EISZ
Evangélikus Információs Szolgálat
 
Luther Kiadó
Luther Kiadó
 
Rovatoló
Fundamentum
Élő víz
Egyházunk egy-két hete
Keresztutak
e-világ
Kultúrkörök
Keresztény szemmel
Nem mi írtuk...
A hét témája
Evangélikusok
EvÉlet - Lelki segély
A közelmúlt krónikája
Gyermekvár
Szószóró
evél&levél
Közlemények, nyilatkozatok
On-line plusz
E heti Luther-idézet
Útitárs
Presbiteri
 
Evangélikus Egyház - Online újságok - Evangélikus Élet - Archívum - 2005 - 47 - Lendületben a MEK

Egyházunk egy-két hete

Hozzászólás a cikkhez

Lendületben a MEK

Ülést tartott a Magyar Evangélikus Konferencia intézőbizottsága

A formálódó szervezet, a Magyar Evangélikus Konferencia célja: az anyaországban, a Kárpát-medencében, valamint az európai és a tengerentúli diaszpórában élő magyar evangélikusok hitbeli, lelki és nemzeti egységének kifejezése, erősítése. A cél felé vezető út egyik lépése volt a konferencia intézőbizottságának múlt héten tartott összejövetele.

Örömmel számolunk be arról, hogy a 2006. évi Evangélikus naptár számára elkészült a határon túli magyar evangélikus gyülekezetek címlistája. A lista ezenkívül tartalmazni fogja az osztrák, illetve a szlovákiai evangélikus egyház engedélyével mindazon hozzájuk tartozó gyülekezeteknek a címét is, amelyekben rendszeresen tartanak magyar nyelvű istentiszteletet.

A címlista segítségével a gyülekezeti vagy családi nyaralás, utazás programjába beleilleszthető lesz egy-egy külföldi gyülekezet meglátogatása. A külföldön munkát vállaló vagy ösztöndíjas idejüket töltő testvéreink számára pedig rendszeres igehallgatási lehetőséget jelent, ha felveszik a kapcsolatot az elérhető közelségben lévő testvérekkel.

Az elkövetkező hetekben a Magyarországi Evangélikus Egyház országos ügyésze, dr. Hidas János önti jogi formába az összefogás célját, többek között a határokkal elválasztott egyházaink, gyülekezeteink közös lépéseit az igehirdetésben és a teológia művelésében, a diakóniai munkában és az érdekérvényesítésben. Reménységünk az, hogy az alapszabály februárra elkészül, s a cégbírósági eljárás lefolytatása után, október 14-én (előreláthatólag Orosházán) egy akkorra létrehozott küldöttgyűlés ünnepélyesen kinyilvánítja majd a magyar anyanyelvű evangélikusok szervezetének létrejöttét.

Addig is örülünk annak, hogy mind az Evangélikus Élet hasábjain, mind a televíziók műsorában egyre többször jelennek meg tudósítások határon túli eseményekről, magától értődő természetességgel beleillesztve a hazai események sorába. Ez már a kétirányú kapcsolatrendszerhez tartozik, az „egymás hite általi” erősödés példája.

Ezt a gyakorlatot szeretnénk folytatni, sőt erősíteni a jövőben. Ennek érdekében szeretettel kérjük mindazon gyülekezeteket, amelyek testvérgyülekezeti kapcsolatot ápolnak, hogy küldjenek tudósítást az iroda címére az eseményekről. Jó lenne ezekből a hírekből havi rendszerességgel megjelentetni egy-egy hírcsokrot egyházunk hetilapjában. Ha pedig valami rendkívüli rendezvényre készülnek, kérjük, feltétlenül jelezzék előre időben, hogy részt vehessen rajta az Evangélikus Élet kiküldött munkatársa.

Isten akarata, hogy szót értsünk a nyelvekkel széttagolt emberiség bármely tagjával, aki éppúgy, mint mi magunk, Isten teremtménye, Krisztus megváltottja, testvérünk. A velünk egy nyelvet beszélők ezen túlmenően még családtagok is. „Családunk” életét szeretné erősíteni az életre hívandó Magyar Evangélikus Konferencia.

Zászkaliczky Pál, a MEK irodavezetője


::Nyomtatható változat::

E számunk tartalma
Napról napra
Új nap – új kegyelem
Liturgikus sarok
„Nullverzió”
Élő víz
Jézus listája
Vallásos, de egyházellenes?!
Heti útravaló
Egyházunk egy-két hete
Nem csak a tudományra fokuszáltak
Északiak egyházkerületi napja
Lendületben a MEK
Iktatás hatvan év után
Az iparváros kihívása
Szentelés szlovákul
Négy hálaadás egy toronysüveg alatt
Ünnepi megemlékezés a „csodák földjén”
Szentesi felújítás
Terror, hit, biztonság
Keresztutak
Harmincéves a protestáns új fordítású Biblia
Mit gondol Isten a szexről?
Példának okáért…
Evangélikusok
Nincs tökéletes fordítás
e-világ
Evangélikus név- és címtár
Keresztény szemmel
Élemedett félelem
A hét témája
V. Evangélikus Médiaműhely
Lengyel Anna az „emberséges” rádiózás kulisszatitkairól
Önvallomás
„Belerángatták”
Pluszt adott a PRÚSZ
Lelkileg is töltekezett
Teológus a tévénemzedékből
Fontossági sorrend
Nyitottan…
A „válogatott” legifjabbja
Aki válaszol: Závodny Éva
A hitélet hitelessége
Mozgóképpel hitvallani
Gyarmati Gábor mérlegén
A szociológia szakos szemével
Zárszó helyett
Káoszban
Racionalitásban szenvedők
Kísértések közepette
E heti Luther-idézet
Luther-idézet
Kultúrkörök
A város első szellemi műhelye volt
A krónikás
Egyházi kórusok találkozója Miskolcon
Egy cseppben az ember
„Csédekker”
A vasárnap igéje
Folytatása következik…
Oratio oecumenica
Oratio oecumenica
EvÉlet - Lelki segély
Mindenáron aranyérem
Szószóró
Őszi Stég
 
A lapról
Impresszum
Fórum
Kapcsolatok
Evangélikus portál
Déli Egyházkerület
Északi Egyházkerület
Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület
 


Evangélikus Egyház Online újságok Evangélikus Élet Archívum 2005 47 Lendületben a MEK

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport, 2003–2017
© Luther Kiadó, Evangélikus Információs Szolgálat, 2015–2017
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster