EISZ
Evangélikus Információs Szolgálat
 
Luther Kiadó
Luther Kiadó
 
Rovatoló
Fundamentum
Élő víz
Egyházunk egy-két hete
Keresztutak
e-világ
Kultúrkörök
Keresztény szemmel
Nem mi írtuk...
A hét témája
Evangélikusok
EvÉlet - Lelki segély
A közelmúlt krónikája
Gyermekvár
Szószóró
evél&levél
Közlemények, nyilatkozatok
On-line plusz
E heti Luther-idézet
Útitárs
Presbiteri
 
Evangélikus Egyház - Online újságok - Evangélikus Élet - Archívum - 2003 - 35 - Közösségben ünnepelve

Keresztutak

Hozzászólás a cikkhez

Közösségben ünnepelve

D. Szebik Imre a közös istentiszteleten
"Tebenned bíztunk eleitől fogva" és "Erős vár a mi Istenünk" – hangzott a két Istent magasztaló ősi ének a millenniumi ünnep alkalmából tartott református–evangélikus istentisztelet első perceiben. Isten az örökkévaló hajlék – így lehet a templom a közösségben megélt kereszténységünk helye, ahol mindannyiunkat összeköt a Benne gyökerező hit, mely túlmutat felekezeti, politikai, ideológiai hovatartozásunkon.

Nemzeti ünnepünk előestéjén, a Parlamenttel átellenben lévő Szilágyi Dezső téri református templomban immáron ötödik alkalommal megrendezett ökumenikus együttlét igehirdetői szolgálatát D. Szebik Imre elnök-püspök végezte a Mt 19, 16–26 alapján. A Jézus társaságát kereső gazdag ifjú valamit tudott az immanens és transzcendens közötti kapcsolatról. Megvan-e bennünk az ez utáni vágy? – hangzott a kérdés. Példa lehet ennek a fiatalembernek az erkölcsi tartása. Államalapításunk ünnepén arra bíztathatjuk egymást, hogy ne vesszen ki a magyar nemzetből a jó rend jó erkölcse, legyen országunk támasza példamutató életünk!

Példaértékű a gazdag ifjú őszintesége is. Nem magyarázkodik. Elfogadja Jézus szavát. Bár a fiatalemberrel később nem találkozunk a Biblia lapjain, mégsem gondolhatjuk, hogy Jézus lemondott volna róla. A példázatot Jézus azzal fejezi be, hogy ami embereknél lehetetlen, az Istennél lehetséges.

A meditáció szolgálatát dr. Bölcskei Gusztáv református püspök végezte, melyben az ünnepről, mint hozzánk elérkező eseményről elmélkedett. Az ünnepek nem arra valók, hogy kényelmetlen igazságokat elhallgassunk, hanem hogy emlékezzünk és cselekedjünk – hangsúlyozta a református zsinat lelkészi elnöke.

Az evangélium szólt az istentisztelet minden résztvevőjéhez. Az alkalmat megtisztelte imádkozó jelenlétével: Paskai László bíboros, dr. Márkus Mihály és dr. Szabó István református püspökök, valamint Szili Katalin, az Országgyűlés elnöke, Lomnici Zoltán, a Legfelsőbb bíróság elnöke, Kovács Árpád, az Állami Számvevőszék elnöke, Németh János, az Alkotmánybíróság leköszönő elnöke, illetőleg Gulyás Kálmán az egyházi ügyekért felelős címzetes államtitkár és Orbán Viktor volt miniszterelnök, a Fidesz elnöke,

Ének és zene segített az Istenre figyelésben, a gondolatok elmélyítésében. A Lutheránia Énekkart Kamp Salamon, a Szentendrei Református Kórust Bokorné Forró Ágnes karnagy vezényelte.

Horváth-Hegyi Olivér


::Nyomtatható változat::

E számunk tartalma
Napról napra
Új nap - új kegyelem
Liturgikus sarok
Ökumenikus nyaralás
Élő víz
Heti útravaló
Semmit sem viszünk el...
Egyházunk egy-két hete
Isten emberei - szolgáljatok
250 éves a nyíregyházi gyülekezet
Tiszta harmóniák Pusztaföldváron
Keresztutak
Közösségben ünnepelve
A megnyesett fa kizöldül
Johanniták - Isten és a rászorulók szolgálatában
A Johannita Rend történetének rövid áttekintése
Evangélikusok
Kitüntetés az egyházi írónak
Déli harangszó Péteriből
Avatás Surdon
Megújulási lehetőség a hitoktatásban
e-világ
Hogyan adhat választ az evangélikus iskola az információs korszak kihívásaira?
Tisztelt Szerkesztőség!
Csodálkozás
Holtomig, holtáig. Hogyan?
A válás dilemmájáról és az egyneműek házasságáról
Keresztény szemmel
A konfirmáció
Te és az Isten
Dinnye és zsömle
Belső szoba
A hét témája
Piliscsaba 2003.
Hangulatjelentés
Révfölöpi Felnőtt Ifjúsági Konferencia
Isten kezében a Somló lábánál
"Ti Istent keresők, éledjen a szívetek!"
Tiszadobi táborok
evél&levél
Ne félj 366-szor és bibliaértelmezésünk
Galavics Sándor ny. lelkész temetése
Közlemények, nyilatkozatok
Kitüntetett evangélikusok
E heti Luther-idézet
Luther-idézet
Kultúrkörök
Sümegi várjátékok
A vasárnap igéje
Szálka és gerenda
Oratio oecumenica
Oratio oecumenica
 
A lapról
Impresszum
Fórum
Kapcsolatok
Evangélikus portál
Déli Egyházkerület
Északi Egyházkerület
Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület
 


Evangélikus Egyház Online újságok Evangélikus Élet Archívum 2003 35 Közösségben ünnepelve

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport, 2003–2017
© Luther Kiadó, Evangélikus Információs Szolgálat, 2015–2017
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster