EISZ
Evangélikus Információs Szolgálat
 
Luther Kiadó
Luther Kiadó
 
Rovatoló
Fundamentum
Élő víz
Egyházunk egy-két hete
Keresztutak
e-világ
Kultúrkörök
Keresztény szemmel
Nem mi írtuk...
A hét témája
Evangélikusok
EvÉlet - Lelki segély
A közelmúlt krónikája
Gyermekvár
Szószóró
evél&levél
Közlemények, nyilatkozatok
On-line plusz
E heti Luther-idézet
Útitárs
Presbiteri
 
Evangélikus Egyház - Online újságok - Evangélikus Élet - Archívum - 2003 - 35 - A Johannita Rend történetének rövid áttekintése

Keresztutak

Hozzászólás a cikkhez

A Johannita Rend történetének rövid áttekintése

Johannita
Rendi ima Áldd meg, áldd meg Urunk a Rendet! Szolgálni Te tiszteletedre kíván. Légy hozzá kegyes, mindig segítsd Az üdvért vívott küzdelemben. Erősítsd hitünket a Megváltóban, Aki győzelemre vitte a keresztet. Védj a gonosztól, segíts a jóra; Segítsd a gyengét, hogy hű maradjon, A gyengéknek segíts! Urunk, hallgass meg minket! Ámen.

Az első keresztes hadjárat lovagjai Jeruzsálem elfoglalásakor, 1099-ben egy Keresztelő Jánosról elnevezett zarándokkórházra bukkantak, melyet Nursiai Benedek szerzetesi regulái szerint élő laikus barátok vezettek. Néhány lovag csatlakozott hozzájuk, hogy segítse őket a rászorulók gondozásában.

  1. és 1180 között alakultak egyházi lovagrenddé, eleinte „Ispotályos Rend”, később „Johannita Rend” néven, s betegápolási, valamint katonai feladatoknak szentelték magukat. A rendi szabályzatot elsőként Raymond du Puy rendi mester nevéhez köthető (1253). A hármas szerzetesi fogadalom (szegénység, szüzesség, engedelmesség) mellett a betegek iránti szeretetet hangsúlyozták. Cselekedeteiket pedig a főerények (bölcsesség, bátorság, mértékletesség és igazságosság) határozták meg. A 12. század végétől a katonai, harci feladatok is fontossá váltak. A betegápoláson és a szegények istápolásán túl, ekkor került előtérbe a hitetlenek elleni harc, a zarándokutak és a szent helyek, valamint később a keresztény Nyugat védelme az előrenyomuló oszmánokkal szemben. (A katonai küldetésnek Málta – mint szuverén felségterület – szigetének elvesztése vetett véget.)

Adományoknak köszönhetően a rend nagy kiterjedésű földbirtokokra tett szert a Földközi-tenger térségében és Európában, ez képezte az új fiókkórházak, és az akkori feladatok ellátásának gazdasági alapját. A nagybirtokokat – közigazgatási szempontból – úgynevezett kommendákban, regionálisan pedig rendtartományokban, perjelségekben, valamint nagyperjelségekben fogták össze. A legfelsőbb szervezeti egység a nyolc rendi nemzet volt, melyeket „nyelveknek” neveztek. A rend élén a Nagymester állt.

A rend székhelye 1530-ban Málta szigetére került, itt vette fel a „Máltai Rend” nevet.

A négy protestáns Johannita Lovagrend (a német Brandenburgi Rendtartomány, az angol Order of St. John, a Németalföldi – Johanniter Orde in Nederland – és a Svéd Johannitarend – Johanniterorden i Sverige) szövetsége, az ún. Allianz 1961. június 13-án jött létre, a rendek közti Niederweiseli Egyezmény aláírásával. A szövetség további autonóm tagjai a svájci, a magyar, a finn és a francia, valamint az – újonnan alakult – osztrák tagozatok. A Johannita Rend központja 2000 óta Berlinben van.

A katolikus Máltai Renddel való együttműködést keresztény testvéri felelősség jellemzi.


::Nyomtatható változat::

E számunk tartalma
Napról napra
Új nap - új kegyelem
Liturgikus sarok
Ökumenikus nyaralás
Élő víz
Heti útravaló
Semmit sem viszünk el...
Egyházunk egy-két hete
Isten emberei - szolgáljatok
250 éves a nyíregyházi gyülekezet
Tiszta harmóniák Pusztaföldváron
Keresztutak
Közösségben ünnepelve
A megnyesett fa kizöldül
Johanniták - Isten és a rászorulók szolgálatában
A Johannita Rend történetének rövid áttekintése
Evangélikusok
Kitüntetés az egyházi írónak
Déli harangszó Péteriből
Avatás Surdon
Megújulási lehetőség a hitoktatásban
e-világ
Hogyan adhat választ az evangélikus iskola az információs korszak kihívásaira?
Tisztelt Szerkesztőség!
Csodálkozás
Holtomig, holtáig. Hogyan?
A válás dilemmájáról és az egyneműek házasságáról
Keresztény szemmel
A konfirmáció
Te és az Isten
Dinnye és zsömle
Belső szoba
A hét témája
Piliscsaba 2003.
Hangulatjelentés
Révfölöpi Felnőtt Ifjúsági Konferencia
Isten kezében a Somló lábánál
"Ti Istent keresők, éledjen a szívetek!"
Tiszadobi táborok
evél&levél
Ne félj 366-szor és bibliaértelmezésünk
Galavics Sándor ny. lelkész temetése
Közlemények, nyilatkozatok
Kitüntetett evangélikusok
E heti Luther-idézet
Luther-idézet
Kultúrkörök
Sümegi várjátékok
A vasárnap igéje
Szálka és gerenda
Oratio oecumenica
Oratio oecumenica
 
A lapról
Impresszum
Fórum
Kapcsolatok
Evangélikus portál
Déli Egyházkerület
Északi Egyházkerület
Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület
 


Evangélikus Egyház Online újságok Evangélikus Élet Archívum 2003 35 A Johannita Rend történetének rövid áttekintése

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport, 2003–2017
© Luther Kiadó, Evangélikus Információs Szolgálat, 2015–2017
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster