EISZ
Evangélikus Információs Szolgálat
 
Luther Kiadó
Luther Kiadó
 
Rovatoló
Fundamentum
Élő víz
Egyházunk egy-két hete
Keresztutak
e-világ
Kultúrkörök
Keresztény szemmel
Nem mi írtuk...
A hét témája
Evangélikusok
EvÉlet - Lelki segély
A közelmúlt krónikája
Gyermekvár
Szószóró
evél&levél
Közlemények, nyilatkozatok
On-line plusz
E heti Luther-idézet
Útitárs
Presbiteri
 
Evangélikus Egyház - Online újságok - Evangélikus Élet - Archívum - 2005 - 47 - Heti útravaló

Élő víz

Hozzászólás a cikkhez

Heti útravaló

Legyen derekatok felövezve, és lámpásotok meggyújtva. (Lk 12,35)

Szentháromság ünnepe után az utolsó héten, örök élet hetében az Útmutató reggeli igéi az Úr Krisztust visszaváró gyülekezet hétköznapi feladatairól, valamint az örökkévalóságról adnak tanítást: „Mert én új eget és új földet teremtek… Ezért örvendjetek és vigadjatok mindörökké…” (Ézs 65,17.18) – üzeni az élők Istene. Jézus eljön övéiért, hogy a menyegző örök örömében együtt legyen mindazokkal, akik szívükben a hit lámpását – benne a Szentlélek olajával – nem hagyták kialudni. „Vigyázzatok tehát, mert sem a napot, sem az órát nem tudjátok!” (Mt 25,13) „Aki nincs még eléggé felövezve, kiáltson csak bűnbánattal Istenhez; s ő bűnbocsátó kegyelméből maga övezi fel.” (Luther) János apostol látta az új eget és új földet, és hallotta a trónuson ülő Úristen szavait: „Íme, újjáteremtek mindent. Aki győz, örökölni fogja mindezt, és Istene leszek annak…” (Jel 21,5.7) Mózes, az Úr szolgája földi életében nem mehetett be az ígéret földjére; meghalt „az Úr akarata szerint. És eltemette őt a völgyben…” (5Móz 34,5–6) S Illéssel dicsőségben megjelenve Jézus élete végéről szólottak a megdicsőülés hegyén (l. Lk 9,30.31). A szemtanú Péter a felkészülésre biztat: „…szentek legyetek egész magatartásotokban, (…) és teljes bizonyossággal reménykedjetek abban a kegyelemben, amelyet Jézus Krisztus megjelenésekor kaptok.” (1Pt 1,15.13) Pál arra figyelmeztet, hogy „tűzálló” anyagokat használjunk életünk házának építése során, amely az ítélet tüzében is megmarad, mert „Isten épülete” vagyunk, amelynek egyedüli alapja „a Jézus Krisztus” (1Kor 3,9.11). A gyülekezet felövezett derékkal és égő lámpással, nem tétlenül várja Urát; az imádkozás, az igehirdetés és a misszió az utolsó percig nem szűnhet meg. „…legyetek éberek: ne szűnjetek meg hálát adni. (…) …a kedvező alkalmakat jól használjátok fel.” (Kol 4,2.5) Jézus halála megnyitotta a szentek szentjét, a sírokat, a pogány százados és katonái szívét: „Bizony, Isten Fia volt ez!” (Mt 27,54) – és számunkra a menny kapuját! Urunk feltámadásával kezdetté lett a vég; az örökkévalóság elkezdődött! Ezért „várom a holtak feltámadását és az eljövendő örök életet” (Niceai hitvallás). „A keresztyén ember számára nincs kedvesebb gondolat, mint hogy Istenben éljen. Ezzel van elfoglalva egész életében. Így aztán jöhet a nagy nap bármikor, tudja, hogy Ura jön, s megváltást hoz” – így bátorít reformátorunk. Az örökkévalóság színterének a leírása meghaladja az emberi lehetőségeket: „»Amit szem nem látott, fül nem hallott, és ember szíve meg sem sejtett«, azt készítette el az Isten az őt szeretőknek.” (1Kor 2,9) Az új Jeruzsálem kocka alakú, mint a szentek szentje a sátorban, s a tizenkettes szám az ő ó- és újszövetségi népét jelenti. „…tisztátalanok pedig nem jutnak be oda, (…) hanem csak azok, akik be vannak írva a Bárány életkönyvébe.” (Jel 21,27) „Ó, Jézus, (…) / Igédben nem kételkedem, / Írd élet könyvébe nevem, / Vígy teljességre, ámen.” (EÉ 502,5)

Garai András


::Nyomtatható változat::

E számunk tartalma
Napról napra
Új nap – új kegyelem
Liturgikus sarok
„Nullverzió”
Élő víz
Jézus listája
Vallásos, de egyházellenes?!
Heti útravaló
Egyházunk egy-két hete
Nem csak a tudományra fokuszáltak
Északiak egyházkerületi napja
Lendületben a MEK
Iktatás hatvan év után
Az iparváros kihívása
Szentelés szlovákul
Négy hálaadás egy toronysüveg alatt
Ünnepi megemlékezés a „csodák földjén”
Szentesi felújítás
Terror, hit, biztonság
Keresztutak
Harmincéves a protestáns új fordítású Biblia
Mit gondol Isten a szexről?
Példának okáért…
Evangélikusok
Nincs tökéletes fordítás
e-világ
Evangélikus név- és címtár
Keresztény szemmel
Élemedett félelem
A hét témája
V. Evangélikus Médiaműhely
Lengyel Anna az „emberséges” rádiózás kulisszatitkairól
Önvallomás
„Belerángatták”
Pluszt adott a PRÚSZ
Lelkileg is töltekezett
Teológus a tévénemzedékből
Fontossági sorrend
Nyitottan…
A „válogatott” legifjabbja
Aki válaszol: Závodny Éva
A hitélet hitelessége
Mozgóképpel hitvallani
Gyarmati Gábor mérlegén
A szociológia szakos szemével
Zárszó helyett
Káoszban
Racionalitásban szenvedők
Kísértések közepette
E heti Luther-idézet
Luther-idézet
Kultúrkörök
A város első szellemi műhelye volt
A krónikás
Egyházi kórusok találkozója Miskolcon
Egy cseppben az ember
„Csédekker”
A vasárnap igéje
Folytatása következik…
Oratio oecumenica
Oratio oecumenica
EvÉlet - Lelki segély
Mindenáron aranyérem
Szószóró
Őszi Stég
 
A lapról
Impresszum
Fórum
Kapcsolatok
Evangélikus portál
Déli Egyházkerület
Északi Egyházkerület
Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület
 


Evangélikus Egyház Online újságok Evangélikus Élet Archívum 2005 47 Heti útravaló

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport, 2003–2017
© Luther Kiadó, Evangélikus Információs Szolgálat, 2015–2017
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster