EISZ
Evangélikus Információs Szolgálat
 
Luther Kiadó
Luther Kiadó
 
Rovatoló
Fundamentum
Élő víz
Egyházunk egy-két hete
Keresztutak
e-világ
Kultúrkörök
Keresztény szemmel
Nem mi írtuk...
A hét témája
Evangélikusok
EvÉlet - Lelki segély
A közelmúlt krónikája
Gyermekvár
Szószóró
evél&levél
Közlemények, nyilatkozatok
On-line plusz
E heti Luther-idézet
Útitárs
Presbiteri
 
Evangélikus Egyház - Online újságok - Evangélikus Élet - Archívum - 2005 - 47 - Élemedett félelem

Keresztény szemmel

Hozzászólás a cikkhez

Élemedett félelem

Van valahol egy – közelebbről meg nem nevezendő – kisváros. A kisvárosban nem régen (bizonyára ünnepélyes körülmények közepette) átadtak egy elegáns, modern, ízléses szociális otthont. Mivel idős embereknek szánták, pillanatok alatt meg is telt koros rászorultakkal, özvegyen maradt magányosokkal. Mintegy hatvan fő találhatja meg otthonát az építészetileg kifogástalan épület szobáiban. A testi táplálékkal is minden rendben, és a bizalmat elnyerő orvosok is bármikor benyithatnak pácienseikhez.

A „páciensek” felett hűtlenül eljárt az idő. Deres a haj, ráncos a kéz, az arc, egyre romlik a látás, lassúbb a járás, olykor rosszul ver a szív, szökdel a vérnyomás, akadozik az emésztés, nem sikerül aludni, egyre több gyógyszer kell; hát bizony fekete varjúként kering életünk felett a halál riasztó valósága. S a halálnak csak egyetlen egy igaz ellenszere van: a Krisztusba kapaszkodó, élő hit.

Ennek a közelebbről meg nem nevezendő otthonnak a vezetője egy „lakógyűlésen” kedves ajánlattal lepte meg a rábízottakat. Elmondta, hogy igény esetén nagyon szívesen megszervezik az otthonban a lelkészi szolgálatot is, tudván, hogy a test mellett a lélek táplálása is fontos. Az otthonvezető kedvesen magyarázta: semmi akadálya a lelkészi munkának, sőt ő maga arra is lát lehetőséget (mert van elég helyiség), hogy az egyik szobát kápolnává alakítsák, hogy lehessen helyben bibliaóra, istentisztelet…

Az idős, fáradt tekintetek az asztalra szegeződtek, vagy a fali polcokon lévő dísztárgyakra vetődtek, mintha az idősek éppen műelemzésre készülnének. A megőszült hajak talán még őszebbek lettek, a reszketeg kezek most még a pohárért sem mertek nyúlni, nehogy a műanyag terítőre löttyenjen az édes tea. Csendben volt mindenki, mint a temetőben szokás. Csak a vezető firtatta tovább a kérdést, mondván, hogy ő megérti, ha az idős embereknek lenne ilyen lelki igényük, és szeretnének igét hallani vagy lelkésszel beszélgetni, neki mint vezetőnek nincs, sőt a vezetőségnek sincs semmi, de semmi kifogása ez ellen, épp ellenkezőleg, segít megszervezni a dolgot. Hiszen tudja ő, hogy a lakók többsége még a múlt század első felében született, hogy gyermek-, ifjúkorukban még vallásos nevelést kaptak, meg aztán ő – a vezető – tanult lélektant is, és nagyon jól tudja, hogy egy bizonyos kor után az ember újra Isten felé keresgél… S még ki tudja, mi minden hangzott el.

A teremben mintegy hatvanan ültek; munkától megfáradt testtartással, munkától elgörbült gerinccel, csontos ujjakkal, reumás végtagokkal, keringési zavarokkal. És csend.

A jószívű vezető végül azt kérte a demokratikus beszélgetéshez nem szokott lakóközösségtől, a mintegy hatvan főtől, hogy nyújtsa fel a kezét az, aki igényelne ilyesmit.

Nagyon lassan, nagyon bizonytalanul felemelkedett három kéz. Egy katolikus, egy református és egy evangélikus lakó keze. Róluk kiderült, hogy eljárnak a saját templomukba. Jellemző módon: a katolikus minden vasárnap megy a misére, mert félti az üdvösségét. A református havonta egyszer, mert úgy nevelték, hogy legalább egyszer havonta illik elmenni a templomba. Az evangélikus azt mondta, hogy ritkán megy, de a sátoros ünnepen többnyire ott van. Hajdanán tisztségviselő volt, de hát persze – mentegetőzött – felette is eljárt az idő.

Vége volt a gyűlésnek, oszlott a tömeg, és megindult a szokásos „háttérzúgolódás”. Hát mégiscsak jó lett volna, ha abban állapodnak meg, hogy jöhet a lelkész. Csak csendben, egymás közt suttogva, körülnézve, óvatosan hangoztak el a rejtett megjegyzések: jó lett volna mégis…

Azon tűnődöm, hogy vajon luxuscikk-e az üdvösség, meg azon, hogy miért nem tudja egy jólelkű, tapintatos vezető sem felolvasztani az elmúlt évtizedekben megfagyott lelkeket.

Volt, aki attól félt, hogy a jelenlegi „luxuskörülményeit” veszélyezteti, ha az örök élet lehetőségével kezd el foglalkozni. Hatvan idős emberből három merte „bevallani” hitét. A többiek egy része közömbösen, halált megvetve csoszogott vissza egyszemélyes szobájába. Másik része a szíve mélyén szerette volna, ha másképpen alakul a gyűlés, hiszen a lelkész hozhatott volna számukra valamit. Lehet, hogy nem tudnák megmondani, hogy mit, de valamit: reményt, erőt, igét, szentséget, feloldozást… Kinek mire lenne szüksége.

Az üdvösség nem luxuscikk, hanem Isten csodálatos ajándéka Jézus Krisztus által. Ám ha nem tudjuk elfogadni az ajándékot, akkor a megajándékozott marad szegényebb. Szegényebb talán az örök üdvösséggel.

Ribár János


::Nyomtatható változat::

E számunk tartalma
Napról napra
Új nap – új kegyelem
Liturgikus sarok
„Nullverzió”
Élő víz
Jézus listája
Vallásos, de egyházellenes?!
Heti útravaló
Egyházunk egy-két hete
Nem csak a tudományra fokuszáltak
Északiak egyházkerületi napja
Lendületben a MEK
Iktatás hatvan év után
Az iparváros kihívása
Szentelés szlovákul
Négy hálaadás egy toronysüveg alatt
Ünnepi megemlékezés a „csodák földjén”
Szentesi felújítás
Terror, hit, biztonság
Keresztutak
Harmincéves a protestáns új fordítású Biblia
Mit gondol Isten a szexről?
Példának okáért…
Evangélikusok
Nincs tökéletes fordítás
e-világ
Evangélikus név- és címtár
Keresztény szemmel
Élemedett félelem
A hét témája
V. Evangélikus Médiaműhely
Lengyel Anna az „emberséges” rádiózás kulisszatitkairól
Önvallomás
„Belerángatták”
Pluszt adott a PRÚSZ
Lelkileg is töltekezett
Teológus a tévénemzedékből
Fontossági sorrend
Nyitottan…
A „válogatott” legifjabbja
Aki válaszol: Závodny Éva
A hitélet hitelessége
Mozgóképpel hitvallani
Gyarmati Gábor mérlegén
A szociológia szakos szemével
Zárszó helyett
Káoszban
Racionalitásban szenvedők
Kísértések közepette
E heti Luther-idézet
Luther-idézet
Kultúrkörök
A város első szellemi műhelye volt
A krónikás
Egyházi kórusok találkozója Miskolcon
Egy cseppben az ember
„Csédekker”
A vasárnap igéje
Folytatása következik…
Oratio oecumenica
Oratio oecumenica
EvÉlet - Lelki segély
Mindenáron aranyérem
Szószóró
Őszi Stég
 
A lapról
Impresszum
Fórum
Kapcsolatok
Evangélikus portál
Déli Egyházkerület
Északi Egyházkerület
Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület
 


Evangélikus Egyház Online újságok Evangélikus Élet Archívum 2005 47 Élemedett félelem

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport, 2003–2017
© Luther Kiadó, Evangélikus Információs Szolgálat, 2015–2017
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster