EISZ
Evangélikus Információs Szolgálat
 
Luther Kiadó
Luther Kiadó
 
Rovatoló
Fundamentum
Élő víz
Egyházunk egy-két hete
Keresztutak
e-világ
Kultúrkörök
Keresztény szemmel
Nem mi írtuk...
A hét témája
Evangélikusok
EvÉlet - Lelki segély
A közelmúlt krónikája
Gyermekvár
Szószóró
evél&levél
Közlemények, nyilatkozatok
On-line plusz
E heti Luther-idézet
Útitárs
Presbiteri
 
Evangélikus Egyház - Online újságok - Evangélikus Élet - Archívum - 2006 - 13 - Hogyan kezdjük a napot?

Élő víz

Hozzászólás a cikkhez

Hogyan kezdjük a napot?

Egy-egy napunk sorsa jórészt attól függ, hogy miként kezdjük. Ha reggel valami kellemetlenség ér bennünket, az el tudja rontani az egész napot. Énekeskönyvünk 96. éneke – „Mennynek, földnek teremtője…” – megtanít arra, miként kell nekivágnunk egy új napnak, hogy az valóban áldott legyen a számunkra.

Mindenekelőtt Isten dicsőítésével kell kezdeni a napot. Ez a nagy titok. Hálát kell adnunk Istennek, ahogyan énekünk 2. verse is mondja: „Hogy békével nyughattam, / Mára felvirradhattam.”

Amíg az ember fiatal és egészséges, addig természetesnek veszi, hogy jól alszik. Nincs gond, amely felzaklatja, nincs fájdalom, betegség, amely kínozza. Idősebb korban azonban jelentkeznek a bajok, és sokszor még éjjel is gyötörnek. Ilyenkor tanuljuk meg: nem természetes, hogy békében nyughatunk. Szüleink, nagyszüleink gyakran mesélik, milyen hálásak voltak háború idején, ha egy-egy éjszaka légiriadó nélkül, nyugodtan telt el.

Hálát kell adni a nyugodt éjszakáért. És mivel ezt magunktól nem akarjuk megtenni, figyelmeztet rá reggeli énekünk. Miért hálátlan az ember? Miért veszi természetesnek az életében mindazt, ami jó? Mert szívesen elfelejti, hogy hányszor fordult el Istentől, hányszor utasította el vezetését, és hányszor választotta inkább a maga útját. Ezért naponta indokolt a 3. vers kérése: „Múljék az éj sötétjével / Bűneimnek homálya, / És szívemet szent fényével / Lelked derítse, áldja; / Jézusomnak sebében / Legyen én reménységem!”

Ezután a szép reggeli ének után vessük fel a kérdést: hogyan tovább? Kezdődik a nap! Reggeli, gyerekek indítása az iskolába, a közlekedés idegtépő megpróbáltatásai… A munkahelyen egy kellemetlen telefon, egy kolléga, aki valamely mulasztásért engem hibáztat, váratlan megbízatások, amelyek áthúzzák a terveimet… És így tovább.

Igen. Napközben győzni kell. Legyőzni a világot – és főleg magamat. Rossz kedvet, félelmet, türelmetlenséget… Le kell győzni a fáradtságot, a reménytelenség kísértését és azt a téves gondolatot, hogy sehonnan se várhatok segítséget.

Mert a segítség készen van. Amikor reggel hálaadással kezdtem a napot, amikor dicsőítettem megtartó szeretetéért, akkor Isten felkínálta vezetését, őrzését az egész napomra. Sokan megtapasztalták és sokan elmondták már, hogy milyen csodálatos erőforrás Jézus ígérete: „Ne aggodalmaskodjatok…” „…mert jól tudja a ti Atyátok, mire van szükségetek, mielőtt kérnétek tőle.” (Mt 6,25.8; Károli fordítás)

Gáncs Aladár


::Nyomtatható változat::

E számunk tartalma
Napról napra
Új nap – új kegyelem
Liturgikus sarok
Krisztus-dicséret
Élő víz
Miskolc felkészült a püspökiktatásra
„Ültetési rend”
A püspökiktatás helyszínének megközelítése
Hogyan kezdjük a napot?
Aki segített neki…
Heti útravaló
Élő víz
Egyházunk egy-két hete
XV. országos hittanverseny
Kistormási (r)omlás
Zsinatra hangoló
A XV. országos hittanverseny helyezettjei
Luther Szövetség: évadnyitó előadás
Keresztutak
ProChrist 2006
„Nálatok atemplomok hidegek”
Három püspök – három téma
Világi pályákon, de a hit útján
Megalakult a TEKIOE
Evangélikusok
Böjti csend és közéleti felelősség
Hazakerült egy ’48-as evangélikus honvédtiszt hagyatéka
Hagyományápolás és a jövő építése Bonyhádon
Nevelni hittel és szaktudással
e-világ
Szigetet hulladékból?!
Napfogyatkozás Józsué korában és napjainkban
Keresztény szemmel
Megrendült emlékezésből lesz boldog ünneplés
Életről, halálról – böjtben
Konfliktusok életünkben
A hét témája
„Az igehirdetés, a lelkigondozás állt legközelebb hozzám”
evél&levél
A ma embere és egy másik világ
Közlemények, nyilatkozatok
Közlemény a fasori gimnáziumban lefolytatott vizsgálatról
E heti Luther-idézet
Luther-idézet
Kultúrkörök
Emléktábla két tanárnő egykori otthona falán
Istenkeresés a magyar irodalomban: Kassák Lajos
Dr. Frenkl Róbert töprengései
„Tudja meg ezt a jövő nemzedék…”
„Darálós hernyós”
A vasárnap igéje
Meddőségben áldás
Oratio oecumenica
Oratio oecumenica
Gyermekvár
Kedves Gyerekek!
 
A lapról
Impresszum
Fórum
Kapcsolatok
Evangélikus portál
Déli Egyházkerület
Északi Egyházkerület
Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület
 


Evangélikus Egyház Online újságok Evangélikus Élet Archívum 2006 13 Hogyan kezdjük a napot?

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport, 2003–2017
© Luther Kiadó, Evangélikus Információs Szolgálat, 2015–2017
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster