EISZ
Evangélikus Információs Szolgálat
 
Luther Kiadó
Luther Kiadó
 
Rovatoló
Fundamentum
Élő víz
Egyházunk egy-két hete
Keresztutak
e-világ
Kultúrkörök
Keresztény szemmel
Nem mi írtuk...
A hét témája
Evangélikusok
EvÉlet - Lelki segély
A közelmúlt krónikája
Gyermekvár
Szószóró
evél&levél
Közlemények, nyilatkozatok
On-line plusz
E heti Luther-idézet
Útitárs
Presbiteri
 
Evangélikus Egyház - Online újságok - Evangélikus Élet - Archívum - 2003 - 11 - Oratio oecumenica

Oratio oecumenica

Hozzászólás a cikkhez

Oratio oecumenica

Az alább közölt általános könyörgő imádságot szeretettel ajánljuk minden gyülekezet figyelmébe, bátorítva a gyülekezeti lelkészeket arra, hogy az istentisztelet liturgiájának alakításakor számoljanak a rovatunk nyújtotta lehetőséggel is.

Mindenható Istenünk, hallgass meg minket kegyelmesen, amikor színed elé visszük hálaadásunk, bűnbánatunk és könyörgésünk szavait. Megköszönjük, Urunk, hogy megőriztél bennünket a bűnök és a bajok ellenére. Hálát adunk szereteted és irgalmad jeleiért, életünk eseményeiben való megtartó jelenlétedért. Kérjük, bocsáss meg nekünk, amiért sokszor elfeledkezünk arról, hogy mi magunk is bűnbocsánatból élő, irgalomra és kegyelemre szoruló bűnösök vagyunk, s nem a mindent jobban tudók és jobban tevők gyülekezete. A viharral is büszkén dacoló szálfák helyett megrepedt, értékvesztett nádszálak vagyunk csupán. Bocsásd meg, hogy sokszor nem tudunk ellenállni a hatalom bűvöletének, pedig tudjuk jól, hogy Jézus nem uralkodni tanított, hanem szolgálni. Bocsásd meg szeretetlen mondatainkat és tetteinket, amelyekkel téged és egymást megbántottuk. Jézusért kérünk…

[Gyülekezet:] Urunk, hallgass meg minket!

Könyörgünk hozzád a bennünket körülvevő kisebb és nagyobb közösségekért: családunkért, gyülekezetünkért, egyházunkért. Bocsásd meg, amikor elmulasztottuk azt a szolgálatot, amit ránk bíztál közöttük, vagy amikor kényelmetlennek, nehéznek, kellemetlennek gondoltuk azt, ahelyett hogy imádságban erőt és bátorítást kértünk volna hozzá. Bocsásd meg, amikor miattunk nem épült a te országod. Jézusért kérünk…

[Gyülekezet:] Urunk, hallgass meg minket!

Könyörgünk hozzád testvérünkért, Eszterért, aki rólad tett bizonyságot szóval és tettekkel, élete árán is. Áldunk mindazért a jóért, amit rajta keresztül adtál. Bűnbocsátó irgalmaddal fedezd el emberi gyarlóságait. Könyörgünk szeretteiért és mindazokért, akik az ő elvesztésének fájdalmát hordozzák. Könyörülj rajtunk. Jézusért kérünk…

[Gyülekezet:] Urunk, hallgass meg minket!

Könyörgünk mindazokért, akik félelemben élnek, betegség vagy gyász terhét hordozzák. Könyörgünk a világ szegényeiért, akik szükséget szenvednek, és a gazdagokért, akiknek szíve megkeményedett. Könyörgünk békességért és megbocsátásért az emberek között.

Mennyei Atyánk, a te végtelen irgalmadban bízva kérünk, hallgass meg minket a mi Urunk Jézus Krisztusért. Ámen.


::Nyomtatható változat::

E számunk tartalma
Napról napra
Új nap - új kegyelem
Liturgikus sarok
Falak
Élő víz
"Szerelmi háromszög"
Egyházunk egy-két hete
Bonyhádi találkozás
Hittantanár-továbbképzés Sopronban
Evangélikus délután
Országos egyházi irodai kirándulás
Jelenits István - József Attiláról
A szuperszonikus repülés történetétől a nyelvtanítás hatékonyságáig
A keresztény nevelés kollégiumi lehetőségei
Keresztutak
Pro Christ
Keresztény nők ökumenikus világimanapja
Imanap a fővárosban
Jöjjetek, imádkozzatok!
Isten globalizációja
Krisztusért - ebben az évben is
Műholdas evangélizáció - hihetetlen?
Evangélikusok
Gömböcz György életútja
Az 1848-as forradalom egyik evangélikus résztvevője
Nem cél, hanem eszköz
A Biblia és a konferenciák mélyítették hitét
e-világ
A Béres Tokajt erősíti
Az evangélikus honlap
Egy dicső forradalaom emlékezete
Egyházak a háború ellen
Keresztény szemmel
Második parancsolat
A hét témája
Mire jó a pap?
Ezt is megértük!
A lelkész prédikál, a gyülekezet...?
Micsoda egy pap!
Közlemények, nyilatkozatok
A Magyarországi Evangélikus Egyház Országos Bíróságának közleménye
E heti Luther-idézet
Luther idézet
Kultúrkörök
Budapesti tavaszi Fesztivál 2003
A vasárnap igéje
Hátha mégis?
Oratio oecumenica
Oratio oecumenica
 
A lapról
Impresszum
Fórum
Kapcsolatok
Evangélikus portál
Déli Egyházkerület
Északi Egyházkerület
Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület
 


Evangélikus Egyház Online újságok Evangélikus Élet Archívum 2003 11 Oratio oecumenica

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport, 2003–2017
© Luther Kiadó, Evangélikus Információs Szolgálat, 2015–2017
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster