EISZ
Evangélikus Információs Szolgálat
 
Luther Kiadó
Luther Kiadó
 
Rovatoló
Fundamentum
Élő víz
Egyházunk egy-két hete
Keresztutak
e-világ
Kultúrkörök
Keresztény szemmel
Nem mi írtuk...
A hét témája
Evangélikusok
EvÉlet - Lelki segély
A közelmúlt krónikája
Gyermekvár
Szószóró
evél&levél
Közlemények, nyilatkozatok
On-line plusz
E heti Luther-idézet
Útitárs
Presbiteri
 
Evangélikus Egyház - Online újságok - Evangélikus Élet - Archívum - 2005 - 47 - Új nap – új kegyelem

Napról napra

Hozzászólás a cikkhez

Új nap – új kegyelem

Vasárnap

Jézus így szólt a tanítványokhoz: „Miért alusztok? Keljetek fel, és imádkozzatok, hogy kísértésbe ne essetek!” Lk 22,46 (Zsolt 57,4b; Mt 25,1–13; Jel 21,1–7; Zsolt 46) Jézus a közelgő veszély miatt éberségre, imádkozásra inti tanítványait. Nem olyasmit ajánl, ami neki nem kenyere. Belehelyezkedik az Atya akaratába: vérét kell ontania, váltságul sokakért. Isten akaratával ellentétes akarattal kellett megküzdenie. Küzdelmének eszköze, az ő igazi fegyvere az imádság. A tanítványok sorsa hasonló a Mester sorsához. Akik az Isten akaratát kívánják követni, azok sorsközösségbe kerülnek Krisztussal. Kérdés, hogy miként tudunk hűségesek maradni Krisztushoz a világ kísértései közepette. Jézus előre megmondta nekünk is: Keljetek fel, és imádkozzatok!

Hétfő

Isten ad bölcsességet a bölcseknek és tudományt a nagy tudósoknak. Dán 2,21 (1Kor 12,6–7; 5Móz 34,1–7/8/; 1Thessz 4,13–18) (A következő sorok Keken András gondolatai nyomán születtek.) Max Planck csak egy példa a sok közül. Ez az egyszerű ember s nagyszerű tudós, fizikus hívő keresztény volt. Planck nem „annak ellenére” hisz, hogy tudós – Planck „éppen azért” hisz olyan mélyen és igazán, mert tudós. Egy helyen így vall: „A természettudomány legbelsőbb lényege szerint Isten-keresés… Nem lesz bennünk tudathasadás, ha a vallás »Isten« szavát és a tudomány »világrend« szavát azonos valóság jelzésének tartjuk, s úgy szólunk róla, mint titokzatos, de valóságos hatalomról.”

Kedd

Mutasd meg rajtam jóságod jelét. Zsolt 86,17 (Mk 11,24; 1Pt 1,13–21; 1Thessz 5,1–11) „Szeretnénk megmutatni az egész világnak, hogy Isten velünk van, áldását hinti ránk, és mi boldogabban élünk az Urunkkal való kapcsolat révén, mint mások nélküle.” A zsoltár folytatásában mintha ez a kívánság keveredne egyfajta kevélységgel, elbizakodottsággal, lenézéssel: hadd lássák gyűlölőim, és szégyenkezzenek… Hamis ez a kívánság akkor, ha kiválasztottságunkat csak az ellenfeleink megszégyenítésére akarnánk felhasználni. Túl könnyű itt elbuknunk a képmutatás kísértésében. „Mutasd meg rajtam jóságod jelét.” Hadd váljak szereteted és megbocsátásod élő eszközévé! Istennel való kapcsolatom ne legyen képmutató, ne taszítson el másokat Istentől, hanem inkább hadd legyen rajtam jóságod jele az, hogy én is jó vagyok embertársaimhoz.

Szerda

Szolgáljatok az Úrnak örömmel, vigadozva járuljatok színe elé! Zsolt 100,2 (1Kor 10,31; 1Kor 3,9–15; 1Thessz 5,12–28) Egyházközségek jubileumi hálaadó ünnepségein gyakori igeválasztás a 100. zsoltár. Szépen, emelkedetten, himnikus tömörséggel adja elő az Istenben bízó közösség bizonyságtételét. Szolgáltak örömmel, hittel, elhivatottsággal és meggyőződéssel az ősök, így őrizve meg egy hívő közösség életét az Úrban. Példájuk vonz, és követésre indít, éppen ezért él tovább a buzdítás, hogy mi is örömmel szolgáljunk az Úrnak, és vigadozva járuljunk színe elé. Nap mint nap – és nem is csak nagy évfordulók alkalmával.

Csütörtök

Állhatatosságra van szükségetek, hogy az Isten akaratát cselekedjétek, és így beteljesüljön rajtatok az ígéret. Zsid 10,36 (1Sám 26,23; Kol 4,2–6; 2Thessz 1,1–12) Az első bevetéseik során harcoló katonáknak úrrá kell lenniük félelmeiken, és le kell küzdeniük a csak magukkal való törődés kísértését ahhoz, hogy a kitűzött hadicélt egy csapat tagjaként teljesíthessék. Csak akkor válhatunk Isten akaratát teljesítő küldöttekké, ha már rutinosan tudunk megküzdeni hitünk ereje révén a saját gondjainkkal, problémáinkkal. Nem állhatunk meg magunknál. Istennél mindig újabb és újabb bevetések vannak. Újabb és újabb elveszett bárányokat kell felkutatnunk és hazaterelgetnünk. Talán még nem edződtünk eleget, talán még nem volt eléggé kipróbált a hitünk, ha még mindig csak a saját sebeinket nyalogatjuk.

Péntek

Az Úr megőrzi lábadat a csapdától. Péld 3,26 (2Thessz 3,3; Mt 27,50–54; 2Thessz 2,1–12) Csapdától, amelyet gonosz és elvetemült emberek készítenek. Krisztus követeinek, választottjainak felülről biztosított védelmük van. Nehéz körülírni, hogy mi módon van jelen ez a védettség (lásd például Mt 10,19–20), mégis olyan valóság, amelyben Krisztus részesíti a benne bízó tanítványokat. Isten gyermekei közül sokan megtapasztalhatták már, hogy a gonoszok nem mernek rájuk kezet emelni, és csodálatos módon kerülnek ki szorongatott helyzetekből, átvitt értelemben csapdákból. Lélekjelenlét – mondhatnánk. Igaz, de nem emberi, hanem isteni Lélek-jelenlét! Bizalommal hagyatkozzunk fenyegető helyzetekben is a Szentlélek segítő erejére.

Szombat

Ha pedig Krisztuséi vagytok, akkor Ábrahám utódai vagytok, és ígéret szerint örökösök. Gal 3,29 (Ézs 44,26a; Jel 21,10–14.21–27; 2Thessz 2,13–17) Csodálatosan szép meghívás ez! Örökségünk van a hamisíthatatlan, a molyt, a rozsdát, a földi elmúlást kiálló, a legfényesebben ragyogó kincsből! Isten országának gazdagsága a miénk is örökösödési jogviták, perpatvarok nélkül. Nem én vonzom, vagy te vonzod magadhoz őt, hanem ő vonz magához minket. Ő a találkozási pont! Ő a kör közepe, mi alkotjuk a kör kerületét. Egyenlő szeretetközelségben vagyunk tőle. Ezért vagyunk testvérek az Úrban. Boldogok vagyunk, mert Krisztuséi vagyunk!

Péter Zoltán


::Nyomtatható változat::

E számunk tartalma
Napról napra
Új nap – új kegyelem
Liturgikus sarok
„Nullverzió”
Élő víz
Jézus listája
Vallásos, de egyházellenes?!
Heti útravaló
Egyházunk egy-két hete
Nem csak a tudományra fokuszáltak
Északiak egyházkerületi napja
Lendületben a MEK
Iktatás hatvan év után
Az iparváros kihívása
Szentelés szlovákul
Négy hálaadás egy toronysüveg alatt
Ünnepi megemlékezés a „csodák földjén”
Szentesi felújítás
Terror, hit, biztonság
Keresztutak
Harmincéves a protestáns új fordítású Biblia
Mit gondol Isten a szexről?
Példának okáért…
Evangélikusok
Nincs tökéletes fordítás
e-világ
Evangélikus név- és címtár
Keresztény szemmel
Élemedett félelem
A hét témája
V. Evangélikus Médiaműhely
Lengyel Anna az „emberséges” rádiózás kulisszatitkairól
Önvallomás
„Belerángatták”
Pluszt adott a PRÚSZ
Lelkileg is töltekezett
Teológus a tévénemzedékből
Fontossági sorrend
Nyitottan…
A „válogatott” legifjabbja
Aki válaszol: Závodny Éva
A hitélet hitelessége
Mozgóképpel hitvallani
Gyarmati Gábor mérlegén
A szociológia szakos szemével
Zárszó helyett
Káoszban
Racionalitásban szenvedők
Kísértések közepette
E heti Luther-idézet
Luther-idézet
Kultúrkörök
A város első szellemi műhelye volt
A krónikás
Egyházi kórusok találkozója Miskolcon
Egy cseppben az ember
„Csédekker”
A vasárnap igéje
Folytatása következik…
Oratio oecumenica
Oratio oecumenica
EvÉlet - Lelki segély
Mindenáron aranyérem
Szószóró
Őszi Stég
 
A lapról
Impresszum
Fórum
Kapcsolatok
Evangélikus portál
Déli Egyházkerület
Északi Egyházkerület
Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület
 


Evangélikus Egyház Online újságok Evangélikus Élet Archívum 2005 47 Új nap – új kegyelem

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport, 2003–2017
© Luther Kiadó, Evangélikus Információs Szolgálat, 2015–2017
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster