EISZ
Evangélikus Információs Szolgálat
 
Luther Kiadó
Luther Kiadó
 
Rovatoló
Fundamentum
Élő víz
Egyházunk egy-két hete
Keresztutak
e-világ
Kultúrkörök
Keresztény szemmel
Nem mi írtuk...
A hét témája
Evangélikusok
EvÉlet - Lelki segély
A közelmúlt krónikája
Gyermekvár
Szószóró
evél&levél
Közlemények, nyilatkozatok
On-line plusz
E heti Luther-idézet
Útitárs
Presbiteri
 
Evangélikus Egyház - Online újságok - Evangélikus Élet - Archívum - 2005 - 47 - Vallásos, de egyházellenes?!

Élő víz

Hozzászólás a cikkhez

Vallásos, de egyházellenes?!

Felkiáltójeles kérdésfelvetésünk természetesen nem vicc; sőt ennek bizony a fele se tréfa! Engem is nagyon megdöbbentett, hogy vannak olyan (mostoha)testvéreink, akik a „vallásos, de egyházellenes” irányzathoz tartoznak. Magát a kifejezést már többször is hallottam, legutóbb egy kávéházban: egy főiskolás lány azonosult az egyházon kívüli vallásos élet újfajta „hitvallásával” (bár én inkább szimplán „vadhajtásnak” nevezném).

Mindig megfogadom, hogy vallási kérdésekben nem állok le vitatkozni senkivel, ugyanis ez a téma – vitán felül áll. Társaságban általában Pál apostol útmutatását követem: „Örüljetek az örülőkkel, sírjatok a sírókkal. Egymással egyetértésben legyetek, ne legyetek nagyratörők, hanem az alázatosakhoz tartsátok magatokat. Ne legyetek bölcsek önmagatok szerint.” (Róm 12,15–16) Úgy érzem, ennél humánusabb magatartás – az emberiség nagy közösségében való fellépéskor – nem képzelhető el. Persze a vallásos egyházellenességgel nem lehet egyetérteni; s így Pálnak egy másik kijelentése is eszembe jutott: „…kerüld az ostoba vitatkozásokat…”, a felforgatók elől pedig „egy vagy két megintés után térj ki, tudván, hogy az ilyen ember kivetkőzött önmagából, bűnben él, és magában hordja az ítéletet”. (Tit 3,9.10–11)

Patthelyzetbe kerültem: egyetérteni nem tudtam, a megintést túl erősnek éreztem – elvégre ki vagyok én, hogy másokat kioktassak? –, kitérni viszont nem akartam. Megfutamodásnak tűnt volna. Így aztán valahogy egyszerűen csak úgy voltam vele: „Hallgassatok rám, mert fontos dolgokat mondok…” (Péld 8,6)

Felhívtam a lány figyelmét arra, hogy állításai – miszerint az egyház bűnöket követett s követ el, hogy pedofilok búvóhelye, pénzbe öltöztetett biznisz, háborúk forrása – sajnos nem teljesen valótlanok. Azonban ha léteznek is efféle bűnök, ezek nem az egyház, hanem az egyházat képviselő hús-vér emberek tévelygései. Mellesleg Jézus szerint „szükséges, hogy botránkozások történjenek, de jaj annak az embernek, aki megbotránkoztat”. (Mt 18,7) Mivel az ilyen elemek „el is veszik tévelygésük méltó jutalmát önmagukban” (Róm 1,27), hisz olyanok ők, mint a „bolygócsillagok, akikre az örök sötétség homálya vár” (Júd 13), nem szabad leragadni ezeknél az esetlegességeknél.

Méltatlan a megváltás nagyságához, hogy az ilyen „szakadásokat támasztók” késztessenek minket radikális döntésekre. Miattuk kerülni a templomot körülbelül olyan, mintha meggyűlölnénk a szerelmet, mivel lejáratták a szappanoperák és a giccses, romantikus mozik…

A kereszténység közösségi „műfaj”. Amikor Krisztus testéről és tagjairól hallunk, amikor olvassuk, hogy „egy Lélek által mi is mindnyájan egy testé kereszteltettünk” (1Kor 12,13), akkor nem sajátíthatjuk ki magunknak a hitet.

Csak a különböző okkult, mágikus vallási irányzatoknál léteznek úgynevezett „egyszemélyes szekták”, de ezekre nem is érdemes szót vesztegetni – a kereszténység nem lehet ilyen. Jézus konkrétan beszél(t) is erről tanítványainak: „…ahol ketten vagy hárman összegyűlnek az én nevemben: ott vagyok közöttük.” (Mt 18,20)

Joggal mondhatjuk, hogy a kereszténység valójában akkor kezdődik, amikor két ember – a sok hiábavaló fecsegés helyett – végre Krisztusról beszél. Ellenben aki csak egyszemélyes szektaként „angyalok iránti tiszteletben tetszeleg, látomásaival foglalkozik, saját bölcsességétől ok nélkül felfuvalkodik” (Kol 2,18), hamar elfelejti a lényeget. Vagyis azt, hogy a gyülekezeti összejövetel célja, hogy „mindenki tanuljon, és mindenki bátorítást kapjon”. (1Kor 14,31)

Andriska János


::Nyomtatható változat::

E számunk tartalma
Napról napra
Új nap – új kegyelem
Liturgikus sarok
„Nullverzió”
Élő víz
Jézus listája
Vallásos, de egyházellenes?!
Heti útravaló
Egyházunk egy-két hete
Nem csak a tudományra fokuszáltak
Északiak egyházkerületi napja
Lendületben a MEK
Iktatás hatvan év után
Az iparváros kihívása
Szentelés szlovákul
Négy hálaadás egy toronysüveg alatt
Ünnepi megemlékezés a „csodák földjén”
Szentesi felújítás
Terror, hit, biztonság
Keresztutak
Harmincéves a protestáns új fordítású Biblia
Mit gondol Isten a szexről?
Példának okáért…
Evangélikusok
Nincs tökéletes fordítás
e-világ
Evangélikus név- és címtár
Keresztény szemmel
Élemedett félelem
A hét témája
V. Evangélikus Médiaműhely
Lengyel Anna az „emberséges” rádiózás kulisszatitkairól
Önvallomás
„Belerángatták”
Pluszt adott a PRÚSZ
Lelkileg is töltekezett
Teológus a tévénemzedékből
Fontossági sorrend
Nyitottan…
A „válogatott” legifjabbja
Aki válaszol: Závodny Éva
A hitélet hitelessége
Mozgóképpel hitvallani
Gyarmati Gábor mérlegén
A szociológia szakos szemével
Zárszó helyett
Káoszban
Racionalitásban szenvedők
Kísértések közepette
E heti Luther-idézet
Luther-idézet
Kultúrkörök
A város első szellemi műhelye volt
A krónikás
Egyházi kórusok találkozója Miskolcon
Egy cseppben az ember
„Csédekker”
A vasárnap igéje
Folytatása következik…
Oratio oecumenica
Oratio oecumenica
EvÉlet - Lelki segély
Mindenáron aranyérem
Szószóró
Őszi Stég
 
A lapról
Impresszum
Fórum
Kapcsolatok
Evangélikus portál
Déli Egyházkerület
Északi Egyházkerület
Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület
 


Evangélikus Egyház Online újságok Evangélikus Élet Archívum 2005 47 Vallásos, de egyházellenes?!

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport, 2003–2017
© Luther Kiadó, Evangélikus Információs Szolgálat, 2015–2017
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster