EISZ
Evangélikus Információs Szolgálat
 
Luther Kiadó
Luther Kiadó
 
Rovatoló
Fundamentum
Élő víz
Egyházunk egy-két hete
Keresztutak
e-világ
Kultúrkörök
Keresztény szemmel
Nem mi írtuk...
A hét témája
Evangélikusok
EvÉlet - Lelki segély
A közelmúlt krónikája
Gyermekvár
Szószóró
evél&levél
Közlemények, nyilatkozatok
On-line plusz
E heti Luther-idézet
Útitárs
Presbiteri
 
Evangélikus Egyház - Online újságok - Evangélikus Élet - Archívum - 2005 - 47 - Négy hálaadás egy toronysüveg alatt

Egyházunk egy-két hete

Hozzászólás a cikkhez

Négy hálaadás egy toronysüveg alatt

A Balaton-felvidéki Dörgicsén három evangélikus templom is tanúskodik az ősök hitéről. Közülük kettő nemrégiben megújult. Felújították a balatonakali gyülekezeti házat is. November 13-án ezért adott hálát a szép számmal összesereglett gyülekezet.

Írásos emlékek tanúskodnak arról, hogy a környéken már a reformáció évszázadának első felében evangélikus gyülekezetek alakultak. Dévai Bíró Mátyás Balatonfüreden és környékén 1535-ben már lutheránus hitelvek alapján prédikált. A dörgicsei evangélikusság korai jelenlétét is valószínűsíti Bárány György lelkész 1726-ra datálható feljegyzése, miszerint a gyülekezet már közel két évszázaddal ezelőtt gyakorolta szabadságát. Egy anyakönyvi bejegyzés szerint pedig „a gyülekezet 1565-ben legelső kezdetét vette”. A Gernye-hegyen emelték első templomukat, amelyben 1754-ig tartottak istentiszteleteket. A jelenleg álló templomot 1794 adventjének második vasárnapján szentelték fel. A helyi evangélikusok az alsódörgicsei templomot 1972-ben, Csaby József lelkész szolgálata alatt renoválták, majd felépítésének kétszázadik évfordulóján újból felújítási munkálatokat végeztek rajta.

A felsődörgicsei templom a 19. század első éveiben épült. Az utóbbi évtizedekben ennek állaga is leromlott. Mindkét épület a Széchenyi-terv turizmusfejlesztési programja keretében a Balaton turisztikai régió műemlékei turisztikai hasznosításának támogatására kiírt pályázaton nyert pénzből újulhatott meg. A két pályázaton elnyert összeg a felújítás költségeinek – összesen több mint tizenkét és fél millió forintnak – a kétharmadát fedezte.

A dörgicsei parókia és a balatonakali gyülekezeti ház renoválása a Belügyminisztérium által a lakhatást szolgáló egyházi ingatlanok korszerűsítésének, felújításának támogatására kiírt pályázat révén valósulhatott meg. A több mint nyolcmillió forintos beruházás önrészét – miként az előbb elmített templomok esetében is – az országos egyház fedezte; a szükséges összeg további része az önkormányzat és az egyházmegye által nyújtott támogatásból, illetve a gyülekezet tagjainak az adományaiból gyűlt össze.

A közös hálaadás helyszínéül az alsódörgicsei templomot (képünkön) választották; az istentiszteleten Ittzés János, a Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület püspöke prédikált Ézs 61,10–11 alapján. Igehirdetésében utalt rá, hogy a megújult épületek mögött Krisztust kell meglátnunk, akiben Isten igazi örömöt ad nekünk.

Az ünnepi közgyűlésen Riczinger József helyi lelkész az egykori gályarab prédikátor, Zsédenyi István emléktáblája előtt – akinek kései leszármazottai is jelen voltak az ünnepségen – idézte fel, miként zajlott a felújítás. Beszámolójában szólt arról is, hogy a jövőben a Balaton környéki városokban koncentrálódik a falvakból elvándorolt evangélikusság, ezért van folyamatban egy újabb beruházás: Balatonfüreden új parókia épül.

Menyes Gyula


::Nyomtatható változat::

E számunk tartalma
Napról napra
Új nap – új kegyelem
Liturgikus sarok
„Nullverzió”
Élő víz
Jézus listája
Vallásos, de egyházellenes?!
Heti útravaló
Egyházunk egy-két hete
Nem csak a tudományra fokuszáltak
Északiak egyházkerületi napja
Lendületben a MEK
Iktatás hatvan év után
Az iparváros kihívása
Szentelés szlovákul
Négy hálaadás egy toronysüveg alatt
Ünnepi megemlékezés a „csodák földjén”
Szentesi felújítás
Terror, hit, biztonság
Keresztutak
Harmincéves a protestáns új fordítású Biblia
Mit gondol Isten a szexről?
Példának okáért…
Evangélikusok
Nincs tökéletes fordítás
e-világ
Evangélikus név- és címtár
Keresztény szemmel
Élemedett félelem
A hét témája
V. Evangélikus Médiaműhely
Lengyel Anna az „emberséges” rádiózás kulisszatitkairól
Önvallomás
„Belerángatták”
Pluszt adott a PRÚSZ
Lelkileg is töltekezett
Teológus a tévénemzedékből
Fontossági sorrend
Nyitottan…
A „válogatott” legifjabbja
Aki válaszol: Závodny Éva
A hitélet hitelessége
Mozgóképpel hitvallani
Gyarmati Gábor mérlegén
A szociológia szakos szemével
Zárszó helyett
Káoszban
Racionalitásban szenvedők
Kísértések közepette
E heti Luther-idézet
Luther-idézet
Kultúrkörök
A város első szellemi műhelye volt
A krónikás
Egyházi kórusok találkozója Miskolcon
Egy cseppben az ember
„Csédekker”
A vasárnap igéje
Folytatása következik…
Oratio oecumenica
Oratio oecumenica
EvÉlet - Lelki segély
Mindenáron aranyérem
Szószóró
Őszi Stég
 
A lapról
Impresszum
Fórum
Kapcsolatok
Evangélikus portál
Déli Egyházkerület
Északi Egyházkerület
Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület
 


Evangélikus Egyház Online újságok Evangélikus Élet Archívum 2005 47 Négy hálaadás egy toronysüveg alatt

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport, 2003–2017
© Luther Kiadó, Evangélikus Információs Szolgálat, 2015–2017
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster