EISZ
Evangélikus Információs Szolgálat
 
Luther Kiadó
Luther Kiadó
 
Rovatoló
Fundamentum
Élő víz
Egyházunk egy-két hete
Keresztutak
e-világ
Kultúrkörök
Keresztény szemmel
Nem mi írtuk...
A hét témája
Evangélikusok
EvÉlet - Lelki segély
A közelmúlt krónikája
Gyermekvár
Szószóró
evél&levél
Közlemények, nyilatkozatok
On-line plusz
E heti Luther-idézet
Útitárs
Presbiteri
 
Evangélikus Egyház - Online újságok - Evangélikus Élet - Archívum - 2003 - 35 - Oratio oecumenica

Oratio oecumenica

Hozzászólás a cikkhez

Oratio oecumenica

Szerető Mennyei Atyánk! Hálát adunk, hogy ma is hirdetteted közöttünk életet adó igédet. Hálát adunk, hogy megítélt, elveszett embereket magadhoz akarsz téríteni. Köszönjük, hogy az Úr Jézus elszenvedte a kereszten bűneink büntetését, s ma még őérette bocsánatot, újrakezdést akarsz nekünk adni. Add, hogy megszívleljük szavadat, és a te szereteteddel teljen meg minden tettünk, s így örömmel várjuk visszaérkezésed.

Kérünk gyülekezetünkért, hogy gyógyuljunk meg az ítélkezés és a személyválogatás bűnéből. Ne engedd, hogy többnek tartsuk magunkat, mint amennyinek kell.

Kérünk az egész evangélikus egyházért s a benned hívők közösségéért: tisztogass mindenkit a maga helyén, és bátorítsd szolgálatában. Hívj el bizonyságtevőket, lelkészeket, misszionáriusokat.

Köszönjük az elmúlt hetet és könyörgünk az előttünk állóért, amit reménységünk szerint megláttatsz velünk. Kérünk, áldj meg munkánkban, jártunkban-keltünkben. Kérünk, legyél szeretteinkkel, közel és távol. Kérünk testi vagy lelki betegséggel sújtott testvéreinkért: te adj nekik vigaszt, erőt és reménységet. Használj fel bennünket is a velük való törődésben.

Kérünk a halállal vívódókért: add, hogy fájdalmaik enyhüljenek, megbánják bűneiket, és könnyű lélekkel készüljenek el ebből a világból. Ne engedd, hogy haláltusájuk elvegye hitüket, hanem légy ágyuk mellett irgalmas karoddal. Könyörgünk magányos, idős vagy meg nem értett felebarátainkért, az otthontalanokért is: enyhítsd bánatukat és csalódásukat, küldj hozzájuk megértő szolgákat, akik felkarolják őket, és rólad tesznek bizonyságot.

Kérünk gyászoló testvéreinkért: hadd lássák meg az örökélet ígéretét, leljenek nyugalmat nálad, a te igéd adjon zaklatottságukban békességet.

Kérünk a szeretetszolgálat helyeiért, minden oktatási intézményért: áldd meg az ott szolgálatot teljesítőket. Te magad neveld ismeretre, tiszteletre és istenfélelemre a pedagógusokat, a gyermekeket, a fiatalokat. Kérünk településünkért, és minden emberért körülöttünk: mindennapjaikban vegyék észre jelenlétedet, és vágyódjanak a veled való közösségre.

Kérünk országunkért és a magyar népért: add, hogy hazaszeretetünk ne fogyatkozzon meg. Ápoljuk és szeressük nyelvünket, hagyományaikat. Legyél vezetőinkkel, hogy tudjanak rólad, és így bölcsen, számadásra kész lélekkel végezzék feladatukat. Korlátozd a visszaéléseket, és mutass rá igazságodra.

Könyörgünk az egész teremtett világért: adj megfelelő időjárást. Engedd, hogy ősszel a földművesek, a gazdák is örömmel tekintsenek fáradságuk után a termésre. Add, hogy megbecsüljünk mindent, amivel elhalmozol bennünket: ételt, italt, ruházatot, jó időt. Add, hogy védjük és óvjuk a természetet. Kegyelmedbe ajánlunk mindent: cselekedj velünk jótetszésed szerint. Az Úr Jézus Krisztusért hallgass meg minket. Ámen.


::Nyomtatható változat::

E számunk tartalma
Napról napra
Új nap - új kegyelem
Liturgikus sarok
Ökumenikus nyaralás
Élő víz
Heti útravaló
Semmit sem viszünk el...
Egyházunk egy-két hete
Isten emberei - szolgáljatok
250 éves a nyíregyházi gyülekezet
Tiszta harmóniák Pusztaföldváron
Keresztutak
Közösségben ünnepelve
A megnyesett fa kizöldül
Johanniták - Isten és a rászorulók szolgálatában
A Johannita Rend történetének rövid áttekintése
Evangélikusok
Kitüntetés az egyházi írónak
Déli harangszó Péteriből
Avatás Surdon
Megújulási lehetőség a hitoktatásban
e-világ
Hogyan adhat választ az evangélikus iskola az információs korszak kihívásaira?
Tisztelt Szerkesztőség!
Csodálkozás
Holtomig, holtáig. Hogyan?
A válás dilemmájáról és az egyneműek házasságáról
Keresztény szemmel
A konfirmáció
Te és az Isten
Dinnye és zsömle
Belső szoba
A hét témája
Piliscsaba 2003.
Hangulatjelentés
Révfölöpi Felnőtt Ifjúsági Konferencia
Isten kezében a Somló lábánál
"Ti Istent keresők, éledjen a szívetek!"
Tiszadobi táborok
evél&levél
Ne félj 366-szor és bibliaértelmezésünk
Galavics Sándor ny. lelkész temetése
Közlemények, nyilatkozatok
Kitüntetett evangélikusok
E heti Luther-idézet
Luther-idézet
Kultúrkörök
Sümegi várjátékok
A vasárnap igéje
Szálka és gerenda
Oratio oecumenica
Oratio oecumenica
 
A lapról
Impresszum
Fórum
Kapcsolatok
Evangélikus portál
Déli Egyházkerület
Északi Egyházkerület
Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület
 


Evangélikus Egyház Online újságok Evangélikus Élet Archívum 2003 35 Oratio oecumenica

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport, 2003–2017
© Luther Kiadó, Evangélikus Információs Szolgálat, 2015–2017
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster