi csak a maga hasznát, hanem nyitott szemmel járva szerte, egyformán néz mindenkire, barátra, ellenségre, ahogy mennyei Atyánk cselekszik. Ahol ez az irgalmasság nincs meg, ott hit sincsen.” >>

Kultúrkörök

A szakrális határán
A magyar festészet napját 2002 óta október 18-án tartják, Szent Lukácsnak, a festők védőszentjének az ünnepén. A rendezvény néhány napon keresztül az ország több pontján a kortárs művészetre és művészekre hívja fel a figyelmet. A kiállítás-, előadás- és ünnepségsorozatnak az a célja, hogy látni tanuljunk, hogy pótolhassunk; hogy olyan színeket, fényeket, formákat érzékeljünk, melyek kimaradtak az életünkből. Hogy ráébredjünk, a festészet ünnep, és ünnep nélkül nem lehet élni. >>

Együtthatók Békásmegyeren
Arról kellene tudósítanom, hogy miként zajlottak le október 14–16. között az V. Ikon filmnapok a békási evangélikus templomban. Ám nemcsak a vetítések alatt, hanem bármelyik nap úton hazafelé vagy hosszú percekig merengve a gép előtt csak azt ... >>

Oltalmazó szárnyak védelmében
Budapesten járunk 1944–45 telén. A német megszállás és a város ostroma alatt néhány rendkívüli, elhivatott, önzetlen és bátor ember nem a saját vagy szerettei életének a megóvásán fáradozik, hanem egyetlen célért küzd: hogy mentse azokat a zsidó gyermekeket, akikre a biztos halál várna. Otthont teremtenek nekik – a szó szoros értelmében, vagyis nemcsak fedél kerül a gyerekek feje fölé, hanem jó szóban, szerető gondoskodásban, imádságban is részük van. S hogy mindez hogyan történt a háború pusztította városban? Az események egyik főszereplőjének a közelmúltban megjelent könyve felidézi a sorsfordító napokat-heteket. >>

Geert Mak: Európában
A könyv hét hónap alatt tíz kiadást ért meg Amszterdamban 2004-ben. Az 1224 oldalas kötet egyévi utazás történetét dolgozza fel. A szerző, Geert Mak holland író és újságíró azt a megbízatást kapta kiadójától, hogy januártól decemberig ... >>

Déli harangszó
Ezen a héten minden délben az uraiújfalui evangélikus templom harangja szól a Kossuth rádióban. Uraiújfalu Sárvártól tizenöt kilométerre északkeletre, a Rába bal partjától öt kilométerre fekvő Vas megyei község. >>

A vasárnap igéje

Intő vagy cinkos?
Testvérem! Osztottál már ki intőt? Adtál már sárga lapot? Léptettél már le sportszerűtlen játékost? Netán azt mondod, hogy nem vagy tanár, nem vagy játékvezető, nem vagy sportbíró… De nem is dolgozatról, labdarúgásról vagy küzdőtérről van szó! Keresztény életedről van szó, és arról a közösségről, amelyben élsz. Arról van szó, hogy intettél-e már meg négyszemközt testvért, netán néhány tanú, esetleg az egész gyülekezet nyilvánossága előtt… Ha nem, akkor nem vagy Urunk követője, nem vagy keresztény! Nem hiszem el ugyanis, hogy környezetedben csak és kizárólag tökéletes keresztények vannak, akiknek makulátlan életük miatt soha nem volt még szükségük néhány intőre, pár sárga lapra, netán kiállításra… Márpedig ahányszor csak elmulasztottad kiosztani vétkező atyádfiának, annyiszor cinkosává lettél bűnében. >>

Oratio oecumenica

Oratio oecumenica
Mennyei Atyánk! Segíts, hogy a mai napot egészen neked szentelhessük! Hadd járja át gondolatainkat, egész lényünket a te szentséged. Köszönjük ígéretedet, hogy akik benned bíznak, azoknak ereje megújul. Jó a közeledben lenni, mert csak te adhatod meg azt, amire szükségünk van. >>

EvÉlet - Lelki segély

Zsoltárhangra komponált bosszúvágy?
„Kollégám gyakran megpróbálja nevetségessé tenni hitemet azzal, hogy az irodában bosszúzsoltárokat idéz. Szerinte ezek az idézetek bizonyítják, hogy a Biblia nem lehet Isten szava. Őszintén szólva én magam is kételkedem abban, hogy ilyen bosszúvágyó gondolatok Istentől származnának. Jézustól éppen azt tanultam, hogy bocsássak meg még az ellenségeimnek is.” >>

Szószóró

Keresztény alternatívák – alternatív kereszténység
„Új világban élünk, új hatások alatt állunk (…) A változás állandó, s a kérdés nem az, ellenálljunk-e az elkerülhetetlen változásoknak, inkább az: e változásokat az emberek szokásainak, törvényeinek és hagyományainak tiszteletben tartásával vigyük-e végbe.” (Benjamin Disraeli) >>

E számunk tartalma
Napról napra
Új nap – új kegyelem
Liturgikus sarok
Tartalomjegyzék
Élő víz
A számon kérő Isten
Heti útravaló
Egyházunk egy-két hete
„Luther-rózsa-füzér”
Tamás-mise Budavárban
Az első lelkésziktatás Piliscsabán
Új közösségi ház – gyarapodó falu
Megújuló lelki kövek
Az elhurcoltak reménysége
„Az egyháznak csak Jézus a fundámentoma”
Keresztutak
Debreceni meghívók
Női konferencia
Szabadságban, de hogyan?
Nem csak tanácskoztak
Akik „átimádkoznak” a kínai nagy falon
Médiakonzultáció
Evangélikusok
A „genfi zsoltáros”
e-világ
Misszió a világhálón Rákoskeresztúrról
Keresztény szemmel
Negyvenkilenc év után
Hol lakik az Isten?
A hét témája
Dél-Korea példája
evél&levél
A diakóniai teológia közelmúltja és a jövő teológiája a magyar evangélikusságban
Válasz a Pátkai-levélre
E heti Luther-idézet
Luther-idézet
Kultúrkörök
A szakrális határán
Együtthatók Békásmegyeren
Oltalmazó szárnyak védelmében
Geert Mak: Európában
Déli harangszó
A vasárnap igéje
Intő vagy cinkos?
Oratio oecumenica
Oratio oecumenica
EvÉlet - Lelki segély
Zsoltárhangra komponált bosszúvágy?
Szószóró
Keresztény alternatívák – alternatív kereszténység
 
A lapról
Impresszum
Fórum
Kapcsolatok
Evangélikus portál
Déli Egyházkerület
Északi Egyházkerület
Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület
 


Evangélikus Egyház Online újságok Evangélikus Élet Archívum 2005 43

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport, 2003–2017
© Luther Kiadó, Evangélikus Információs Szolgálat, 2015–2017
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster