EISZ
Evangélikus Információs Szolgálat
 
Luther Kiadó
Luther Kiadó
 
Rovatoló
Fundamentum
Élő víz
Egyházunk egy-két hete
Keresztutak
e-világ
Kultúrkörök
Keresztény szemmel
Nem mi írtuk...
A hét témája
Evangélikusok
EvÉlet - Lelki segély
A közelmúlt krónikája
Gyermekvár
Szószóró
evél&levél
Közlemények, nyilatkozatok
On-line plusz
E heti Luther-idézet
Útitárs
Presbiteri
 
Evangélikus Egyház - Online újságok - Evangélikus Élet - Archívum - 2003 - 35 - Isten emberei - szolgáljatok

Egyházunk egy-két hete

Hozzászólás a cikkhez

Isten emberei - szolgáljatok

Több mint egy évtizede hívunk testvéreket szeretetotthonainkból, gyülekezeteinkből Diakóniai Evangélizációs Konferenciára Gyenesdiás-Kapernaumba. (Én magam 12 alkalommal küldtem meghívót.) A szervezés közben gyakran merült fel bennem is a kérdés: Van-e értelme, előrevivő jelentősége ezeknek a konferenciáknak? Nem merül-e ki a jelentősége abban, hogy tulajdonképpen egy öt napos "jó buli"?

Most – augusztus 11–l5. között Gyenesdiáson csattanós, pozitív választ kaptam kétkedéseimre, pesszimista kérdéseimre. A jelentkezők száma több volt, mint az ágyaké. Végül mindenkit sikerült ágyhoz is juttatni. A résztvevők száma – külső elhelyezéssel is – közel hatvan fő volt. Legnagyobb örömünkre a jelentkezőkkel együtt tíz gyermek (l–14 évesek) is velünk volt. Ez volt a keret, a külső, de már ez is utalt a lényegre.

Van-e értelme? Az igehirdetésekből, bibliatanulmányból, előadásokból és elsősorban az ezeket követő csoportos és egyéni beszélgetésekből kiderült: Van értelme!

Igehirdetést Bozorády Zoltán, Kis János és Tóth-Szöllős Mihály lelkészek tartottak. Szolgálatra hívtak, s a szolgálat alapjáról szóltak. Bibliatanulmányt dr. Cserháti Sándor professzor hozott 2Kor 12,1–10 alapján, melyben négy részre bontva szólt „Isten emberéről”, aki „dicsekvő”, „rendkívüli”, „megpróbált”, és mégis „használható” ember Krisztus kezében.

A jelenlévőket lenyűgözte az Ige szava. Nem emberek, Isten szólt hozzánk!

Az előadások is, melyek a diakóniai szolgálat múltjáról, jelenéről és a jövő kihívásairól szóltak, az Ige szavaiból merítették hitelességüket és szolgálatra ösztönző késztetésüket.

Van értelme! Azzal a lelki feltöltődéssel indultunk haza, hogy van küldetésünk, van szolgálatunk, s mind ehhez erőforrásunk! S ha az erőt, erőforrást megkaptuk – ez történt Gyenesdiáson – akkor értelmes lehet életünk és eredményes szolgálatunk.

Ezért is döntött úgy a jelenlévő közösség, hogy jövőre, 2004-ben ismét találkozunk augusztusban Gyenesdiáson augusztus 9–13-ig.

Befejezésül egy örömhírt is szeretnék közre adni. Gyenesdiási otthonunknak – Szabó Ferencné korai halála után – egy éve van új vezetője Tencz Károly személyében. Kérésükre a konferencia idején történt meg első gyermekük (Károly) keresztelése. Ennek az örömhírnek is van jelzés értéke. Múlt – jelen – jövő!

A diakóniai szolgálat Krisztussal közösségben napi küldetés, feladat és lehetőség.

„A teremtett világ várja Isten fiainak megjelenését”. Tegyük hozzá: szolgálatát.

Ehhez a szolgálathoz kaptunk erőt! Van tehát értelme.

Kendeh György

Regionális hozzárendelés: Diakóniai Osztály


::Nyomtatható változat::

E számunk tartalma
Napról napra
Új nap - új kegyelem
Liturgikus sarok
Ökumenikus nyaralás
Élő víz
Heti útravaló
Semmit sem viszünk el...
Egyházunk egy-két hete
Isten emberei - szolgáljatok
250 éves a nyíregyházi gyülekezet
Tiszta harmóniák Pusztaföldváron
Keresztutak
Közösségben ünnepelve
A megnyesett fa kizöldül
Johanniták - Isten és a rászorulók szolgálatában
A Johannita Rend történetének rövid áttekintése
Evangélikusok
Kitüntetés az egyházi írónak
Déli harangszó Péteriből
Avatás Surdon
Megújulási lehetőség a hitoktatásban
e-világ
Hogyan adhat választ az evangélikus iskola az információs korszak kihívásaira?
Tisztelt Szerkesztőség!
Csodálkozás
Holtomig, holtáig. Hogyan?
A válás dilemmájáról és az egyneműek házasságáról
Keresztény szemmel
A konfirmáció
Te és az Isten
Dinnye és zsömle
Belső szoba
A hét témája
Piliscsaba 2003.
Hangulatjelentés
Révfölöpi Felnőtt Ifjúsági Konferencia
Isten kezében a Somló lábánál
"Ti Istent keresők, éledjen a szívetek!"
Tiszadobi táborok
evél&levél
Ne félj 366-szor és bibliaértelmezésünk
Galavics Sándor ny. lelkész temetése
Közlemények, nyilatkozatok
Kitüntetett evangélikusok
E heti Luther-idézet
Luther-idézet
Kultúrkörök
Sümegi várjátékok
A vasárnap igéje
Szálka és gerenda
Oratio oecumenica
Oratio oecumenica
 
A lapról
Impresszum
Fórum
Kapcsolatok
Evangélikus portál
Déli Egyházkerület
Északi Egyházkerület
Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület
 


Evangélikus Egyház Online újságok Evangélikus Élet Archívum 2003 35 Isten emberei - szolgáljatok

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport, 2003–2017
© Luther Kiadó, Evangélikus Információs Szolgálat, 2015–2017
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster