EISZ
Evangélikus Információs Szolgálat
 
Luther Kiadó
Luther Kiadó
 
Rovatoló
Fundamentum
Élő víz
Egyházunk egy-két hete
Keresztutak
e-világ
Kultúrkörök
Keresztény szemmel
Nem mi írtuk...
A hét témája
Evangélikusok
EvÉlet - Lelki segély
A közelmúlt krónikája
Gyermekvár
Szószóró
evél&levél
Közlemények, nyilatkozatok
On-line plusz
E heti Luther-idézet
Útitárs
Presbiteri
 
Evangélikus Egyház - Online újságok - Evangélikus Élet - Archívum - 2005 - 47 - Északiak egyházkerületi napja

Egyházunk egy-két hete

Hozzászólás a cikkhez

Északiak egyházkerületi napja

„Jöjjetek hát, gyermekek, szülők, nagyszülők és egyedül élő testvéreink! Érezzük minél többen a találkozás örömét” – volt olvasható az Északi Egyházkerület idei kerületi napjának szórólapján. A programsorozatot november 12-én rendezték meg a budai Várban Vegyetek Szentlelket címmel. E napon a nyolcvan gyülekezetet magába foglaló egyházkerület számos egyházközségéből érkezett mintegy négyszáz hívőnek volt lelki hajléka a Bécsi kapu téri evangélikus templom és három „világi” helyszín.

A résztvevők négy helyszín közül választhattak. Az igehirdetések a templomban hangzottak el; itt is kezdődött a nap programja Balicza Iván helyi igazgató lelkész szolgálatával. Az ApCsel 24,24–25 alapján tartott nyitóáhítat meghökkentő címet kapott: „Jöjj, de mégse!”

Lehet-e úgy autót vezetni, hogy valaki egyszerre nyomja a gázt és a féket? – tette fel emlékezetes kérdését az igehirdető. Az igében Félix ezt tette a Szentlélekkel. De a „motor” lefulladt. „Jöjj, de mégse!” Félix majdnem megtért, vagyis nem lett keresztény. Aki majdnem üdvözült, az elkárhozott…

A nap központi üzenete így foglalható össze: a „majdnem” és a „majd később” nem elég ahhoz, hogy a mennyek országába jussunk.

A missziói naphoz hasonló felépítésű kerületi napon négy további igehirdetés is elhangzott.

Az I. kerület evangélikus polgármesterének, Nagy Gábor Tamásnak köszönhetően az előadásoknak és fórumbeszélgetéseknek az önkormányzat épülete adott helyet. (A rendszeresen templomba járó polgármester családjával együtt vett részt az alkalmon.) Dr. Vezekényi Ursula, a Legfelsőbb Bíróság bírója vázlatosan bemutatta a magyar és nemzetközi jogrendet, Veres Emese-Gyöngyvér néprajzkutató pedig a hagyományok tanulmányozásának nehézségeiről számolt be.

A délutáni fórumbeszélgetéseken a jelenlévők a mindennapok spiritualitásáról és evangélikus iskoláink lelkiségéről oszthatták meg gondolataikat egymással. Mindeközben az önkormányzat tárgyalójával szomszédos aulában az érdi, a pesthidegkúti és az alberti énekkar, valamint a pilisi Izsóp együttes adott ízelítőt Istent dicsőítő repertoárjából.

A gyermekek és ifjak sem maradtak külön terem nélkül. A Mátyás-templom mellett lévő Magyar Kultúra Házának helyiségeiben ötven fiatal élvezhette a Paulik család tagjaiból álló zenekar, a Dúdoló, valamint a My Friends gospelkórus műsorát. Délután a fiatal budaörsi gyülekezet gyermekmunkásai szervezték a játékokat.

A „kerületi gyülekezet” ebéd után újra összegyűlt a templomban. Benczúr László, az Északi Egyházkerület felügyelője a kerület területi változásait mutatta be projektor segítségével, majd személyes ajándékát adta át jelképesen a kerületnek: egy márványtáblát, amelyen az 1610-től napjainkig a kerületben szolgáló püspökök névsora olvasható D. Szebik Imrével bezárólag. (A táblát a közeljövőben az egyházkerületi püspöki hivatal épületének előterében helyezik el.)

A felügyelő szólt az egyházkerület elnökségének javaslatáról is: a protestáns hagyományokhoz hűen legyen a kerület új elnevezése Dunáninneni Egyházkerület. A névváltoztatáshoz azonban a zsinat jóváhagyása is szükséges, így a felvetés tovább érlelődhet…

Végül Bozorády Zoltán püspökhelyettes köszöntötte az egyházkerület vezetőjét, aki püspökként utoljára vett részt kerületi napon. A hat szál virágból álló csokorba a kerületben található hat esperesi székhely templomának fényképe volt beletűzve, jelképezve a püspöki szolgálat területét jelentő gyülekezeteket.

A záró úrvacsorai istentiszteleten a február végén nyugdíjba vonuló D. Szebik Imre hirdette Isten igéjét 2Kor 13,11–13 alapján. Aligha lehetett volna jobb igét választani erre a napra – fordult az igehirdető a szervező Budai Egyházmegye vezetői felé –, mint Pál apostolnak a közösségtől való elköszönését és a gyülekezetnek szóló áldáskívánását.

„Éljetek örömben, mely a keresztény életforma legjellemzőbb magatartása, éljetek egyetértésben és a Szentháromság áldásával, hogy ne azt keressük, ami elválaszt, hanem ami összeköt, és hogy mindaz, amit tesztek, áldássá legyen” – hangzott a nap végén a szószékről.

Horváth-Hegyi Olivér

Regionális hozzárendelés: Északi Evangélikus Egyházkerület


::Nyomtatható változat::

E számunk tartalma
Napról napra
Új nap – új kegyelem
Liturgikus sarok
„Nullverzió”
Élő víz
Jézus listája
Vallásos, de egyházellenes?!
Heti útravaló
Egyházunk egy-két hete
Nem csak a tudományra fokuszáltak
Északiak egyházkerületi napja
Lendületben a MEK
Iktatás hatvan év után
Az iparváros kihívása
Szentelés szlovákul
Négy hálaadás egy toronysüveg alatt
Ünnepi megemlékezés a „csodák földjén”
Szentesi felújítás
Terror, hit, biztonság
Keresztutak
Harmincéves a protestáns új fordítású Biblia
Mit gondol Isten a szexről?
Példának okáért…
Evangélikusok
Nincs tökéletes fordítás
e-világ
Evangélikus név- és címtár
Keresztény szemmel
Élemedett félelem
A hét témája
V. Evangélikus Médiaműhely
Lengyel Anna az „emberséges” rádiózás kulisszatitkairól
Önvallomás
„Belerángatták”
Pluszt adott a PRÚSZ
Lelkileg is töltekezett
Teológus a tévénemzedékből
Fontossági sorrend
Nyitottan…
A „válogatott” legifjabbja
Aki válaszol: Závodny Éva
A hitélet hitelessége
Mozgóképpel hitvallani
Gyarmati Gábor mérlegén
A szociológia szakos szemével
Zárszó helyett
Káoszban
Racionalitásban szenvedők
Kísértések közepette
E heti Luther-idézet
Luther-idézet
Kultúrkörök
A város első szellemi műhelye volt
A krónikás
Egyházi kórusok találkozója Miskolcon
Egy cseppben az ember
„Csédekker”
A vasárnap igéje
Folytatása következik…
Oratio oecumenica
Oratio oecumenica
EvÉlet - Lelki segély
Mindenáron aranyérem
Szószóró
Őszi Stég
 
A lapról
Impresszum
Fórum
Kapcsolatok
Evangélikus portál
Déli Egyházkerület
Északi Egyházkerület
Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület
 


Evangélikus Egyház Online újságok Evangélikus Élet Archívum 2005 47 Északiak egyházkerületi napja

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport, 2003–2017
© Luther Kiadó, Evangélikus Információs Szolgálat, 2015–2017
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster