EISZ
Evangélikus Információs Szolgálat
 
Luther Kiadó
Luther Kiadó
 
Rovatoló
Fundamentum
Élő víz
Egyházunk egy-két hete
Keresztutak
e-világ
Kultúrkörök
Keresztény szemmel
Nem mi írtuk...
A hét témája
Evangélikusok
EvÉlet - Lelki segély
A közelmúlt krónikája
Gyermekvár
Szószóró
evél&levél
Közlemények, nyilatkozatok
On-line plusz
E heti Luther-idézet
Útitárs
Presbiteri
 
Evangélikus Egyház - Online újságok - Evangélikus Élet - Archívum - 2005 - 47 - „Csédekker”

Kultúrkörök

Hozzászólás a cikkhez

„Csédekker”

Hordozható Európa címmel Cs. Szabó László-emlékkiállítás nyílt a Petőfi Irodalmi Múzeumban. A tárlatot az író születésének századik évfordulóján, november 11-én nyitotta meg pályatársa, Sárközi Mátyás. A kiállítás folyamatosan vetít képeket Cs. Szabó László életéből. Idézetekkel mutatja be ironikus stílusát, kiforrott írói szemléletét.

Cs. Szabó a Nyugat második nemzedékének tagja volt; 1935-től a Magyar Rádió irodalmi vezetőjeként dolgozott, 1936-ban Baumgarten-díjat kapott. 1944-ben a német megszállás elleni tiltakozásképpen lemondott állásáról. 1945-től elsőként oktatott általános művelődéstörténetet a Képzőművészeti Főiskolán; ő lett az intézmény újonnan alapított művelődéstörténeti tanszékének vezetője. 1949-ben egy római tanulmányútjáról már nem tért haza; a fokozódó önkényuralom miatt az emigráció mellett döntött. Hátrahagyta gazdag könyvtárát, lakását, állását, egész addigi életét. 1951-től 1972-ig a BBC magyar osztályának munkatársaként működött.

Bejárta Európát; gerinces jelleme legendássá vált a külföldi magyarság számára. Csaknem harminc magyar nyelvű könyve jelent meg; írt verset, novellát, útirajzot, esszét és önéletrajzot. Kiterjedt levelezésével „Csé” – ahogyan barátai emlegették – a magyar értelmiség központi alakja lett. Külföldön szinte valamennyi magyar nyelvű folyóiratban közölt tanulmányokat, itthon viszont agyonhallgatták.

Az írót széles körű műveltsége, fölényes kultúrtörténeti ismeretei, szellemi gazdagsága miatt barátai szójátékkal „Csédekker”-nek nevezték. Az elnevezés alapja a lipcsei Baedeker könyvkiadó híres útikalauz-sorozata: a német tulajdonnév a magyarban bedekker alakúra módosult, és „útikönyv” jelentésben használatos. Mivel az író többet tudott, mint egy bedekker, adódott a „Csédekker” név…

Miután a Nagyvilág című folyóirat csonkítatlanul és politikai megjegyzések nélkül közölte 1979-ben Dickens-naplóját, úgy látta, hazatelepülhet. 1980-ban visszatért Magyarországra, és ismét előadásokat tartott a Képzőművészeti Főiskolán.

1985-ben bekövetkezett halálakor külföldön összegyűjtött tizenötezer kötetes könyvtárát Sárospatakra, kéziratait a Petőfi Irodalmi Múzeumra hagyta. Kívánságának megfelelően Sárospatakon temették el.

A múzeum dolgozói a kívülállókat kizárva most kezdtek a gazdag hagyaték feldolgozásához. Az évforduló kapcsán hamarosan sor kerül Cs. Szabó László két színművének a bemutatójára, és emlékező estet is rendeznek egykori ismerősei részvételével.

B. Zs. Á.


::Nyomtatható változat::

E számunk tartalma
Napról napra
Új nap – új kegyelem
Liturgikus sarok
„Nullverzió”
Élő víz
Jézus listája
Vallásos, de egyházellenes?!
Heti útravaló
Egyházunk egy-két hete
Nem csak a tudományra fokuszáltak
Északiak egyházkerületi napja
Lendületben a MEK
Iktatás hatvan év után
Az iparváros kihívása
Szentelés szlovákul
Négy hálaadás egy toronysüveg alatt
Ünnepi megemlékezés a „csodák földjén”
Szentesi felújítás
Terror, hit, biztonság
Keresztutak
Harmincéves a protestáns új fordítású Biblia
Mit gondol Isten a szexről?
Példának okáért…
Evangélikusok
Nincs tökéletes fordítás
e-világ
Evangélikus név- és címtár
Keresztény szemmel
Élemedett félelem
A hét témája
V. Evangélikus Médiaműhely
Lengyel Anna az „emberséges” rádiózás kulisszatitkairól
Önvallomás
„Belerángatták”
Pluszt adott a PRÚSZ
Lelkileg is töltekezett
Teológus a tévénemzedékből
Fontossági sorrend
Nyitottan…
A „válogatott” legifjabbja
Aki válaszol: Závodny Éva
A hitélet hitelessége
Mozgóképpel hitvallani
Gyarmati Gábor mérlegén
A szociológia szakos szemével
Zárszó helyett
Káoszban
Racionalitásban szenvedők
Kísértések közepette
E heti Luther-idézet
Luther-idézet
Kultúrkörök
A város első szellemi műhelye volt
A krónikás
Egyházi kórusok találkozója Miskolcon
Egy cseppben az ember
„Csédekker”
A vasárnap igéje
Folytatása következik…
Oratio oecumenica
Oratio oecumenica
EvÉlet - Lelki segély
Mindenáron aranyérem
Szószóró
Őszi Stég
 
A lapról
Impresszum
Fórum
Kapcsolatok
Evangélikus portál
Déli Egyházkerület
Északi Egyházkerület
Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület
 


Evangélikus Egyház Online újságok Evangélikus Élet Archívum 2005 47 „Csédekker”

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport, 2003–2017
© Luther Kiadó, Evangélikus Információs Szolgálat, 2015–2017
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster