EISZ
Evangélikus Információs Szolgálat
 
Luther Kiadó
Luther Kiadó
 
Rovatoló
Fundamentum
Élő víz
Egyházunk egy-két hete
Keresztutak
e-világ
Kultúrkörök
Keresztény szemmel
Nem mi írtuk...
A hét témája
Evangélikusok
EvÉlet - Lelki segély
A közelmúlt krónikája
Gyermekvár
Szószóró
evél&levél
Közlemények, nyilatkozatok
On-line plusz
E heti Luther-idézet
Útitárs
Presbiteri
 
Evangélikus Egyház - Online újságok - Evangélikus Élet - Archívum - 2003 - 35 - A megnyesett fa kizöldül

Keresztutak

Hozzászólás a cikkhez

A megnyesett fa kizöldül

Megtartóerő-tábor Albertiben

Az augusztus 21-i istentisztelet szolgálattevői: Szmolár Attila (Luther-kabátban) és Tőkés László, mögöttük Németh Zsolt és Mike Zoltán
A közös nyelv és a Krisztusba vetett hit kötött össze határon túli magyar és hazai protestáns fiatalokat augusztus 18. és 24. között Albertiben. A tábor célja – nevéhez híven – az volt, hogy megtartó erőt adjon minden résztvevő számára. A 15 és 33 év közötti Kárpát-medencei fiatalok ezen a héten átélhették, hogy keresztény hitük és magyarságuk összeköti őket, jöjjenek akár Nagydobronyból és környékéről, Szilágysomlyóról, Nagyváradról, Szovátáról, Újvidékről, avagy legyenek a házigazda, alberti egyházközség tagjai.

Amint azt az alberti gyülekezet lelkészétől, Szmolár Attilától megtudtuk, immár hatodik alkalommal rendeznek ilyen – határon túliakat és anyaországiakat egyaránt – vendégül látó tábort. Tavaly született az ötlet, hogy idén ők vállalják magukra a szervezői feladatokat.

A 80 táborozó a nyitó-istentiszteleten – augusztus 18-án, hétfőn – Horkay László kárpátaljai református püspök, augusztus 20-án, szerdán pedig Mike Zoltán református lelkipásztor prédikációját hallgathatták meg. Ő Alberti testvérgyülekezetéből, Szilágysomlyóról érkezett.

A színes és érdekes programok sorában ellátogatott hozzájuk Berecz András népmesemondó, továbbá előadást tartott Hidán Csaba történész, valamint Jókai Anna írónő is.

Szellemi honfoglalás

Augusztus 21-én, csütörtökön Tőkés László hirdette Isten igéjét, valamint Németh Zsolt országgyűlési képviselő szólt az egybegyűltekhez. A királyhágómelléki református püspök 5Móz 8,2–3 alapján arról beszélt, hogy nemzeti ünnepünk, augusztus 20-a is alapot ad arra, hogy visszatekintsünk a múlt eseményeire. De nemcsak népünk nagyjaira gondolhatunk az ünnep és a fenti bibliai rész kapcsán, hanem egyéni és közösségi sorsunkra is.

Istennek ez az igéje szól a megtett út körülményeiről, valamint a kenyérgondokról is. Hajlamos az ember arra, hogy a körülményeit hibáztassa. Az élet sokszor állít embert próbáló helyzetek és döntések elé, de nem merülhetünk ki a panaszkodásban. A nehézségeket is vállalni kell. Isten ezeket is azért adja, hogy a figyelmet a kegyelemre irányítsa – hangsúlyozta Tőkés László, majd így folytatta: „Egy-egy kort nemcsak a gazdaság, de a szellem felvirágzása is jellemez. Szükség van lelki és szellemi honfoglalásra is. Megmaradásunk záloga az, hogy merünk-e nemcsak kenyérrel, de Isten igéjével és hittel is élni, így nézve a jövő elé.”

Remény és jövő

Németh Zsolt, az Országgyűlés Külügyi Bizottságának elnöke arról beszélt, hogy a tábor résztvevőit három dolog köti össze: mindnyájan magyarok, protestánsok és fiatalok. Felszólalásában hangsúlyozta egyfelől a nemzettudat, a határokon átívelő nemzeti egység fontosságát, másrészt pedig a saját és a közösségi lét értelmébe vetett hitet. Végül pedig azt emelte ki, hogy nagy szükség van az ifjabb nemzedék fantáziájára és leleményességére is, arra, hogy ki-ki megragadja a kínálkozó lehetőségeket a jövő érdekében. „Magyarnak, protestánsnak és fiatalnak lenni nemcsak adottság, de feladat is, hiszen rajtuk múlik, hogy 15-20 év múlva leszünk-e még” – mondta Németh Zsolt.

Az istentisztelet végeztével Tőkés László püspök arra kérte a jelenlévőket, hogy az offertóriummal támogassák a nagyváradi Lórántffy Zsuzsanna Gimnázium újraindulását. A tanintézményben folytatandó munkához nem kaptak állami segítséget, ennek ellenére reméli, hogy – a terveknek megfelelően – szeptember 15-én az iskola megnyithatja kapuit. A püspök egyúttal bejelentette, hogy a következő „Megtartóerő-tábort” jövőre Nagyváradon szeretnék megszervezni.

A megnyesett fa kizöldül

A vasárnapi záró-istentiszteleten – Hós 14,5–10 alapján – Szmolár Attila végezte az igehirdetés szolgálatát. A prédikáció kiindulópontja a tábor hetére választott mottó – „A megnyesett fa kizöldül” – volt. A helyi gyülekezet pásztora egyebek mellett arról beszélt, hogy az elmúlt napokban erősödhettek egymás hite és bizonyságtétele, az egy nemzethez tartozás tudata által. Azt kérte, hogy vigyék magukkal és adják is tovább mindazt, amit itt kaptak, és azzal a reménységgel térjenek haza, hogy az ő életükben is valósággá lesz Isten ígérete: „A megnyesett fa kizöldül”.

A templomi együttlét igényes kulturális programmal zárult: az énekkar szolgálata után Mike Zoltán református lelkész lánya, Mike Ágnes mondta el Reményik Sándor: Mindhalálig című versét, majd a tábor résztvevői és a helyi gyülekezet kórusa együtt adta elő a Millenniumi Ódát, amely elsőként 2001. augusztus 20-án, a Kossuth téren csendült fel.

Gazdag Zsuzsanna

Regionális hozzárendelés: Alberti Evangélikus Egyházközség


::Nyomtatható változat::

E számunk tartalma
Napról napra
Új nap - új kegyelem
Liturgikus sarok
Ökumenikus nyaralás
Élő víz
Heti útravaló
Semmit sem viszünk el...
Egyházunk egy-két hete
Isten emberei - szolgáljatok
250 éves a nyíregyházi gyülekezet
Tiszta harmóniák Pusztaföldváron
Keresztutak
Közösségben ünnepelve
A megnyesett fa kizöldül
Johanniták - Isten és a rászorulók szolgálatában
A Johannita Rend történetének rövid áttekintése
Evangélikusok
Kitüntetés az egyházi írónak
Déli harangszó Péteriből
Avatás Surdon
Megújulási lehetőség a hitoktatásban
e-világ
Hogyan adhat választ az evangélikus iskola az információs korszak kihívásaira?
Tisztelt Szerkesztőség!
Csodálkozás
Holtomig, holtáig. Hogyan?
A válás dilemmájáról és az egyneműek házasságáról
Keresztény szemmel
A konfirmáció
Te és az Isten
Dinnye és zsömle
Belső szoba
A hét témája
Piliscsaba 2003.
Hangulatjelentés
Révfölöpi Felnőtt Ifjúsági Konferencia
Isten kezében a Somló lábánál
"Ti Istent keresők, éledjen a szívetek!"
Tiszadobi táborok
evél&levél
Ne félj 366-szor és bibliaértelmezésünk
Galavics Sándor ny. lelkész temetése
Közlemények, nyilatkozatok
Kitüntetett evangélikusok
E heti Luther-idézet
Luther-idézet
Kultúrkörök
Sümegi várjátékok
A vasárnap igéje
Szálka és gerenda
Oratio oecumenica
Oratio oecumenica
 
A lapról
Impresszum
Fórum
Kapcsolatok
Evangélikus portál
Déli Egyházkerület
Északi Egyházkerület
Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület
 


Evangélikus Egyház Online újságok Evangélikus Élet Archívum 2003 35 A megnyesett fa kizöldül

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport, 2003–2017
© Luther Kiadó, Evangélikus Információs Szolgálat, 2015–2017
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster