EISZ
Evangélikus Információs Szolgálat
 
Luther Kiadó
Luther Kiadó
 
Rovatoló
Fundamentum
Élő víz
Egyházunk egy-két hete
Keresztutak
e-világ
Kultúrkörök
Keresztény szemmel
Nem mi írtuk...
A hét témája
Evangélikusok
EvÉlet - Lelki segély
A közelmúlt krónikája
Gyermekvár
Szószóró
evél&levél
Közlemények, nyilatkozatok
On-line plusz
E heti Luther-idézet
Útitárs
Presbiteri
 
Evangélikus Egyház - Online újságok - Evangélikus Élet - Archívum - 2003 - 35 - A konfirmáció

Keresztény szemmel

Még nem késő!

Hozzászólás a cikkhez

A konfirmáció

Több külföldi protestáns egyházban a konfirmációt a felnőtt korhoz kötik és megfelelő indokokkal támasztják alá a konfirmáció komolyan vételét.

Nálunk a 13–14 éves korban történő konfirmáció nem zárja ki, hogy örömmel teljesítsük azoknak a hitbeli megerősítését igénylő kérését, akik a nagykorúságot elérve jönnek hozzánk.

Hadd mutassam be őket név nélkül, akiket nemrég konfirmáltam és többségükben a soproni Líceum levelezős tanulói. A legfiatalabbat közel 18 évvel ezelőtt kereszteltem és szüleit eskettem. Ő az egyetlen, akinek családi gyökereihez a lelkészi szolgálat vonalán eljuthattam.

Előttem van egy fiatal édesanya, aki két gyermekét neveli és mint levelezős licista konfirmációban részesül. Öt éves kisleányát is elhozza az előkészítésre, a másik gyermekre az édesapa vigyáz. Édesanyja mellett ül és rajzol. A témát is megadjuk neki: a templom oltárképe. A megfeszített Jézus a kereszten, a sorstársak, a megfeszítői, a sokaság, a síró édesanyja. Meghatottan nézi a hatalmas festményt és rajzol, miközben mi „konfirmációzunk”. Csodálatos rajzot ad át nekem a foglalkozás végén. A keresztrefeszítést érzékeny szívvel rajzolja gyermeklelkén átszűrve. Jézus kezén-lábán nincsenek szögek. Mintha csak szíve tájékán lenne egy mélyedés. A kereszten, mintha állna Jézus. A tövis korona, mintha menyasszonyi fátyolba menne át. Szemeiből, mintha könny folyna. A konfirmandus édesanya kisleánya így éli át a templomba korai konfirmációját: érte is szíven szúrt Jézust rajzol, aki könynyezik, Jézus édesanyjában saját anyukáját látja, szomorú kisleányok egyikében önmagát véli.

Jézus átölelő karjai kitárulnak mindnyájunk felé: konfirmációi élmény ez.

A konfirmációra készül egy licista levelezős menyasszonya. Komolyan veszi az előkészítő alkalmakat, és bár más történelmi egyházban volt a keresztelése, mint szüleinek egyetlen gyermeke velük együtt veszi az úrvacsorát az ünnepi alkalmon. Jó reménységgel készülhet, hitben megerősödve, a templomi esküvőre, amikor férjével együtt – aki hite antennájával eddig fogékony volt a líceumi hitismeret elsajátítására – megélhetik a közös életút aranyszabályát: csak boldogítva lehet az ember igazán boldog. Így a konfirmáció áldott segítség lehet, mint megerősítő pillér, a házasságban.

Ebben a reménységben áll meg az oltár előtt, melynek közelében egykor a keresztségben részesült, az a férfi-testvér, kinek diplomáján közel tíz éve száradt meg a tinta, de úgy érzi, hogy olyan ismerettel gazdagodik a konfirmációban, melyet felelős munkakörében etikailag kamatoztathat, de házaséletét is megalapozza. Ezért olyan igével kapta az áldást, mely majd elhangzik házasságkötési útravalóul is. A szülők szemében hálakönnyek csillognak: Örülnek, hogy fiuk akarta, kérte a konfirmációt. Így valóban még nem volt késő a hitben való megerősödés! Abban a Jézusban, akit szemmel nem láthatunk, de hitünkkel nyomába szegődhetünk. (V.ö. Jn 20,29)

Szimon János


::Nyomtatható változat::

E számunk tartalma
Napról napra
Új nap - új kegyelem
Liturgikus sarok
Ökumenikus nyaralás
Élő víz
Heti útravaló
Semmit sem viszünk el...
Egyházunk egy-két hete
Isten emberei - szolgáljatok
250 éves a nyíregyházi gyülekezet
Tiszta harmóniák Pusztaföldváron
Keresztutak
Közösségben ünnepelve
A megnyesett fa kizöldül
Johanniták - Isten és a rászorulók szolgálatában
A Johannita Rend történetének rövid áttekintése
Evangélikusok
Kitüntetés az egyházi írónak
Déli harangszó Péteriből
Avatás Surdon
Megújulási lehetőség a hitoktatásban
e-világ
Hogyan adhat választ az evangélikus iskola az információs korszak kihívásaira?
Tisztelt Szerkesztőség!
Csodálkozás
Holtomig, holtáig. Hogyan?
A válás dilemmájáról és az egyneműek házasságáról
Keresztény szemmel
A konfirmáció
Te és az Isten
Dinnye és zsömle
Belső szoba
A hét témája
Piliscsaba 2003.
Hangulatjelentés
Révfölöpi Felnőtt Ifjúsági Konferencia
Isten kezében a Somló lábánál
"Ti Istent keresők, éledjen a szívetek!"
Tiszadobi táborok
evél&levél
Ne félj 366-szor és bibliaértelmezésünk
Galavics Sándor ny. lelkész temetése
Közlemények, nyilatkozatok
Kitüntetett evangélikusok
E heti Luther-idézet
Luther-idézet
Kultúrkörök
Sümegi várjátékok
A vasárnap igéje
Szálka és gerenda
Oratio oecumenica
Oratio oecumenica
 
A lapról
Impresszum
Fórum
Kapcsolatok
Evangélikus portál
Déli Egyházkerület
Északi Egyházkerület
Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület
 


Evangélikus Egyház Online újságok Evangélikus Élet Archívum 2003 35 A konfirmáció

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport, 2003–2017
© Luther Kiadó, Evangélikus Információs Szolgálat, 2015–2017
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster