EISZ
Evangélikus Információs Szolgálat
 
Luther Kiadó
Luther Kiadó
 
Rovatoló
Fundamentum
Élő víz
Egyházunk egy-két hete
Keresztutak
e-világ
Kultúrkörök
Keresztény szemmel
Nem mi írtuk...
A hét témája
Evangélikusok
EvÉlet - Lelki segély
A közelmúlt krónikája
Gyermekvár
Szószóró
evél&levél
Közlemények, nyilatkozatok
On-line plusz
E heti Luther-idézet
Útitárs
Presbiteri
 
Evangélikus Egyház - Online újságok - Evangélikus Élet - Archívum - 2005 - 47 - „Nullverzió”

Liturgikus sarok

Visszaszámlálás 1.

Hozzászólás a cikkhez

„Nullverzió”

Elérkeztünk a Liturgikus sarok Visszaszámlálás felcímű sorozatának utolsó részéhez. Reménységünk szerint a lap következő számában már arról adhatunk hírt, hogy megérkezett, hogy kezünkbe került az Evangélikus istentisztelet – Liturgikus könyv. Mielőtt kézbe vesszük, egy tényt még tisztáznunk kell: a most megjelenő kötet még nem a végleges változat, hanem az úgynevezett „nullverzió”.

Mit is jelent ez? Nem csupán azt, amit a külsején látunk – vagyis hogy még nem tartós, kemény kötésben, hanem puha (papír) borítóval, a végleges kiadásban majd megtalálható nagy könyvjelzők nélkül kerül ki a nyomdából. Bár igaz, hogy tíz év munkájával elkészült az igen gazdag kínálatot magába foglaló anyag, amely a végső formát hordozza (négy hete a Tartalomjegyzék című cikkünkben ismertettük), mégis azt szeretnénk, ha nem szűnne meg, nem is korlátozódna a készítők és a használatba vevők mozgástere. A nullverzió élettartamát egy évre tervezzük; az a reménységünk, hogy 2006 adventjére megjelenik a végleges kiadás.

Egy év áll hát a készítők és a használók, kipróbálók rendelkezésére, hogy kézbe vegyék, megismerjék és használat közben korrigálják azt, ami javításra vár. A puding próbája az evés – tartja a közmondás. A liturgikus anyag próbája az, ha olvassuk, mondjuk, használjuk.

Akinek volt lehetősége figyelemmel kísérni az Evangélikus istentisztelet – Liturgikus könyv készülésének utolsó fázisát, az látta, hogy augusztus óta több mint húsz ember dolgozott rajta: olvasta, mondta, átnézte, majd újra olvasta, mondta, átnézte az anyagot. Biztos azonban, hogy a legnagyobb igyekezettel végzett korrektúra után is – nem is csupán a nyomda ördögének a munkálkodása folytán – találunk majd apró hibákat, technikai, leírási vagy más jellegű „bakikat”. A készítők ezért köszönettel vesznek, várnak minden észrevételt, visszajelzést azzal kapcsolatban, hogy miként lehetne ezeket kiküszöbölni.

A kötet használói bizonyára találnak javítanivalót a könyv oldalainak külső képén is, észreveszik, ha a lapozás esetleg megnehezíti a gördülékeny szövegmondást. Várjuk tehát a szöveg tördelésével kapcsolatos észrevételeket, az ilyen típusú hibák javítását célzó javaslatokat is.

A liturgia szövegei akkor élnek, ha hangosan kimondják őket. Az előkészítő bizottság munkamódszeréhez tartozott, hogy egy-egy szakasz elkészülte után hangosan olvastuk egymásnak a szövegeket. Sok javítás, formálás alapját képezte ez a módszer. Azok, akik immár liturgusként nemcsak olvassák, hanem hangosan mondják majd a Liturgikus könyv részeit, bizonyára találnak olyan mondatokat, amelyeket talán nehezebben lehet kimondani, és lenne ötletük arra, hogy miként lehetne szebben megformálni őket. Esetleg nemcsak a szépséget, az igényes formát és a beszélt nyelv szabályainak érvényesülését szem előtt tartva találnak javítanivalót, hanem rálelnek olyan összecsengésekre, amelyek nem szerencsések, netán félreérthetők. Ez is a használat során derül majd ki. Örömünkre szolgálna, ha a gyakorlat kohója kivetné az esetlegesen ottmaradt salakot, és tisztítaná a liturgia nemes anyagát.

A kezünkbe kerülő liturgikus anyag szóhasználata is – jóllehet ezerszer „megrágtunk” minden kifejezést – bizonyára hozhat további kérdéseket. Minden bizonnyal van, akinek túl tradicionális, és van, akinek túl szabad az imádságok, aklamációk és egyéb részek megszövegezése. Lehet, hogy egy szó vagy kifejezés némelyeknek elfogadható, mások számára pedig zavaró. Megfelelő indoklással ilyen esetben lehetséges változtatni a szövegen.

Folytathatnám a sort még más, „bujkáló” hibákkal, most még észre nem vehető, javításra szoruló részekkel. Az Evangélikus istentisztelet szerkesztői készek arra, hogy ezeket alaposan átgondolják, illetve hogy – ha a javítás mikéntjéről konszenzus alakul ki – a kérdéses részeket kijavítsák annak érdekében, hogy a végleges verzió még jobb legyen. Minden jobbítási szándékot méltányolunk és megfontolunk.

Mindez nem érvényes azonban az egész Liturgikus könyv szerkezetére, az egyes istentiszteletek felépítésére nézve, hiszen ezek egy hosszú folyamat során, teológiai szempontú mérlegelés eredményeként alakultak ki.

Egy hét, és elkezdődik a tanítványok gyülekezetének újabb „tanfolyama”, tanulóprogramja. Együtt tanuljuk az Evangélikus istentisztelet – Liturgikus könyv anyagát. S hiszem, hogy ez által nemcsak egy új könyvvel ismerkedünk meg, hanem hitünk megismerhető titkait is tanuljuk, gyakorolva kegyességünket, megértve a korábban talán végig nem gondolt, csak megszokásból mormolt mondatokat, a talán érdektelenné vált részeket.

Várjuk a „nullverziót”: nyitott szívvel, a tanulásra való hajlandósággal, jobbítani kész szándékkal, jó reménységgel. Mindezek előtt s mindezekben pedig várjuk és kérjük a Szentlélek munkáját, hiszen nélküle minden szó, minden forma üres marad, minden látszólag elkészült eredmény célt tévesztett próbálkozássá minősül. Vele azonban áldássá lehet emberi munkánk összes eddigi fázisa és a gazdagodó liturgia minden megújulása. „Jövel, Szentlélek Úristen, látogasd meg a te néped!”

Hafenscher Károly (ifj.)


::Nyomtatható változat::

E számunk tartalma
Napról napra
Új nap – új kegyelem
Liturgikus sarok
„Nullverzió”
Élő víz
Jézus listája
Vallásos, de egyházellenes?!
Heti útravaló
Egyházunk egy-két hete
Nem csak a tudományra fokuszáltak
Északiak egyházkerületi napja
Lendületben a MEK
Iktatás hatvan év után
Az iparváros kihívása
Szentelés szlovákul
Négy hálaadás egy toronysüveg alatt
Ünnepi megemlékezés a „csodák földjén”
Szentesi felújítás
Terror, hit, biztonság
Keresztutak
Harmincéves a protestáns új fordítású Biblia
Mit gondol Isten a szexről?
Példának okáért…
Evangélikusok
Nincs tökéletes fordítás
e-világ
Evangélikus név- és címtár
Keresztény szemmel
Élemedett félelem
A hét témája
V. Evangélikus Médiaműhely
Lengyel Anna az „emberséges” rádiózás kulisszatitkairól
Önvallomás
„Belerángatták”
Pluszt adott a PRÚSZ
Lelkileg is töltekezett
Teológus a tévénemzedékből
Fontossági sorrend
Nyitottan…
A „válogatott” legifjabbja
Aki válaszol: Závodny Éva
A hitélet hitelessége
Mozgóképpel hitvallani
Gyarmati Gábor mérlegén
A szociológia szakos szemével
Zárszó helyett
Káoszban
Racionalitásban szenvedők
Kísértések közepette
E heti Luther-idézet
Luther-idézet
Kultúrkörök
A város első szellemi műhelye volt
A krónikás
Egyházi kórusok találkozója Miskolcon
Egy cseppben az ember
„Csédekker”
A vasárnap igéje
Folytatása következik…
Oratio oecumenica
Oratio oecumenica
EvÉlet - Lelki segély
Mindenáron aranyérem
Szószóró
Őszi Stég
 
A lapról
Impresszum
Fórum
Kapcsolatok
Evangélikus portál
Déli Egyházkerület
Északi Egyházkerület
Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület
 


Evangélikus Egyház Online újságok Evangélikus Élet Archívum 2005 47 „Nullverzió”

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport, 2003–2017
© Luther Kiadó, Evangélikus Információs Szolgálat, 2015–2017
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster