EISZ
Evangélikus Információs Szolgálat
 
Luther Kiadó
Luther Kiadó
 
Rovatoló
Fundamentum
Élő víz
Egyházunk egy-két hete
Keresztutak
e-világ
Kultúrkörök
Keresztény szemmel
Nem mi írtuk...
A hét témája
Evangélikusok
EvÉlet - Lelki segély
A közelmúlt krónikája
Gyermekvár
Szószóró
evél&levél
Közlemények, nyilatkozatok
On-line plusz
E heti Luther-idézet
Útitárs
Presbiteri
 
Evangélikus Egyház - Online újságok - Evangélikus Élet - Archívum - 2005 - 47 - Racionalitásban szenvedők

A hét témája

Hozzászólás a cikkhez

Racionalitásban szenvedők

Általános félelem blokkolja a hithez vezető utat értelmiségi körökben. Tudósok, kutatók, egyetemi oktatók és hallgatók, mérnökök, tanárok (és még sokan mások) nem mernek valamiben egyszerűen csak hinni. Félelmüket erősíti, hogy napi munkájuk helyességét kifejezetten a „racionalitás” szemszögéből ellenőrzik. Azonban, ahogyan Einstein találóan mondta: „A tudomány poharából az első korty ateizmus, de a pohár alján ott az Isten…”

Racionalitás. Észre, logikára, következtetésre, érvelésre és belátásra támaszkodás. Kísértése, hogy elég okosnak véljük magunkat ahhoz, hogy egyáltalán ne kelljen hinni vagy véleményt elfogadni.

A tetőtől talpig racionalitásba öltözött ember kamaszos lázadással elfordul teremtő Atyjától, tönkreteszi a természeti és erkölcsi rendet. Ezzel katasztrófába sodorja a teremtett világot és az emberiséget. Nem látja be Teremtőjétől kapott racionalitásának korlátait. Azaz hogy a racionalitás önmagában nem elégséges. Sőt veszedelmes a Teremtőnk öntelt, tudományos mellőzése.

A zsoltáros döbbenetes tömörséggel foglalja össze, hogy bárminemű emberi erőfeszítésnek – így az értelmiségiek racionális szellemi munkájának is – csak akkor van értelme, ha az a Teremtő terveiben szerepel: „Ha az Úr nem építi a házat, hiába fáradoznak az építők. Ha az Úr nem őrzi a várost, hiába vigyáznak rá az őrök.” (Zsolt 127,1)

A racionalizmus térhódítása ellenére ma is akadnak szép számmal olyan emberek (még mélyen vallásos családokban is), akik a rossz értelemben vett természetgyógyászattól kezdve a horoszkópokon keresztül a politikai ígérgetésekig minden irracionális gondolatot nagy lelkesen befogadnak. A másik véglet leginkább az értelmiség körében arat: sokuk – diagnózisom szerint – „racionalitásban szenved”.

Sokan vannak, akik a hitet a tudomány ellenpólusának gondolják. Viszont csak kevesen, akik szerint éppen hogy a Teremtőre mutat a komoly természettudományos munka.

A kialakult helyzet olyan, mint az úszáshoz ideális hőmérsékletű víz: bemártózáskor sokak számára hideg, kissé taszító. Aki emiatt visszafordul, és nem úszik, az pontosan tudja, hogy miért nincs kedve úszni. Akik pedig önfeledten úszkálnak, nehezen értik a távolmaradók félelmét és gyengeségét.

Ne szépítsük: a hitből kiragadott és így a hittől mentesített racionalitást az emberiség főbálványként imádja. A mellékoltárokat benépesítik a racionalitás ihlette pénz, jog és demokrácia különféle bálványai, ezek ateista nagymesterei pedig Teremtőnk hatalmára áhítoznak.

Teremtőnk azonban sosem hagy magunkra bennünket.

Ezért az ige most is a saját korunk nyelvén, azaz esetünkben a tudomány által szólít minket. A tudományos eredmények közt megjelentek a racionalitás korlátait bemutató eredmények. Így a racionalitásában felfuvalkodott embernek éppen a saját racionalitása mutatja meg saját kicsinységét és gyámoltalanságát.

Ténykérdés, hogy az eddigi tudományos eredmények egyike sem kérdőjelezi meg hittételeinket. Ugyanakkor hittételeink következménye, hogy aki hisz, az nyugodtan élhet annak biztos tudatában, hogy az Úr által teremtett világ korrekt tudományos vizsgálata a jövőben sem vezet soha a Teremtő szándékának ellentmondó eredményre.

Hit nem csak a racionalitás korlátain kívül lehetséges. Az Úr képére teremtett ember hitének igen fontos alkotórésze a következmény ismerete, az ahhoz vezető következtetés, érvelés és belátás. A racionalitás tehát nem ellentettje a hitnek, hanem része, azaz a hithez hasonlóan mennyei ajándék. „Mert némelyik a Lélek által a bölcsesség igényét kapta, a másik az ismeret igéjét, ugyanazon Lélek által.” (1Kor 12,8)

Több ezer éves igazság, hogy hitet ember emberben nem ébreszthet – pláne nem racionális észérvekkel! A több ezer éves igazságot ma már meg kell toldani azzal, hogy noha ember emberben hitet nem ébreszthet, a hithez vezető útról elbonthatja a racionalizmus emelte torlaszt.

Dr. Prőhle Péter


::Nyomtatható változat::

E számunk tartalma
Napról napra
Új nap – új kegyelem
Liturgikus sarok
„Nullverzió”
Élő víz
Jézus listája
Vallásos, de egyházellenes?!
Heti útravaló
Egyházunk egy-két hete
Nem csak a tudományra fokuszáltak
Északiak egyházkerületi napja
Lendületben a MEK
Iktatás hatvan év után
Az iparváros kihívása
Szentelés szlovákul
Négy hálaadás egy toronysüveg alatt
Ünnepi megemlékezés a „csodák földjén”
Szentesi felújítás
Terror, hit, biztonság
Keresztutak
Harmincéves a protestáns új fordítású Biblia
Mit gondol Isten a szexről?
Példának okáért…
Evangélikusok
Nincs tökéletes fordítás
e-világ
Evangélikus név- és címtár
Keresztény szemmel
Élemedett félelem
A hét témája
V. Evangélikus Médiaműhely
Lengyel Anna az „emberséges” rádiózás kulisszatitkairól
Önvallomás
„Belerángatták”
Pluszt adott a PRÚSZ
Lelkileg is töltekezett
Teológus a tévénemzedékből
Fontossági sorrend
Nyitottan…
A „válogatott” legifjabbja
Aki válaszol: Závodny Éva
A hitélet hitelessége
Mozgóképpel hitvallani
Gyarmati Gábor mérlegén
A szociológia szakos szemével
Zárszó helyett
Káoszban
Racionalitásban szenvedők
Kísértések közepette
E heti Luther-idézet
Luther-idézet
Kultúrkörök
A város első szellemi műhelye volt
A krónikás
Egyházi kórusok találkozója Miskolcon
Egy cseppben az ember
„Csédekker”
A vasárnap igéje
Folytatása következik…
Oratio oecumenica
Oratio oecumenica
EvÉlet - Lelki segély
Mindenáron aranyérem
Szószóró
Őszi Stég
 
A lapról
Impresszum
Fórum
Kapcsolatok
Evangélikus portál
Déli Egyházkerület
Északi Egyházkerület
Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület
 


Evangélikus Egyház Online újságok Evangélikus Élet Archívum 2005 47 Racionalitásban szenvedők

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport, 2003–2017
© Luther Kiadó, Evangélikus Információs Szolgálat, 2015–2017
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster