EISZ
Evangélikus Információs Szolgálat
 
Luther Kiadó
Luther Kiadó
 
Rovatoló
Fundamentum
Élő víz
Egyházunk egy-két hete
Keresztutak
e-világ
Kultúrkörök
Keresztény szemmel
Nem mi írtuk...
A hét témája
Evangélikusok
EvÉlet - Lelki segély
A közelmúlt krónikája
Gyermekvár
Szószóró
evél&levél
Közlemények, nyilatkozatok
On-line plusz
E heti Luther-idézet
Útitárs
Presbiteri
 
Evangélikus Egyház - Online újságok - Evangélikus Élet - Archívum - 2008 - 43 - In memoriam dr. Manninger Jenõ

Evangélikusok

Hozzászólás a cikkhez

In memoriam dr. Manninger Jenõ

1918–2008

Dr. Manninger Jenõ Európa-szerte ismert orvosprofesszor, a kéz- és csípõsebészet hazai megalapítója volt. Munkásságáért Batthyány-Strattmann- és Semmelweisdíjjal tüntették ki. Nevet szerzett az orvostudománynak és magyar hazánknak.

  1. október 30-án született a Baranya megyei Rácbólyban. Hatgyermekes családban nõtt fel; két nõvére egyházunk hûséges papnéjaként szolgált Gyõrött és Siófokon. Édesanyjától kapott Újszövetségét rejtegetve vitte magával, amikor a második világháborúban frontszolgálatosként orosz hadifogságba esett. A szovjet tábori kórházakban való szolgálata idején lelki támaszt, erõt és hitet merített a jézusi igékbõl. Ez a belsõ lelki igény elkísérte õt egész életén át.

Háromévi hadifogság után 1948-ban a budapesti Koltói Anna Kórházban, majd az abból létrehozott Országos Traumatológiai (Baleseti) Intézetben folytatta orvosi tevékenységét. 1978 és ’89 között fõigazgatója volt az intézménynek, és nyugdíjba vonulása után is munkatársa maradt. Élete végéig fenntartottak számára egy dolgozószobát, hetente bejárt, tanácsaival segítette kollégáit.

Dr. Túróczy Erzsébettel, egyházunk nehéz idõkben szolgáló, hûséges püspökének, Túróczy Zoltánnak a lányával kötött házasságot. Három gyermeket neveltek fel istenfélelemben, s unokáikban is gyönyörködhettek.

Dr. Manninger Jenõ a Magyar Néphadsereg sebésze is volt, egyetlen pártonkívüliként viselte a tábornoki rangot. Kiterjedt papi rokonságában és a nem egyházi hivatásban álló hozzátartozók között is ismert volt segítõkészsége, igazi jézusi lelkületével állt a rászorultak és betegek mellé.

Hosszabb ideig lakott családjával budavári egyházközségünk területén, s istentiszteleteinket is látogatta. A Túróczy püspökrõl való megemlékezéseink alkalmával õ maga is többször megszólalt.

Orvosi tevékenysége 1957-tõl bontakozott ki. Számos külföldi ösztöndíj elnyerése révén ismerkedett meg a nemzetközi kéz- és csípõsebészet korszerû módszereivel; ezeket hazai földön is bevezette, és kutatómunkásságával továbbfejlesztette. 1968-ban õ végezte az elsõ csípõprotézis-beültetést Magyarországon. Kitûnõ szervezõkészségének köszönhetõen létrejött az országos kiterjedésû baleseti és kézsebészeti hálózat.

Tudományos munkásságának állomásai: 1965-ban kandidátusi fokozatot szerzett, 1980-ban az MTA doktora lett. Az Orvostovábbképzõ Egyetem Traumatológiai Tanszékének vezetõjeként feladata volt a baleseti sebészek képzése, továbbképzése. Az Amerikai Kézsebészeti Társaság „a kézsebészet úttörõje” címet adományozta neki elismerése jeléül.

Nyugdíjba vonulása után a combnyaktörés gyógyításának új lehetõségeivel foglalkozott. Az általa kidolgozott mûtéti módszert egyre több nyugat- európai intézetben alkalmazzák. A munkásságát ismertetõ monográfia 2005-ben német és angol nyelven is megjelent.

Dr. Manninger Jenõ orvosprofesszor kilencvenedik életévében, 2008. október 3-án távozott közülünk. Szerény, kedves, közvetlen egyéniségére, hitére és emberségére mindazok Isten iránti hálával emlékeznek családjában, rokonságában és a hivatásában õt követõk táborában, akik ismerhették, és szeretetének sugárzó melegében részesülhettek. Fogadja õt kegyelmébe az örök irgalom Istene!

D. Szebik Imre


::Nyomtatható változat::

E számunk tartalma
Napról napra
Új nap – új kegyelem
Élő víz
Pál levele Tituszhoz – engedelmesség
HETI ÚTRAVALÓ
Egyházunk egy-két hete
Összefogás közös célokért
Lelkésziktatás Dombóváron
Párban – Érden – szolgálatban
Szolgáló szeretet
Keresztutak
Kommunikáció mint stratégia
Tizenötödik protestáns kulturális est
Föld és ég
Evangélikusok
A kecske is, meg a káposzta is…
Gregersen-Labossa György a Johannita Lovagrend új káplánja
Szemléletszilárdítás
Bemutatkozik a Kiskõrösi Evangélikus Egyházközség
In memoriam dr. Manninger Jenõ
Zsoltárünnep Rákoscsabán
e-világ
A Teremtõ adósai vagyunk
„Polip” kellõen tálalva
Polgármesterek a kis iskolákért
Keresztény szemmel
Felindultunk
„Érted, amit olvasol?”
„Érted, amit olvasol?”
A Schmalkaldeni cikkek mai üzenete
A hét témája
Csoda az üszkös romhalmaz alatt
Milyen a jó Szentírás-fordítás?
A Bibliatársulatról
A magyar nyelvû Biblia bölcsõjénél
Károlyi Gáspár
Részletek Károli Gáspárnak a kiadáshoz írt elöljáró beszédébõl
Õrzi titkát a könyv
Oltvány olajfába
Kultúrkörök
Szokolay Sándor ’56-ról
Gyászóda az 1956-os forradalomról
A vasárnap igéje
A Biblia középpontja felé
Oratio oecumenica
Oratio oecumenica
Gyermekvár
Kedves Gyerekek!
ÉnekKincsTár
Dicséret, tisztesség legyen, kegyelem Atyja, néked!
 
A lapról
Impresszum
Fórum
Kapcsolatok
Evangélikus portál
Déli Egyházkerület
Északi Egyházkerület
Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület
 


Evangélikus Egyház Online újságok Evangélikus Élet Archívum 2008 43 In memoriam dr. Manninger Jenõ

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport, 2003–2017
© Luther Kiadó, Evangélikus Információs Szolgálat, 2015–2017
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster