EISZ
Evangélikus Információs Szolgálat
 
Luther Kiadó
Luther Kiadó
 
Rovatoló
Fundamentum
Élő víz
Egyházunk egy-két hete
Keresztutak
e-világ
Kultúrkörök
Keresztény szemmel
Nem mi írtuk...
A hét témája
Evangélikusok
EvÉlet - Lelki segély
A közelmúlt krónikája
Gyermekvár
Szószóró
evél&levél
Közlemények, nyilatkozatok
On-line plusz
E heti Luther-idézet
Útitárs
Presbiteri
 
Evangélikus Egyház - Online újságok - Evangélikus Élet - Archívum - 2003 - 35 - Avatás Surdon

Evangélikusok

Hozzászólás a cikkhez

Avatás Surdon

Rozs-Nagy Szilvia
Csöndben átgondolt imádságok, méltóságteljes ünneplő gyülekezet fogadja a Luther-kabátos lelkészek sorát, miközben hangzik ősi himnuszunk: "Velünk az Úr táborba száll, Szentlelkét ránk bocsátja…". Most, 2003. augusztus 24-én délután 3 órakor különösen is kérjük Isten Szentlelkét, hassa át Rozs-Nagy Szilvia életének eme különleges perceit, bizonyságául annak, hogy Ő az, aki most elindítja őt a lelkészi szolgálatra...

Több mint 200 éve nem hívogatta templomának zengő haranghangja a surdi gyülekezetet lelkészavatásra. Míg a lelkész-jelölt az oltárnál D. Szebik Imre elnök-püspök, dr. Szabó Lajos rektor és Smidéliuszné Drobina Erzsébet lelkésznő előtt áll, bizonyára sokakban felötlik a kérdés: mi indíthat egy fiatalt arra, hogy életének célja és értelme Isten országának építése legyen. Szilvia esetében talán a szülők – Nagy Sándor és Rozs Rózsa – hitre, egyházszeretetre, Isten iránti félelemre, tiszteletre való nevelése? Vagy Pusztai László nyugalmazott lelkész egykori munkája és a surdi gyülekezet befogadó szeretete? Esetleg a Budapesti Fasori Gimnáziumban töltött diákévek alatt átélt lelki-közösségi élmények indították el Szilviát ezen az úton? Egy bizonyos: alázatos csöndességgel, Isten akaratát keresve állt meg az Evangélikus Hittudományi Egyetem bejárata előtt éppúgy, mint a svájci Bossey Ökumenikus Intézetének épülete előtt. Ösztöndíjas hallgatóként itt két ajándékot is kapott: Nagypál Szabolcs személyében hozzáillő segítőtársat, valamint az ökumené és a liturgika szeretetét. (E témából doktori fokozat megszerzésére készül.)

  1. Szebik Imre püspök közvetlen és személyes hangvételű, ugyanakkor mindenkit megszólító és mindenkihez szóló igehirdetését hallgatva Szilvia – a gyülekezettel együtt – újra megerősödhetett abban, mit jelent az Úr jelenléte életünkben. A meghívóra választott ige valójában egy mélyről feltörő, Isten utáni vágy: „Ha a Te orcád nem jön velünk, ne vezess minket tovább.” (2Móz 33,15). Mutasd meg dicsőségedet, mert különben nem merünk hozzá kezdeni ahhoz a munkánkhoz, ami ránk vár! Evangéliumként hangzott: Isten velünk is jön, orcáját felénk fordítva áldássá lesz, s Jézus Krisztus által minket is megszentel jelenlétével.

Mint minden fiatal, pályakezdő lelkész számára, Szilvia életében is mérföldkő az első megbízatás. Mostantól nem csupán a gyakorlati teológia tudományának szentelheti idejét, tehetségét, figyelmét és szeretetét, hanem – a budapesti Egyetemi Gyülekezeti lelkészeként – rövidesen sok fiatalnak hirdetheti szóval és tettel, imádsággal és lelki alkalmakkal, meghallgatással és tanácsadással: Jézus mindenek felett való Úr.

Jó volt hallani Szilvia nyitottságot, és az új feladatok iránti lelkesedést sugárzó mondatát: „Nagyon várom a Szentlélek meglepetéseit!”.

HHO

Regionális hozzárendelés: Surdi Evangélikus Egyházközség


::Nyomtatható változat::

E számunk tartalma
Napról napra
Új nap - új kegyelem
Liturgikus sarok
Ökumenikus nyaralás
Élő víz
Heti útravaló
Semmit sem viszünk el...
Egyházunk egy-két hete
Isten emberei - szolgáljatok
250 éves a nyíregyházi gyülekezet
Tiszta harmóniák Pusztaföldváron
Keresztutak
Közösségben ünnepelve
A megnyesett fa kizöldül
Johanniták - Isten és a rászorulók szolgálatában
A Johannita Rend történetének rövid áttekintése
Evangélikusok
Kitüntetés az egyházi írónak
Déli harangszó Péteriből
Avatás Surdon
Megújulási lehetőség a hitoktatásban
e-világ
Hogyan adhat választ az evangélikus iskola az információs korszak kihívásaira?
Tisztelt Szerkesztőség!
Csodálkozás
Holtomig, holtáig. Hogyan?
A válás dilemmájáról és az egyneműek házasságáról
Keresztény szemmel
A konfirmáció
Te és az Isten
Dinnye és zsömle
Belső szoba
A hét témája
Piliscsaba 2003.
Hangulatjelentés
Révfölöpi Felnőtt Ifjúsági Konferencia
Isten kezében a Somló lábánál
"Ti Istent keresők, éledjen a szívetek!"
Tiszadobi táborok
evél&levél
Ne félj 366-szor és bibliaértelmezésünk
Galavics Sándor ny. lelkész temetése
Közlemények, nyilatkozatok
Kitüntetett evangélikusok
E heti Luther-idézet
Luther-idézet
Kultúrkörök
Sümegi várjátékok
A vasárnap igéje
Szálka és gerenda
Oratio oecumenica
Oratio oecumenica
 
A lapról
Impresszum
Fórum
Kapcsolatok
Evangélikus portál
Déli Egyházkerület
Északi Egyházkerület
Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület
 


Evangélikus Egyház Online újságok Evangélikus Élet Archívum 2003 35 Avatás Surdon

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport, 2003–2017
© Luther Kiadó, Evangélikus Információs Szolgálat, 2015–2017
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster