EISZ
Evangélikus Információs Szolgálat
 
Luther Kiadó
Luther Kiadó
 
Rovatoló
Fundamentum
Élő víz
Egyházunk egy-két hete
Keresztutak
e-világ
Kultúrkörök
Keresztény szemmel
Nem mi írtuk...
A hét témája
Evangélikusok
EvÉlet - Lelki segély
A közelmúlt krónikája
Gyermekvár
Szószóró
evél&levél
Közlemények, nyilatkozatok
On-line plusz
E heti Luther-idézet
Útitárs
Presbiteri
 
Evangélikus Egyház - Online újságok - Evangélikus Élet - Archívum - 2005 - 47 - Iktatás hatvan év után

Egyházunk egy-két hete

Hozzászólás a cikkhez

Iktatás hatvan év után

Kötcsén Lengyel Henriett a tizennegyedik parókus lelkész

Utoljára hatvan esztendővel ezelőtt volt a mostanihoz hasonló ünnepe a kötcsei gyülekezetnek. 1945-ben iktatták ugyanis a Somogy megyei gyülekezet ez idáig utolsó lelkipásztorát. Lengyel Henriett személyében azonban november 12-én újra parókus lelkészt iktatott be Szemerei János, a Somogy-Zalai Egyházmegye esperese. Az 1730-ban alakult egyházközségben mostanáig harminc igehirdető szolgált, a parókus lelkészek száma tizenhárom volt.

Szemerei János 1Pt 5,7 alapján elmondott igehirdetésében kincsekről beszélt. Olyan kincsekről, amelyeket Istentől kapott a hagyományait talán másoknál jobban tisztelő kötcsei gyülekezet, és amelyeket generációról generációra megőrzött. „Találd meg itt, a tradíciók és hagyományok között azokat a kincseket, amelyeket ez a közösség őriz, és te is add át ennek a gyülekezetnek azokat a kincseidet, amelyek az itt élőket gazdagíthatják” – hangsúlyozta az esperes. Ezután Lengyel Henriett parókus lelkészként elmondott első prédikációjában a szolgálatba elhívó szó erejéről tett bizonyságot. Hiába küzdött ellene, hiába kereste a kibúvókat, Isten megragadta őt, nem engedte, és hívó szava mindennél erősebbnek bizonyult.

Lengyel Henriett a pécsi gyülekezet ifjúságának egyik oszlopos tagja volt. A legnagyobb hatást Balikó Zoltán gyakorolta rá. 1998-ban végzett az evangélikus teológián; egy évvel később szentelték lelkésszé Pécsett. Első szolgálati helye Majos volt, ahol egy évig hat gyülekezetet gondozott. Ezután rövid időre Bérre került, majd ösztöndíjasként Svájcban tanult tovább. Hazajövetelét követően az Evangélikus Hittudományi Egyetemen folytatta tanulmányait: az egyetem doktori iskolájában végzett nappali tagozaton.

Lengyel Henriett családjában többen is szolgálnak (szolgáltak) az evangélikus egyházban. Édesanyja jelenleg is az EHE gazdasági vezetője, nagynénje pedig a pécsi Baldauf Gusztáv Evangélikus Szeretetotthon vezetője volt.

A frissen beiktatott lelkésznő Kötcsére érkezésének első percétől fogva úgy érezte, hogy a festői dombok között fekvő település gyülekezetében otthonra lelt, a gyülekezet tagjai befogadták őt, és egy lelkes, aktív, összetartó közösség lelki irányítója lett.

Kiss Miklós

Regionális hozzárendelés: Kötcsei Evangélikus Egyházközség


::Nyomtatható változat::

E számunk tartalma
Napról napra
Új nap – új kegyelem
Liturgikus sarok
„Nullverzió”
Élő víz
Jézus listája
Vallásos, de egyházellenes?!
Heti útravaló
Egyházunk egy-két hete
Nem csak a tudományra fokuszáltak
Északiak egyházkerületi napja
Lendületben a MEK
Iktatás hatvan év után
Az iparváros kihívása
Szentelés szlovákul
Négy hálaadás egy toronysüveg alatt
Ünnepi megemlékezés a „csodák földjén”
Szentesi felújítás
Terror, hit, biztonság
Keresztutak
Harmincéves a protestáns új fordítású Biblia
Mit gondol Isten a szexről?
Példának okáért…
Evangélikusok
Nincs tökéletes fordítás
e-világ
Evangélikus név- és címtár
Keresztény szemmel
Élemedett félelem
A hét témája
V. Evangélikus Médiaműhely
Lengyel Anna az „emberséges” rádiózás kulisszatitkairól
Önvallomás
„Belerángatták”
Pluszt adott a PRÚSZ
Lelkileg is töltekezett
Teológus a tévénemzedékből
Fontossági sorrend
Nyitottan…
A „válogatott” legifjabbja
Aki válaszol: Závodny Éva
A hitélet hitelessége
Mozgóképpel hitvallani
Gyarmati Gábor mérlegén
A szociológia szakos szemével
Zárszó helyett
Káoszban
Racionalitásban szenvedők
Kísértések közepette
E heti Luther-idézet
Luther-idézet
Kultúrkörök
A város első szellemi műhelye volt
A krónikás
Egyházi kórusok találkozója Miskolcon
Egy cseppben az ember
„Csédekker”
A vasárnap igéje
Folytatása következik…
Oratio oecumenica
Oratio oecumenica
EvÉlet - Lelki segély
Mindenáron aranyérem
Szószóró
Őszi Stég
 
A lapról
Impresszum
Fórum
Kapcsolatok
Evangélikus portál
Déli Egyházkerület
Északi Egyházkerület
Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület
 


Evangélikus Egyház Online újságok Evangélikus Élet Archívum 2005 47 Iktatás hatvan év után

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport, 2003–2017
© Luther Kiadó, Evangélikus Információs Szolgálat, 2015–2017
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster