EISZ
Evangélikus Információs Szolgálat
 
Luther Kiadó
Luther Kiadó
 
Rovatoló
Fundamentum
Élő víz
Egyházunk egy-két hete
Keresztutak
e-világ
Kultúrkörök
Keresztény szemmel
Nem mi írtuk...
A hét témája
Evangélikusok
EvÉlet - Lelki segély
A közelmúlt krónikája
Gyermekvár
Szószóró
evél&levél
Közlemények, nyilatkozatok
On-line plusz
E heti Luther-idézet
Útitárs
Presbiteri
 
Evangélikus Egyház - Online újságok - Evangélikus Élet - Archívum - 2005 - 47 - Ünnepi megemlékezés a „csodák földjén”

Egyházunk egy-két hete

Hozzászólás a cikkhez

Ünnepi megemlékezés a „csodák földjén”

Zala megye északnyugati részén, Zalaegerszegtől délnyugatra, a dimbes-dombos, erdős Belső-Göcsej kies vidékén, ahol a Cserta és a Salomfa-patak találkozik, van egy kis evangélikus sziget: Barlahida. A faluról két emberöltővel ezelőtt még minden hazai evangélikus tudott, hiszen 1935-ben ott, a „csodák földjén” található Barlahidán épült fel a „csudatemplom”, „az ország temploma”. Napjainkban csak az idősebbek emlékezhetnek rá.

A falu a török pusztítás után, az 1700-as évek közepén települt újra katolikus és evangélikus lakókkal. Az evangélikusok feltehetően a vend vidékről érkeztek. 1788-ban a hozzájuk legközelebb fekvő evangélikus gyülekezethez, Zalaistvándhoz affiliáltatták magukat. 1804-ben az anyagyülekezetté alakult – közelebbi – Pusztaszentlászlóhoz csatlakoztak.

Gyülekezet templom nélkül

1843-ban bérelt helyiségben kezdték meg a tanítást. Első iskolájukat 1869-ben építették. 1886-ban belügyminiszteri engedéllyel országos gyűjtésbe kezdtek, hogy imaházat építhessenek. A befolyt összeg azonban nem volt elég az imaház (templom) felépítéséhez, pedig már a téglát is kiégették hozzá. 1911-ben új iskolát, majd tanítólakot építettek.

A múlt század harmincas éveinek elején a gyülekezet a pusztulás szélére került: a gyermekszám csökkent, nyomasztó volt a szegénység. Megmentésére összefogott a kemenesaljai egyházmegye és a dunántúli egyházkerület. 1932-ben Barlahidán missziói központ létesült, a faluba lelkész költözött, és soha nem tapasztalt vallási élet vette kezdetét.

1932-ben ifjúsági ház épült, majd Jakus Imre missziói segédlelkész és Németh Imre tanító hatalmas szervező- és gyűjtőmunkába kezdett. Munkájuk nyomán egyre-másra érkeztek az adományok az ország gyülekezeteitől és a hívek sokaságától. Az adományokról folyamatosan hírt adott a Harangszó. Két év alatt összegyűlt a szükséges pénz. Az építkezés tízezer pengőbe került; majdnem ennyit szolgáltatott a gyülekezet is természetben.

„Csodatemplom, az ország temploma”

A templomot 1935. július 28-án avatta fel D. Kapi Béla püspök a 42. zsoltár 1–6. verse alapján. Az eseményről így írt a Harangszó:

„Valami csodálatos szomjúság teremtette meg ezt a »csodatemplomot«. Szomjúság az Isten után. Ez a szomjúság nem csak a barlahidaiakban élt, ott szunnyadott az egész ország szívében, és csodásan rezonált a barlahidaiak szomjúságára. Hiszen talán nincs egy evangélikus gyülekezet az országban, amelyiknek ne volna pár téglája a falba! Hiszen úgy repült össze az evangélium hívó szavára az ország minden tájáról! Az oltárképet imádkozva festették Tatán, az oltárát a fiúi és testvéri hála alkotta, feszületét Zalaistvándon ajánlották fel, az oltárterítőt győri és hatvani fehér kezek munkálták. Csupa hit, csupa csoda, de legfőképpen csupa szeretet az egész templom. Csudatemplom ez.

Nem marad szem szárazon. Az olvasós asszonyoktól a keményvágású egerszegi főbíróig zokog mindenki, mert csodálatos az Isten… Így felel a lelkek szomjúságára.”

Virágzás és hervadás

A vallásos, templomos élet még évtizedekig tartott. 1959-ben anyagyülekezeti státust kaptak, de ennek már nem örülhettek sokáig. A megélhetési gondok s az urbanizáció az ország legkülönbözőbb helyeire kényszerítette e festőien szép vidék szórványevangélikusait. Legtöbben Zalaegerszegre költöztek. 1965-ben társegyházi kapcsolatra léptek a városbeli gyülekezettel. 2003-tól leányegyházként élnek. A minden evangélikus gyülekezettől távol eső hajdani missziói központban ma már csak harmincöt evangélikus él, s a templom, amelynek harangja fa haranglábról került „kőrezidenciájába”, és oly sokszor gyűjtötte össze az igére szomjúhozó lelkeket, már csak havonta egyszer hívogat istentiszteletre, és hangja nem jut el mindenkihez.

Az ünnepi megemlékezés

Október utolsó vasárnapján megtelt a templom. Hivatalos meghívó nélkül, rokoni, baráti szóra jöttek a hajdani barlahidaiak, a „szegek” evangélikusai és az anyagyülekezet tagjai emlékezni, ünnepelni vágyó tagjai. Melengetett az ablakokon beszűrődő késő őszi napfény, és melegséget sugároztak az emberi tekintetek Szabó Vilmos lelkész igehirdetése alatt, de elszorultak a szívek, amikor arról beszélt, hogyan fogyunk. A felcsapódó hullámok el-elsodornak egy-egy testvért. Kit a halál, kit a világi erkölcs, kit a megélhetés gondjai.

Könnyeket csalt sokak szemébe e sorok írójának – zalaegerszegi presbiternek – az előadása a gyülekezet múltjáról. Ebben a templomépítés külön hangsúlyt kapott. A templomavatás napjának történéseit, a templomkörnyéket, a „csodatemplom” belsejét, pompáját és a nyári hőségben szorongó vagy kívül rekedt, az ország minden részéből érkező emberek sokaságát – mintegy ezerötszázan voltak – Marton Fruzsina diáklány elevenítette meg a korabeli Harangszóból vett idézetek felolvasásával.

Egymás hitét erősítve

Jó lenne, ha a ma ünnepelők is úgy szomjúhoznák az igét, mint őseik, és nem felednék, hogy mennyi jót tett velük az Úr. Hiszem, hogy eleikre méltón emlékezve, evangélikus identitásukban erősödve hagyták el a hívek a templomot.

A felejthetetlen együttlét fehér asztal mellett ért véget; ennek során a templomépítő lelkész fia – dr. Jakus Péter, a keszthelyi gyülekezet presbitere – kedves szavakkal szólt az apjától hallott emlékekről.

Adja az Úr, hogy a barlahidai kis nyáj és az onnan elszármazottak még sokáig szomjúhozzák az igét, s gyakori együttléteikkel erősítsék egymás hitét.

Dr. Jáni János

Regionális hozzárendelés:


::Nyomtatható változat::

E számunk tartalma
Napról napra
Új nap – új kegyelem
Liturgikus sarok
„Nullverzió”
Élő víz
Jézus listája
Vallásos, de egyházellenes?!
Heti útravaló
Egyházunk egy-két hete
Nem csak a tudományra fokuszáltak
Északiak egyházkerületi napja
Lendületben a MEK
Iktatás hatvan év után
Az iparváros kihívása
Szentelés szlovákul
Négy hálaadás egy toronysüveg alatt
Ünnepi megemlékezés a „csodák földjén”
Szentesi felújítás
Terror, hit, biztonság
Keresztutak
Harmincéves a protestáns új fordítású Biblia
Mit gondol Isten a szexről?
Példának okáért…
Evangélikusok
Nincs tökéletes fordítás
e-világ
Evangélikus név- és címtár
Keresztény szemmel
Élemedett félelem
A hét témája
V. Evangélikus Médiaműhely
Lengyel Anna az „emberséges” rádiózás kulisszatitkairól
Önvallomás
„Belerángatták”
Pluszt adott a PRÚSZ
Lelkileg is töltekezett
Teológus a tévénemzedékből
Fontossági sorrend
Nyitottan…
A „válogatott” legifjabbja
Aki válaszol: Závodny Éva
A hitélet hitelessége
Mozgóképpel hitvallani
Gyarmati Gábor mérlegén
A szociológia szakos szemével
Zárszó helyett
Káoszban
Racionalitásban szenvedők
Kísértések közepette
E heti Luther-idézet
Luther-idézet
Kultúrkörök
A város első szellemi műhelye volt
A krónikás
Egyházi kórusok találkozója Miskolcon
Egy cseppben az ember
„Csédekker”
A vasárnap igéje
Folytatása következik…
Oratio oecumenica
Oratio oecumenica
EvÉlet - Lelki segély
Mindenáron aranyérem
Szószóró
Őszi Stég
 
A lapról
Impresszum
Fórum
Kapcsolatok
Evangélikus portál
Déli Egyházkerület
Északi Egyházkerület
Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület
 


Evangélikus Egyház Online újságok Evangélikus Élet Archívum 2005 47 Ünnepi megemlékezés a „csodák földjén”

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport, 2003–2017
© Luther Kiadó, Evangélikus Információs Szolgálat, 2015–2017
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster