EISZ
Evangélikus Információs Szolgálat
 
Luther Kiadó
Luther Kiadó
 
Rovatoló
Fundamentum
Élő víz
Egyházunk egy-két hete
Keresztutak
e-világ
Kultúrkörök
Keresztény szemmel
Nem mi írtuk...
A hét témája
Evangélikusok
EvÉlet - Lelki segély
A közelmúlt krónikája
Gyermekvár
Szószóró
evél&levél
Közlemények, nyilatkozatok
On-line plusz
E heti Luther-idézet
Útitárs
Presbiteri
 
Evangélikus Egyház - Online újságok - Evangélikus Élet - Archívum - 2003 - 35 - "Ti Istent keresők, éledjen a szívetek!"

A hét témája

Hozzászólás a cikkhez

"Ti Istent keresők, éledjen a szívetek!"

Öregedő ifjak konferenciája

A gyenesdiási Kapernaumban július 27–augusztus 2. között személyesen is átélhettük a zsoltáríró fenti szavait: valóban éledt a szívünk, mert e néhány nap alatt megtapasztaltuk, hogy Isten felénk fordult, egész életünkre ráragyogott. A hét folyamán igyekeztünk életünk minél több területére rávilágítani s végiggondolni, milyen az az élet, amelyet Istennel és Istenben élhetünk. Bár az eget sokszor felhő borította, a menny ragyogását, Isten szeretetének határtalan sugarát semmi el nem homályosíthatta.

Ebben a határtalan szeretetben voltunk együtt az ország több gyülekezetéből: Felsőpetényből, Tápiószentmártonból, Albertirsáról, Kiskőrösről, Budapestről, Székesfehérvárról, Nagyvelegről, Balatonakaliról és Sepsiszentgyörgyről. Voltak, akik már törzstagként érkeztek, és voltak, akik először jártak közöttünk, akadtak olyanok, akik baráti körben jöttek, s olyanok is, akik egyedül – de senki nem maradt magányosan, mert ahogyan egyre többet láthattunk Isten öröméből és biztonságából, amit nekünk adott, és amellyel minket körülvesz minket, úgy nőtt közöttünk is az öröm és a biztonság érzése.

Így történhetett, hogy nem csupán az előadások és az áhítatok világítottak rá életünk egy-egy területére, hanem személyes, szinte gyónásszerű beszélgetésekben is feltártuk egymás előtt örömeinket, nehézségeinket és kérdéseinket. A szavak lehetőségén és a gondolat határain túlmenően is igyekeztünk végigjárni életünket. A láthatatlan színház állomásai – születéstől az ifjúkoron és a halálon át a feltámadásig – egészen megrázóan éreztették velünk az eddig bejárt és a még előttünk álló utat. A röplabdameccseken tapasztaltuk, mennyire csapatmunka, hogy mindenki jól érezze magát, és a közösség előrejusson a cél felé. A kiránduláson pedig volt olyan szakasz – éppúgy, mint életünk folyamán –, amikor egészen távolra láttunk, s amikor a sötétben botorkálva egymásra támaszkodtunk, hogy úrrá legyünk fáradtságunkon és félelmeinken.

Bár – a jó rend szerint – ennek a konferenciának is voltak szervezői, előadói és vezetői, senki nem egyszerű fogyasztóként vett részt, hanem a közösség építőjeként. Ez jutott kifejezésre a befejező istentisztelet liturgiájában is: közösen írt imádságainkat mondtuk, egymásnak adtuk Jézus Krisztus testét és vérét, és az elbocsátásban név szerint kaptunk küldetést Isten életet teremtő és megtartó szeretetének hirdetésére. Köszönjük az Országos Egyház anyagi támogatását és a gyenesdiási otthon munkatársainak szolgálatát, amellyel lehetővé tették, hogy otthon érezzük magunkat Kapernaumban.

Bencze András


::Nyomtatható változat::

E számunk tartalma
Napról napra
Új nap - új kegyelem
Liturgikus sarok
Ökumenikus nyaralás
Élő víz
Heti útravaló
Semmit sem viszünk el...
Egyházunk egy-két hete
Isten emberei - szolgáljatok
250 éves a nyíregyházi gyülekezet
Tiszta harmóniák Pusztaföldváron
Keresztutak
Közösségben ünnepelve
A megnyesett fa kizöldül
Johanniták - Isten és a rászorulók szolgálatában
A Johannita Rend történetének rövid áttekintése
Evangélikusok
Kitüntetés az egyházi írónak
Déli harangszó Péteriből
Avatás Surdon
Megújulási lehetőség a hitoktatásban
e-világ
Hogyan adhat választ az evangélikus iskola az információs korszak kihívásaira?
Tisztelt Szerkesztőség!
Csodálkozás
Holtomig, holtáig. Hogyan?
A válás dilemmájáról és az egyneműek házasságáról
Keresztény szemmel
A konfirmáció
Te és az Isten
Dinnye és zsömle
Belső szoba
A hét témája
Piliscsaba 2003.
Hangulatjelentés
Révfölöpi Felnőtt Ifjúsági Konferencia
Isten kezében a Somló lábánál
"Ti Istent keresők, éledjen a szívetek!"
Tiszadobi táborok
evél&levél
Ne félj 366-szor és bibliaértelmezésünk
Galavics Sándor ny. lelkész temetése
Közlemények, nyilatkozatok
Kitüntetett evangélikusok
E heti Luther-idézet
Luther-idézet
Kultúrkörök
Sümegi várjátékok
A vasárnap igéje
Szálka és gerenda
Oratio oecumenica
Oratio oecumenica
 
A lapról
Impresszum
Fórum
Kapcsolatok
Evangélikus portál
Déli Egyházkerület
Északi Egyházkerület
Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület
 


Evangélikus Egyház Online újságok Evangélikus Élet Archívum 2003 35 "Ti Istent keresők, éledjen a szívetek!"

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport, 2003–2017
© Luther Kiadó, Evangélikus Információs Szolgálat, 2015–2017
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster